Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Ako ďalej?

Lekcia 4

Ak ste to dotiahli až sem, určite hľadáte pravdu. Patrí vám uznanie!

Nie každý je ochotný vynaložiť úsilie, nájsť si čas na to, aby sa posunul ďalej – najmä keď si téma vyžaduje zmenu zaužívaných vzorcov, prijatie nového pohľadu na svet. Nepochybne je oveľa jednoduchšie zostať v pohodlnej pozícii v mieste a čase vášho rozvyjania.

Ale začali ste sa vyvíjať novým a odlišným smerom. Nech ste za to požehnaní!

Dobre, čo teraz bude nasledovať?

Okrem základných princípov, o ktoré sme už prebrali, sa stále máme veľa čo učiť.

Ešte stále zostáva vykonať veľa praktických vecí, protože k našmu svetu sme  otvorení viacej než k samotnému mysleniu.

Tento prvý praktický krok k dosiahnutiu duchovnej a emocionálnej zdatnosti v každodennom živote, k zmene pohľadu na šťastie cez pevné základy svojho vnútorného života, a aj keď pravidelne bojujete s osudom a máte pocit, že celý svet je proti vám, tento krok je viac než vítaný...

Teraz je potrebné mať dostatok múdrosti na uplatnenie týchto poznatkov prostredníctvom vhodných činov. Diskutovali sme o základoch pravej viery, ktorá môže viesť svet k správnemu konaniu. Chceli by sme zastaviť všetky vojny a priniesť mier celému ľudstvu i medzi rôznymi národmi, čo k lepšiemu životu pre nás a budúce generácie.

Ako všetko ostatné na svete, i naša spolupráca vytvára výsledok silnej spolupatričnosti, ktorá posilňuje silu každej strany!

Vitajte v lepšom svete!

Rabín Chajim Goldberg

Jeruzalem

Search