Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat DEVARIM
Parashat Devarim: Revolutionizing the Intersection of Politics and Religion in Judaism

Het boek Deuterenomium opent met Parashat Dvarim (woorden) en het is het boek van het  Eretz Yisrael. (Land van Israel).

Het Land van Israel is inderdaad bedoeld voor het Volk Israel, maar  wat het Volk Israel in het Land doet is bedoeld als een model  voor de hele  mensheid om te volgen. Per slot van rekening geeft de hele Torah, in de eerste vier boeken, een reeks instructies, mitsvot en wetten. Maar begrijpen we waar dit allemaal op gericht is?

Daartegenover  zien we in het boek Deuteronomium plotseling dat alle mitsvot ge-ordend zijn als de politieke grondwet voor het Hebreeuwse volk in hun land. En dit onthult ons dat de Torah de intentie heeft om politieke ordeningen aan te brengen, iets dat uniek is voor de Joodse Religie.

Alle religies zijn niet direct bezig met   politieke kwesties. Het wordt soms ook beschouwd als het vermengen van twee verschillende soorten. Men denkt dat religie zich alleen bezighoudt met zaken die het individu aangaan, terwijl de Staat zich richt op zaken die de gemeenschap aangaan. De wereld is er al aangewend om te geloven (via het Christendom) in de volgende uitspraken: “ Geef aan Ceasar wat des Ceasar’s is, en aan God wat van God is.  Het Jodendom vindt deze aanname problematisch.

In Deuteronomium onthult de Torah namelijk dat dit niet de correcte weg is. Wat van de keizer is, behoort aan God. De juiste instelling van een maatschappij zou moeten zijn dat het zich richt naar de Heilige Ene, gezegend is Hij. Hieruit volgt  dat het tegenovergestelde van de voornoemde aanname geleerd zou moeten worden!

De verplichting om politieke zaken te behandelen komt voort uit het feit dat politiek de belangrijkste hefboom is om zaken in de mensheid vooruit te helpen. Daarom moeten we zorgen voor heiligheid (zelfs) in de politiek, waar het Boek Deuteronomium over gaat.

    Nu kunnen we begrijpen dat wat het volk Israël in hun land doet, bedoeld is om een voorbeeld te zijn voor andere naties om te volgen. Elk volk zou moeten putten uit het model van richtlijnen voor de samenleving uit de wegen van het volk Israël, elk land zoals dat voor hen geschikt is. Daarom is één van de zeven Noachidische geboden het oprichten van een rechtssysteem. Dit betekent dat iedere natie een geschikt sociaal systeem moet oprichten dat het framework is voor  eerlijk en rechtvaardig gedrag en niet alleen ten aanzien van spiritualiteit. Deuteronomium leert dat het een  religieus fundament is wanneer  de maatschappij zich bezighoudt  met rechtvaardigheid en eerlijkheid voor iedereen.

More Weekly Portions

Rosh-Hashana
Embracing Dual Beginnings:
The Timeless Wisdom of Rosh Hashanah and the Hebrew Calendar

Rosh Hashanah, commencing the Hebrew year, signifies the coexistence of contrasting temporal perspectives: autumn's decay in Tishrei and spring's renewal in Aviv. This dual inception in Nissan and Tishrei embodies perpetual renewal, emphasizing that every moment is a new beginning. Even the processes of decay and deterioration are integral to a broader narrative of construction and optimism, revealing an ever-renewing history where Rosh Hashanah symbolizes our continuous journey towards a brighter future.

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In “Nitzavim-Vayelech”  stelt de Tora ons de keuze voor leven en dood voor. Hoewel er een duidelijke voorkeur is voor het leven, zal  een diepere overdenking een geestelijk perspectief op de dood onthullen. De Tora benadrukt dat om het goddelijke te ontmoeten, we het leven moeten kiezen en het morele belang hiervan dienen te omarmen.

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

Verdiep je in het blijvende verhaal van Kaïn en Abel door middel van de mitswa van de eerstgeborene. Dit ritueel, dat Exodus met Shavuot verbindt, onthult de essentie van het met elkaar delen en vernieuwing, en belicht de ingewikkelde verbinding tussen oude geschiedenis, psychologische verjonging en een hernieuwd begrip van het geschenk van de Tora aan de mensheid.

Search