Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Vergeleken met Parshat Terumah, waar het vers spreekt over de bouw van de Tabernakel uit de vrijwillige bijdragen van ieder individu, "van ieder wiens hart hem inspireert tot vrijgevigheid, zult u Mijn offer nemen," in Parshat Tetzaveh, hebben we een gebod! "En je zult de kinderen van Israël bevelen" - niet langer vertrouwend op de vrijwillige bijdragen van het individu, maar ze moeten geboden worden. Er is een verschil tussen dingen die als donatie worden gebracht en die overblijven, zoals goud, zilver, blauw en paars garen, die allemaal vele jaren in de Tabernakel blijven. Dit is in tegenstelling tot Parshat Tetzaveh, dat spreekt over vergankelijke voorwerpen. Bijvoorbeeld, de olie die in de menora wordt geplaatst, elke dag moet er verse olie worden geplaatst. De natuurlijke neiging van mensen om te doneren is om bijvoorbeeld een gebouw te bouwen waarop de naam van de donateur zal worden geschreven.

Maar betalen voor een lunch die vandaag bestaat en morgen niet meer bestaat, is ingewikkelder. Hier is een gebod nodig omdat Parshat Tetzaveh spreekt over een laag niveau van bereidheid voor mensen om deel te nemen aan heiligheid. Nee, want wat zegt het vers? "En zij zullen u zuivere olijfolie brengen." Dat wil zeggen, je geeft in eerste instantie een bevel. Toch wek je de spontane vrijgevigheid van de kinderen van Israël weer op, "en zij zullen tot u brengen zuivere olijfolie, fijngestampt voor verlichting, om de lampen voortdurend aan te steken," dus er is ook een opvoedkundige strategie. We beginnen met een gebod en langzaam. 

Hij keerde terug naar vrijgevigheid. Er is een toevoeging in deze portie die we nog moeten vinden in Parshat Terumah: het wierookaltaar. Er is wierook in de Tabernakel; wat geeft deze wierook? Het geeft een goede geur. Dat wil zeggen, de mens heeft subjectieve prikkels nodig om hem met de heiligheid te verbinden. Hij heeft priesterkleding nodig voor eer en glorie. Er is een verbinding met de heiligheid die komt door de actie van verbeelding en de geur van de kleding; dit alles is een nieuwigheid van de Parshat Tetzaveh voor iemand wiens intellectuele werk niet bevredigend is, hij heeft ook de actie van verbeelding nodig.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Van sterfelijkheid naar eeuwigheid: Het pad van de rode koe naar zuivering

In Parshat Hukat symboliseert het ritueel van de rode koe (para aduma) de zuivering van de onzuiverheid van de dood, die geworteld is in de zonde van de Boom der Kennis. Het ritueel bestaat uit het mengen van as met levend water, dat het lichaam en de ziel voorstelt en het herstel van het leven door wederopstanding illustreert. Dit proces onderstreept, ondanks de symbolische helderheid, een Goddelijk mysterie - de overgang tussen leven en dood gaat het menselijk begrip te boven. De Midrasj benadrukt het geheim van de rode koe en benadrukt de diepe en ondoorgrondelijke aard van wederopstanding en de Goddelijke Wil.

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search