Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Zviazanie Jicchaka - poučenie o obeti, spravodlivosti a milosrdenstve

Príbeh o Zviazaní Jicchaka (Izáka), ktorý je zaznamenaný v Tóre v časti Vajera, opisuje vyvrcholenie duchovnej cesty nášho praotca Avraháma (Abraháma). O čom je tento príbeh? Píše sa v ňom: "Boh skúšal Avraháma" (Berešit 22:1). Prečo sa však tam vlastne hovorí o skúške Avraháma, a nie Jicchaka? Veď to bol Jicchak, ktorý mal byť pozdvihnutý na celoobetu, a nie Avrahám! Rabín Jehuda Leon Aškenazi podáva toto vysvetlenie: Akeda (Zviazanie) bola skutočne skúškou pre Avraháma, pretože on stelesňoval vlastnosť Chesed alebo Milosrdenstvo.

 Vlastnosť Chesed je vo svojej podstate nezlučiteľná s činom, ktoré by mohli viesť k Zviazaniu  Jicchaka. Milosrdenstvo totiž uznáva Svätého, nech je požehnaný, ako darcu života. Prečo by teda mal niekoho o tento život pripraviť? Na druhej strane, pre Jicchaka, ktorý bol stelesnením vlastnosti Gevura, čiže Prísnej spravodlivosti, nepredstavuje Akeda niečo neprijateľné. Podľa zásad Gevury totiž človek musí za každý zisk zaplatiť nejakú cenu, a tak je pre Jicchaka úplne prijateľné aby svoj život, ktorý mu bol zverený, znovu vrátil svojmu Stvoriteľovi. Preto Jicchak nemohol byť v tomto ohľade osobitne duchovne posunutý Akedou, zatiaľ čo Avrahám áno.

 Aký záver teda môžeme vyvodiť z tohto dôležitého príbehu? Že od samého začiatku išlo o to, aby Jicchak zostal nažive. Nielenže sa zabránilo obetovaniu ľudského života, ale je zrejmé, že od okamihu, keď je človek ochotný obetovať svoj život, sa jeho život stáva ešte cennejším.

 Tým, že Svätý, nech je požehnaný, prikázal Avrahámovi, aby na chlapca nevkladal ruku, zdôraznil skutočnú povahu všetkých obetí. Aj keď sú ľudia ochotní obetovať sami seba, židovská halacha stále vyžaduje, aby sa namiesto človeka prinieslo zviera, tak ako to urobil Avrahám, keď namiesto Jicchaka obetoval barana.

 A kto z toho má prospech? V skutočnosti celé ľudstvo. Naznačujú to slová, ktoré Avrahám povedal nežidovským mladíkom, ktorí ho sprevádzali. Povedal im: "Zostaňte tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tam, pokoríme sa a vrátime sa k vám." (Berešit 22:5) Ide o to, že tento príbeh má byť zdrojom hlbokého morálneho a duchovného poznania. Preto má Zviazanie Jicchaka v skutočnosti veľký význam pre celý svet.

More Articles

Real Bible Moral Values
Hammas attacked Israel
what was wrong with Israel's Moral Discernment?

In the Cain and Abel narrative, Rabbi Yochanan's interpretation highlights the risks of showing kindness to the wicked, underscoring the need for discernment in acts of compassion. This story prompts us to reflect on moral behavior, emphasizing the importance of considering the character and intentions of those to whom we extend kindness. What broader ethical lessons can we draw from this cautionary tale, and how can we apply them to our interactions with others?

Civilians Under Siege
Hebrew People in the Face of Terror

"Israel recently experienced an unfounded terrorist attack, deliberately targeting civilians, encompassing women, children, and the elderly. In the face of adversity, the Jewish people demonstrated their unity and strength, guided by their faith in one God. They aspire to create a world characterized by peace, harmony, and dignity. To contribute, you can help disseminate this message in your language, among your friends, and provide financial support. May blessings be sent to Israel and all those who stand in solidarity. Let us pray for peace, invoking the hope that 'He who makes peace in His heavens, may He make peace upon the people of Israel and the entire world.'"

Search