Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Shoftim
De beste regeringsvorm

Parshat Sjoftiem bespreekt een principe dat in het moderne rechtssysteem bekend staat als de scheiding der machten. De Israëlitische samenleving zou gebouwd worden op vier bestuursinstellingen, elk met gedeeltelijke bevoegdheden, en hun belangrijkste titels zijn: Koning, Rechter, Priester en Profeet. Het is duidelijk dat deze instellingen door de generaties heen verschillende vormen aannemen. De koning is niet altijd een koning; soms kan het een parlementaire democratie zijn. Het kan een parlement of een ander bestuursorgaan zijn, maar het is slechts een deel van het bestuur. Het bestuur is verdeeld tussen de koning, de rechter, de priester en de profeet. De vraag rijst: Wat is de meest wenselijke vorm van bestuur? Is de Torah voorstander van een koning, of juist niet? Hierop zegt de Torah: "Stel een koning over jullie aan, zoals alle volken om jullie heen." Het lijkt de instructie te geven dat je alleen dan een koning over de Israëlitische natie zult aanstellen. Dit betekent dat als de politieke cultuur evolueert en we zien dat staten geregeerd door een koning meer georganiseerd zijn dan staten zonder koning, dan weten we dat de tijd gekomen is om een koning over onszelf te benoemen - zoals alle naties om ons heen. En hier rijst nog een vraag: Hoe is het mogelijk dat zoiets belangrijks als de bestuursvorm afhankelijk is van de politieke cultuur van de naties van de wereld op dat moment? Het antwoord is heel eenvoudig. De reden dat God van Zijn volk eiste om een staat op te richten en niet te volstaan met het vestigen van een kosmopolitische of universele religie, is juist om de naties van de wereld te beïnvloeden. Het centrale steunpunt dat zaken in deze wereld beweegt is het politieke instrument. Daarom eiste de Tora dat Israël een politieke entiteit oprichtte, een staat. En het doel van deze staat is om de volken van de wereld via hun staten te beïnvloeden. En men kan de beïnvloeder niet beïnvloeden als er geen minimale gelijkenis is tussen de beïnvloeder en de beïnvloede. Dit is de reden dat de Tora eiste dat we een politieke entiteit oprichten, zodat we ook in staat zijn om invloed uit te oefenen via de politieke cultuur van de wereld.

Trefwoorden uit het artikel:

  1. Scheiding der machten: Dit concept wordt besproken in de context van het moderne rechtssysteem en is een fundamenteel principe in bestuur.
  2. Bestuur: Verwijst naar het systeem van heerschappij of management binnen een samenleving, inclusief instellingen zoals de koning, rechter, priester en profeet die in het artikel worden genoemd.
  3. Invloed: Het artikel richt zich op het idee dat een politieke entiteit, opgericht door de Israëlieten, het doel zou hebben om andere naties te beïnvloeden door middel van hun politieke systemen en cultuur.

More Weekly Portions

Sprekende Zuiverheid: De rol van spraak in Metzora's zuiveringsrituelen

Het artikel onderzoekt het Metzora zuiveringsritueel binnen Jom Kippoer en de symbolische nuances van het Heilige der Heiligen en Azazel. Het analyseert de kracht van spraak en contrasteert de heiligheid met onzuiverheid. Verder wordt Metzora's reis van reïntegratie besproken, waarbij het Twee Vogels Ritueel als een cruciaal moment wordt benadrukt. Deze verkenning biedt inzicht in oude tradities en hun relevantie voor het hedendaagse spirituele discours.

Moederlijke banden en afgunst: psychologische effecten in de joodse traditie

In Parshat Tazria gaat deze studie in op de Torah-wetten rondom onreinheid en zondoffers na de geboorte van een kind in het Jodendom, waarbij de christelijke perspectieven worden gecontrasteerd. Het onderzoekt de psychologische impact van bevallingsrituelen, inclusief moeder-kind afgunst, en de betekenis van verzoeningsgeloften voor moeders. Inzicht in de complexiteit van bevallingen in de Joodse traditie biedt inzicht in zowel religieuze praktijken als psychologische effecten op individuen.

Beyond Creation
The Eighth Day and the Meeting Yet to Come [Shmini]

This article explores the interpretation of Torah, with a focus on the Tabernacle, Nadab, and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It sheds light on the intriguing disagreement between Moses and Aaron, highlighting the distinctions between the Torah of Moses, which stresses perfection, and the Torah of Aaron, which provides atonement.

Search