Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Vnútorná svätyňa: hlboké spojenie s Bohom podľa judaizmu

V Tóre je prikázanie, aby bola vybudovaná svätyňa. K akému účelu má byť posvätená? "A nech mi urobia svätyňu a budem prebývať v ich vnútre!" (2. Mojžišova 25:8, Sidon) Svätyňa je miesto, ktoré je určené pre priame stretávanie stvorenia so svojim Stvoriteľom. Môže byť na svete úžasnejšia príležitosť? Pán vesmíru je síce prítomný i  v prírode, tak aj v čase, ale v skrytosti. Existuje však miesto, kde dochádza k priamemu spojeniu. 

Ľudské vedomie úzko súvisí s touto svätyňou. Po jej vybudovaní Boh nehovorí, že bude prebývať "v nej", ale "v ich vnútre"! Ako však môže Svätý, nech je požehnaný, prebývať v našom vnútre? Príkaz pokračuje: "Všetko, čo ti ukazujem v pláne príbytku  a pláne všetkého jeho náčinia, nech tak urobia." (2 Mojžišova 25:9, Sidon) V novodobej hebrejčine môže výraz "ti ukazujem" znamenať aj "ukážem ťa". A tak je to aj v jazyku Tóry, kde "ti ukazujem" znamená rovnako "ukážem ťa" a síce v zmysle "ukážem ťa ostatným“. To znamená, že Moše (Mojžiš) má slúžiť ako vzor, ktorý treba nasledovať. Ako môžeme byť ako Moše? On má plán nielen "príbytku", ale aj pre "všetko jeho náčinie". Tak ako je usporiadaný Miškan (príbytok), je usporiadaná aj Mošeho duša. Keď čítame ohľadom vzoru svätého príbytku: "tak nech to urobia", snažme sa byť ako Moše. A čo je vo vnútri svätyne? Čo je podstatou Mošeho duše? Ako je vystavaná? Je v nej svätyňa najsvätejšia, Božia prítomnosť a tiež nádvorie. Vo svätyni najsvätejšej sú cherubíni, z ktorých blízkosti neustále vyžaruje  proroctvo. V najvnútornejšej svätyni človeka by teda mal byť priestor pre prijímanie posolstiev zhora. Vo vnútri širšej svätyne, ktorá je jedným z najsvätejších miest, sa nachádza stôl a menora (sedemramenný svietnik), ktoré predstavujú dobré hospodárenie a ľudskú múdrosť. 

Potom je potrebné vychádzať  na nádvorie, ktoré je miestom aktívnej životnej činnosti. Čo sa nachádza na nádvorí? Oltár. K čomu slúži? Slúži na obetovanie zvierat, ktorých duše vystupujú hore. To nám má pripomínať, že aj všetky naše činy by mali smerovať nahor, ako povedal rabín José: "Čokoľvek konáš, konaj to v mene nebies." (Pirkej Avot 2:17, Nosek) Na Mošeho príklade teda vidíme, ako je utvorená priama a spravodlivá duša. Preto by sme sa od neho mali všetci učiť a byť ako on. Iba tak môže v srdci každého človeka prebývať Božia prítomnosť.

More Articles

Search