Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Voorbij het Conflict: Navigerend tussen universalisme en particularisme in het tapijt van de Joodse Bestemming

Eindelijk zijn ze voltooid. 

We zullen dieper ingaan op Parshat Vaigash en ons concentreren op Yosef en Yehuda. Na een lang conflict tussen hen is de tijd gekomen voor verzoening. Wat wil Josef? Jozef ziet een kosmopolitische bestemming voor zich. Hoewel hij een afstammeling is van Abrahams familie, is hij geïnteresseerd in het beïnvloeden van grote beschavingen zoals Egypte, maar hij houdt niet zo van particularisme.

Aan de andere kant wilde Jehoeda het tegenovergestelde - volledig particularisme, een verlangen voor de familie om zich te vestigen in het Land Israël en de rest van de wereld te vergeten.

Uiteindelijk stuurde Jakob "...Juda vooruit naar Jozef, om hem naar Gosen te leiden..." [Genesis 46:28

Wat betekent dit? Rashi suggereert dat "voor hem uit" betekent dat hij een plaats voor hem regelde voordat hij aankwam. Echter, later biedt Rashi van de Aggadische interpretatie: "[לְהוֹרֹת] is [dat er onderwijs moet zijn]: voor hem een studiehuis oprichten, van waaruit onderwijs zou uitgaan, een Talmoedacademie bouwen."

Wat is de betekenis hiervan? Jehoeda, door Jakob benoemd tot hoofd van de academie, laat zien dat Jehoeda, die Israëls nationale eigenheid vertegenwoordigt, iets te leren heeft van Jehoeda. Wat moet hij leren? Hij zou de studie moeten gaan doen die  bekend staat als 'politieke wetenschap'. Jozef diende als plaatsvervanger van de koning, en zo'n man begrijpt politiek.

Juda zou moeten begrijpen dat de Messiaanse hoop, de hoop op de terugkeer van Sion, door de politieke dimensie heen gaat.

Dit principe werd in de moderne tijd aangetroffen met de terugkeer van het volk Israël naar hun thuisland. De Heilige, gezegend zij Hij, zond ons een Jood [Theodor Herzl], opgegroeid in de Westerse cultuur en opgeleid in de politieke wetenschappen. Hij legde de rabbijnen uit dat er een staat moest worden opgericht om terug te keren naar Zion.

Het moet gezegd worden dat Jehoeda en Josef het lot veranderden. Jozef, de kosmopoliet, wordt uiteindelijk een bijdrager aan de messiaanse visie van Jozefs zoon - de zionistische aspiratie.

Ondertussen leert ook Juda het universele element van de Israëlische uniciteit kennen en luidt zo het messiaanse tijdperk van de Zoon van David in.

We kunnen zeggen dat er een politieke alliantie wordt gevormd tussen de geest van Juda en het wezen van Jozef.

More Weekly Portions

Truth and Empathy
The Balancing Act of Leadership
Golden craft. [Ki-Tisah]

In the Torah portion, Ki Tisa, the episode of the Golden Calf unfolds, spotlighting the intertwined themes of leadership, sin, and redemption. Moses and Aaron navigate the aftermath, showcasing Aaron's unique educational approach, which integrates truth-telling with empathy. Through their actions, the narrative illustrates the profound potential for rectification and second chances, emphasizing the importance of connection in the face of mistakes and pursuing spiritual growth.

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Search