Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jitrova labutia pieseň v harmónii Tóry

Kto je hlavnou postavou parašat (časti čítania Tóry) Jitro (meno, ktoré sa vysvetľuje ako "Zvyšok jeho")? Na prvý pohľad by tou postavou mal byť Moše (Mojžiš)! Veď práve prostredníctvom neho sme dostali Desatoro a celá udalosť odovzdávania Tóry sa točí predovšetkým okolo neho. Nemal by byť práve on ústrednou postavou tejto časti? A predsa len ústna tradícia priradila tejto časti, ktorá opisuje to najvznešenejšie zjavenie, aké kedy dostali nielen deti Izraela, ale prostredníctvom nich i celé ľudstvo, meno Jitro, ktorého nositeľom bol človek, ktorý nepochádzal z izraelského ľudu. Je síce pravda, že ho s Moše spája úzke rodinné spojenie a stotožňuje sa s osudom izraelského ľudu.    Nie je však Izraelitom! Napriek tomu chce byť pri tom, keď sa odovzdáva Tóra. Možno je zmyslom tohto úryvku poukázať na to, že Tóra v skutočnosti nemohla byť odovzdaná izraelskému ľudu bez prítomnosti zástupcu z národov. 

Izraelskí múdri spočítali počet písmen Desatora a zistili, že ich je 620 (číselný údaj sa dá vyjadriť aj ako 613 + 7). Z toho vyvodili, že izraelskému ľudu síce bolo skutočne dané 613 prikázaní prostredníctvom Tóry, ale tieto prikázania by nedostali bez predchádzajúceho siedmich. Týchto 7 prikázaní totiž už bolo daných bnej Noachovi (Noachovým potomkom). Celkový počet je teda je 620, čo  v gematrii (štúdium číselného významu hebrejských písmen) zodpovedá slovu Keter (Koruna; hebrejský zápis: כֶּתֶר, כ = 20, ת = 400, ר = 200). Keter je  korunou Svätého, nech je požehnaný, ktorá sa zjavuje nad celým šírym svetom a nie len nad synmi Izraela. Bez Jitra by Tóra jednoducho nemohla byť odovzdaná. 

Neskôr sa v Tanachu (židovskej Biblii) podobným spôsobom objavuje ďalšia nežidovská osobnosť, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou príbehu o izraelskom národe. Ide o moábskú Rút, prababičku kráľa Dávida, z ktorej vzišiel mesiášsky panovnícky rod, ktorý je neodmysliteľne spojený s konečnou obnovou sveta. Gematria odhaľuje, že číselná hodnota mena Rút je 606 (hebrejský zápis Rút: רוּת , ר = 200, ו = 6, ת = 400). Keď k tomuto počtu pridáme 7 prikázaní, dostaneme sa k číslu 613, čo je počet prikázaní daných Izraelu. Z toho vyplýva dôležité poučenie pre všetky budúce pokolenia: Tóra sa odovzdáva celému svetu prostredníctvom detí Izraela.

More Articles

Search