Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat DEVARIM
Parashat Devarim: Revolutionizing the Intersection of Politics and Religion in Judaism

Het boek Deuterenomium opent met Parashat Dvarim (woorden) en het is het boek van het  Eretz Yisrael. (Land van Israel).

Het Land van Israel is inderdaad bedoeld voor het Volk Israel, maar  wat het Volk Israel in het Land doet is bedoeld als een model  voor de hele  mensheid om te volgen. Per slot van rekening geeft de hele Torah, in de eerste vier boeken, een reeks instructies, mitsvot en wetten. Maar begrijpen we waar dit allemaal op gericht is?

Daartegenover  zien we in het boek Deuteronomium plotseling dat alle mitsvot ge-ordend zijn als de politieke grondwet voor het Hebreeuwse volk in hun land. En dit onthult ons dat de Torah de intentie heeft om politieke ordeningen aan te brengen, iets dat uniek is voor de Joodse Religie.

Alle religies zijn niet direct bezig met   politieke kwesties. Het wordt soms ook beschouwd als het vermengen van twee verschillende soorten. Men denkt dat religie zich alleen bezighoudt met zaken die het individu aangaan, terwijl de Staat zich richt op zaken die de gemeenschap aangaan. De wereld is er al aangewend om te geloven (via het Christendom) in de volgende uitspraken: “ Geef aan Ceasar wat des Ceasar’s is, en aan God wat van God is.  Het Jodendom vindt deze aanname problematisch.

In Deuteronomium onthult de Torah namelijk dat dit niet de correcte weg is. Wat van de keizer is, behoort aan God. De juiste instelling van een maatschappij zou moeten zijn dat het zich richt naar de Heilige Ene, gezegend is Hij. Hieruit volgt  dat het tegenovergestelde van de voornoemde aanname geleerd zou moeten worden!

De verplichting om politieke zaken te behandelen komt voort uit het feit dat politiek de belangrijkste hefboom is om zaken in de mensheid vooruit te helpen. Daarom moeten we zorgen voor heiligheid (zelfs) in de politiek, waar het Boek Deuteronomium over gaat.

    Nu kunnen we begrijpen dat wat het volk Israël in hun land doet, bedoeld is om een voorbeeld te zijn voor andere naties om te volgen. Elk volk zou moeten putten uit het model van richtlijnen voor de samenleving uit de wegen van het volk Israël, elk land zoals dat voor hen geschikt is. Daarom is één van de zeven Noachidische geboden het oprichten van een rechtssysteem. Dit betekent dat iedere natie een geschikt sociaal systeem moet oprichten dat het framework is voor  eerlijk en rechtvaardig gedrag en niet alleen ten aanzien van spiritualiteit. Deuteronomium leert dat het een  religieus fundament is wanneer  de maatschappij zich bezighoudt  met rechtvaardigheid en eerlijkheid voor iedereen.

More Weekly Portions

Waarheid en empathie: de evenwichtsoefening van leiderschap

In de Torah portie, Ki Tisa, ontvouwt zich de episode van het Gouden Kalf, en belicht de verweven thema's van leiderschap, zonde en verlossing. Mozes en Aaron navigeren door de nasleep en laten Aaron's unieke opvoedkundige benadering zien, die het vertellen van de waarheid integreert met empathie. Door middel van hun acties illustreert het verhaal het diepgaande potentieel voor rectificatie en tweede kansen, waarbij het belang van verbinding in het aangezicht van fouten en het nastreven van spirituele groei wordt benadrukt.

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Search