Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Shoftim
De beste regeringsvorm

Parshat Sjoftiem bespreekt een principe dat in het moderne rechtssysteem bekend staat als de scheiding der machten. De Israëlitische samenleving zou gebouwd worden op vier bestuursinstellingen, elk met gedeeltelijke bevoegdheden, en hun belangrijkste titels zijn: Koning, Rechter, Priester en Profeet. Het is duidelijk dat deze instellingen door de generaties heen verschillende vormen aannemen. De koning is niet altijd een koning; soms kan het een parlementaire democratie zijn. Het kan een parlement of een ander bestuursorgaan zijn, maar het is slechts een deel van het bestuur. Het bestuur is verdeeld tussen de koning, de rechter, de priester en de profeet. De vraag rijst: Wat is de meest wenselijke vorm van bestuur? Is de Torah voorstander van een koning, of juist niet? Hierop zegt de Torah: "Stel een koning over jullie aan, zoals alle volken om jullie heen." Het lijkt de instructie te geven dat je alleen dan een koning over de Israëlitische natie zult aanstellen. Dit betekent dat als de politieke cultuur evolueert en we zien dat staten geregeerd door een koning meer georganiseerd zijn dan staten zonder koning, dan weten we dat de tijd gekomen is om een koning over onszelf te benoemen - zoals alle naties om ons heen. En hier rijst nog een vraag: Hoe is het mogelijk dat zoiets belangrijks als de bestuursvorm afhankelijk is van de politieke cultuur van de naties van de wereld op dat moment? Het antwoord is heel eenvoudig. De reden dat God van Zijn volk eiste om een staat op te richten en niet te volstaan met het vestigen van een kosmopolitische of universele religie, is juist om de naties van de wereld te beïnvloeden. Het centrale steunpunt dat zaken in deze wereld beweegt is het politieke instrument. Daarom eiste de Tora dat Israël een politieke entiteit oprichtte, een staat. En het doel van deze staat is om de volken van de wereld via hun staten te beïnvloeden. En men kan de beïnvloeder niet beïnvloeden als er geen minimale gelijkenis is tussen de beïnvloeder en de beïnvloede. Dit is de reden dat de Tora eiste dat we een politieke entiteit oprichten, zodat we ook in staat zijn om invloed uit te oefenen via de politieke cultuur van de wereld.

Trefwoorden uit het artikel:

  1. Scheiding der machten: Dit concept wordt besproken in de context van het moderne rechtssysteem en is een fundamenteel principe in bestuur.
  2. Bestuur: Verwijst naar het systeem van heerschappij of management binnen een samenleving, inclusief instellingen zoals de koning, rechter, priester en profeet die in het artikel worden genoemd.
  3. Invloed: Het artikel richt zich op het idee dat een politieke entiteit, opgericht door de Israëlieten, het doel zou hebben om andere naties te beïnvloeden door middel van hun politieke systemen en cultuur.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Van sterfelijkheid naar eeuwigheid: Het pad van de rode koe naar zuivering

In Parshat Hukat symboliseert het ritueel van de rode koe (para aduma) de zuivering van de onzuiverheid van de dood, die geworteld is in de zonde van de Boom der Kennis. Het ritueel bestaat uit het mengen van as met levend water, dat het lichaam en de ziel voorstelt en het herstel van het leven door wederopstanding illustreert. Dit proces onderstreept, ondanks de symbolische helderheid, een Goddelijk mysterie - de overgang tussen leven en dood gaat het menselijk begrip te boven. De Midrasj benadrukt het geheim van de rode koe en benadrukt de diepe en ondoorgrondelijke aard van wederopstanding en de Goddelijke Wil.

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search