Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Sprekende Zuiverheid: De rol van spraak in Metzora's zuiveringsrituelen

De Metzora kan gezuiverd worden. De essentie van Parshat Metzora ligt in de wetten van de Metzora op de dag van zijn zuivering. De Tora definieert de Metzora als iemand die geïsoleerd is van de samenleving vanwege zijn daden en moreel gedrag, zoals het vers stelt: 'Hij zal alleen wonen; buiten het kamp.' Dit isolement staat in schril contrast met de oorspronkelijke staat van de persoon, waar hij deel uitmaakte van de gemeenschap. Deze staat van isolatie is echter niet permanent. De Tora biedt een pad naar verlossing en re-integratie in de samenleving door zelfreflectie en zuivering.

Nadat iemand buiten het kamp zit, maakt hij de balans op van zijn ziel. En wie de balans van zijn ziel opmaakt, is weer waardig om in de maatschappij terug te keren. Om terug te keren in de maatschappij, moet hij twee vogels brengen. De Cohen slacht één vogel. De tweede vogel, de levende vogel, wordt in het bloed van de geslachte vogel gedoopt en naar het open veld gestuurd. Wat is deze ceremonie? Het doet ons denken aan wat er in de tempel gebeurt op Jom Kippoer. Eén geit wordt op het altaar gebracht. Daarentegen wordt een andere geit weggestuurd naar het open veld. Wanneer de geit het open veld wordt ingestuurd, zakt hij in elkaar en sterft tussen de rotsen. Een soortgelijke ceremonie bestaat voor de zuivering van de Metzora. De levende vogel gedoopt in het bloed van de geslachte vogel, deze vogel vol bloed, wordt verscheurd door andere dieren. 

Wat wil dit ons leren? Op Jom Kippoer kennen we waarde toe aan de "stormachtige" krachten, deze geit van het woord "storm" (Sai'r). En die stormachtige krachten worden zo gewaardeerd dat ze het Heilige der Heiligen kunnen binnengaan. Daarentegen moet een deel van de stormachtige krachten naar buiten worden gestuurd, naar het open veld, naar Azazel om te sterven. We vinden hetzelfde principe met betrekking tot iemands spraakvermogen: een deel ervan is heilig en een deel ervan is onzuiver. Wat heilig is, is het waard om het Heilige der Heiligen binnen te gaan, en wat onrein is, moet "uitgeworpen" worden in het open veld. Als onderdeel van de voorbereiding van een persoon om terug te keren naar de menselijke samenleving, moet hij zich verhouden tot zijn tent, zijn privéwoning, als een Heilige der Heiligen, als een heiligdom. Binnen dit heiligdom moet hij zich gepast gedragen en een persoonlijke "Jom Kippoer" ondergaan.

Laatste opmerking: De Pesach-feestdag bestaat in het Hebreeuws uit twee woorden: "Peh-Sach." De mond spreekt en eet ook en geeft leven aan de persoon. Op Pesach is de vraag of de mond zich negatief gedraagt, onderhevig aan allerlei neigingen, of dat hij vrij is en heilzame dingen zegt. Moge het een feestdag vol vrijheid en licht zijn voor jou en je hele familie.

More Weekly Portions

De Horizon Verbreden: Hoe Joodse Festivals Evolueren na Bijbelse Tijden

Parashat Emor benadrukt de grote heiligheid van tijden en plaatsen, door een opsomming te geven van de belangrijkste Joodse feesten die verbonden zijn met de Tempel, zoals besproken in Leviticus. Het behandelt hoe Mozes deze aan de Kinderen van Israël communiceerde en introduceert langetermijnconcepten zoals de toevoeging van feesten buiten het bereik van de Tora. Het verhaal verbindt de Menora en de Tempel met nieuwe vieringen zoals Chanoeka, en verbindt het showbroodritueel met Purim, wat wijst op evoluerende tradities die de tijd blijven heiligen door historische en goddelijke openbaringen.

Heiligheid ontsluiten: Een spiritueel ontwaken

Het artikel onderzoekt het gebod om heilig te zijn en gaat in op de relationele aspecten ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak voor mensen om het goddelijke na te bootsen in hun interacties. Het bespreekt de betekenis van het liefhebben van anderen, zichzelf en de Schepper, waarbij het put uit Talmoedische interpretaties om de onderlinge verbondenheid van deze dimensies te onderstrepen. Door holistische relaties te koesteren kunnen individuen hun morele plichten vervullen en een gevoel van volledigheid bereiken in hun morele identiteit.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

Parshat Achrei Mot limita il consumo di carne ai sacrifici animali kosher all'interno del Tabernacolo per prevenire l'idolatria nel deserto. La macellazione non autorizzata è considerata un peccato grave. Entrando nella Terra d'Israele, è consentita la "carne del desiderio", che simboleggia il dominio espanso del Tabernacolo e del Tempio.

Search