Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Rosh-Hashana
Embracing Dual Beginnings:
The Timeless Wisdom of Rosh Hashanah and the Hebrew Calendar

 We are approaching Rosh Hashanah, the beginning of the Hebrew calendar year.  Surprisingly, it falls in the middle of the year!       
Since according to the Torah, the month of Tishrei, in which Rosh Hashanah falls, is called the seventh month.       
But if so, it is actually in the
middle of the year and not the beginning!?       Therefore, from this we understand that the year can begin twice- at the beginning of the first month, called Nissan in the spring, and at the beginning of the seventh month, Tishri in the autumn. These 2  ‘beginnings’ represent 2 different concepts of time.

Let us consider the autumn. It is a time of withering and decay in nature and could lead to a pessimistic view of the world. The world seems to be aging and deteriorating. On the other hand, spring is an optimistic time.The world appears to come alive once more. Nature rebuilds itself and life flourishes anew. In parallel we can observe that there are two processes within the world: one of continuous regeneration and the other of constant decay.

What does the Hebrew year do? It gives meaning to both- the time of decay and to the period of regeneration. Actually, the year never ends. It begins in Nissan, the month of spring, and when 6 months have passed, the year recommences on Rosh Hashanah. Since the Hebrew calendar has two beginnings of the year, we are always at the beginning of the year and never at the end. Our belief is that the period of decay in the world  is also part of its regeneration!

We and the whole world are constantly renewed on Rosh Hashanah. We are led to understand that our outlook on history is an optimistic one.since the processes that occur in the fall- decay and deterioration, are part of the more extensive process of construction and renewal.

Wishing a blessed good year for Israel and the entire world !"

 

More Weekly Portions

Moederlijke banden en afgunst: psychologische effecten in de joodse traditie

In Parshat Tazria gaat deze studie in op de Torah-wetten rondom onreinheid en zondoffers na de geboorte van een kind in het Jodendom, waarbij de christelijke perspectieven worden gecontrasteerd. Het onderzoekt de psychologische impact van bevallingsrituelen, inclusief moeder-kind afgunst, en de betekenis van verzoeningsgeloften voor moeders. Inzicht in de complexiteit van bevallingen in de Joodse traditie biedt inzicht in zowel religieuze praktijken als psychologische effecten op individuen.

Beyond Creation
The Eighth Day and the Meeting Yet to Come [Shmini]

This article explores the interpretation of Torah, with a focus on the Tabernacle, Nadab, and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It sheds light on the intriguing disagreement between Moses and Aaron, highlighting the distinctions between the Torah of Moses, which stresses perfection, and the Torah of Aaron, which provides atonement.

Harmonie in toewijding: Het in evenwicht brengen van vrijwillige en verplichte handelingen in het Jodendom

Onderzoek de genuanceerde verschillen tussen Vayikra en Tzav Torah porties, het analyseren van de dynamiek van vrijwillige Nedavah offers versus geboden offers in het Jodendom. Onderzoek de ingewikkelde balans tussen het handhaven van zuivere intenties bij het uitvoeren van Mitsvot, reflecterend op de unieke aspecten van Olah en Shelamim offers. Ontdek de diepere betekenis van de volgorde van de offers in de Tora, en verhelder de wisselwerking tussen vrijwillige en verplichte handelingen in de Joodse traditie.

Search