Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat DEVARIM
Parashat Devarim: Revolutionizing the Intersection of Politics and Religion in Judaism

Het boek Deuterenomium opent met Parashat Dvarim (woorden) en het is het boek van het  Eretz Yisrael. (Land van Israel).

Het Land van Israel is inderdaad bedoeld voor het Volk Israel, maar  wat het Volk Israel in het Land doet is bedoeld als een model  voor de hele  mensheid om te volgen. Per slot van rekening geeft de hele Torah, in de eerste vier boeken, een reeks instructies, mitsvot en wetten. Maar begrijpen we waar dit allemaal op gericht is?

Daartegenover  zien we in het boek Deuteronomium plotseling dat alle mitsvot ge-ordend zijn als de politieke grondwet voor het Hebreeuwse volk in hun land. En dit onthult ons dat de Torah de intentie heeft om politieke ordeningen aan te brengen, iets dat uniek is voor de Joodse Religie.

Alle religies zijn niet direct bezig met   politieke kwesties. Het wordt soms ook beschouwd als het vermengen van twee verschillende soorten. Men denkt dat religie zich alleen bezighoudt met zaken die het individu aangaan, terwijl de Staat zich richt op zaken die de gemeenschap aangaan. De wereld is er al aangewend om te geloven (via het Christendom) in de volgende uitspraken: “ Geef aan Ceasar wat des Ceasar’s is, en aan God wat van God is.  Het Jodendom vindt deze aanname problematisch.

In Deuteronomium onthult de Torah namelijk dat dit niet de correcte weg is. Wat van de keizer is, behoort aan God. De juiste instelling van een maatschappij zou moeten zijn dat het zich richt naar de Heilige Ene, gezegend is Hij. Hieruit volgt  dat het tegenovergestelde van de voornoemde aanname geleerd zou moeten worden!

De verplichting om politieke zaken te behandelen komt voort uit het feit dat politiek de belangrijkste hefboom is om zaken in de mensheid vooruit te helpen. Daarom moeten we zorgen voor heiligheid (zelfs) in de politiek, waar het Boek Deuteronomium over gaat.

    Nu kunnen we begrijpen dat wat het volk Israël in hun land doet, bedoeld is om een voorbeeld te zijn voor andere naties om te volgen. Elk volk zou moeten putten uit het model van richtlijnen voor de samenleving uit de wegen van het volk Israël, elk land zoals dat voor hen geschikt is. Daarom is één van de zeven Noachidische geboden het oprichten van een rechtssysteem. Dit betekent dat iedere natie een geschikt sociaal systeem moet oprichten dat het framework is voor  eerlijk en rechtvaardig gedrag en niet alleen ten aanzien van spiritualiteit. Deuteronomium leert dat het een  religieus fundament is wanneer  de maatschappij zich bezighoudt  met rechtvaardigheid en eerlijkheid voor iedereen.

More Weekly Portions

To be a partner and participate in the act of bringing Messiah into the world [Bha'alotkha]

The article discusses the Second Pesah in Parshat B'haalotkha, emphasizing its importance for spiritual renewal and national identity. It examines the need for Pesah sacrifice and purification, especially after idolatrous acts, and contrasts this with Christian theology's lack of a national component. Highlighting the month of Iyar, it shows how redemption during this period stems from the initiative of the Israelites from below. The significance of dates like Independence Day and Jerusalem Day in Iyar is linked to this grassroots awakening, portraying a unique phase in Israel's redemption as partners with the Creator

Integrating Personal and Communal Well-Being through Torah
[Nasso]

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah guides to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Voorbij de telling: Individuele waarde en collectieve eenheid

Parshat Bamidbar bespreekt het gebod om de Israëlieten te tellen, waarbij de nadruk ligt op degenen die in aanmerking komen voor het leger. Deze telling onderstreept de spanning tussen collectieve en individuele identiteiten. De Tora gebruikt de uitdrukking “aantal namen”, waarmee het belang van zowel het collectieve als het individuele wordt aangeduid. De Tora leert dat ware eenheid deze aspecten mengt, waarbij het collectief betekenis krijgt door de uniciteit van elk individu. Dit concept wordt weerspiegeld in het principe van “veralgemening en specificatie” in de interpretatie van de Schrift, met verborgen betekenissen in de getallen, onderzocht door de gematria.

Search