Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Shoftim
De beste regeringsvorm

Parshat Sjoftiem bespreekt een principe dat in het moderne rechtssysteem bekend staat als de scheiding der machten. De Israëlitische samenleving zou gebouwd worden op vier bestuursinstellingen, elk met gedeeltelijke bevoegdheden, en hun belangrijkste titels zijn: Koning, Rechter, Priester en Profeet. Het is duidelijk dat deze instellingen door de generaties heen verschillende vormen aannemen. De koning is niet altijd een koning; soms kan het een parlementaire democratie zijn. Het kan een parlement of een ander bestuursorgaan zijn, maar het is slechts een deel van het bestuur. Het bestuur is verdeeld tussen de koning, de rechter, de priester en de profeet. De vraag rijst: Wat is de meest wenselijke vorm van bestuur? Is de Torah voorstander van een koning, of juist niet? Hierop zegt de Torah: "Stel een koning over jullie aan, zoals alle volken om jullie heen." Het lijkt de instructie te geven dat je alleen dan een koning over de Israëlitische natie zult aanstellen. Dit betekent dat als de politieke cultuur evolueert en we zien dat staten geregeerd door een koning meer georganiseerd zijn dan staten zonder koning, dan weten we dat de tijd gekomen is om een koning over onszelf te benoemen - zoals alle naties om ons heen. En hier rijst nog een vraag: Hoe is het mogelijk dat zoiets belangrijks als de bestuursvorm afhankelijk is van de politieke cultuur van de naties van de wereld op dat moment? Het antwoord is heel eenvoudig. De reden dat God van Zijn volk eiste om een staat op te richten en niet te volstaan met het vestigen van een kosmopolitische of universele religie, is juist om de naties van de wereld te beïnvloeden. Het centrale steunpunt dat zaken in deze wereld beweegt is het politieke instrument. Daarom eiste de Tora dat Israël een politieke entiteit oprichtte, een staat. En het doel van deze staat is om de volken van de wereld via hun staten te beïnvloeden. En men kan de beïnvloeder niet beïnvloeden als er geen minimale gelijkenis is tussen de beïnvloeder en de beïnvloede. Dit is de reden dat de Tora eiste dat we een politieke entiteit oprichten, zodat we ook in staat zijn om invloed uit te oefenen via de politieke cultuur van de wereld.

Trefwoorden uit het artikel:

  1. Scheiding der machten: Dit concept wordt besproken in de context van het moderne rechtssysteem en is een fundamenteel principe in bestuur.
  2. Bestuur: Verwijst naar het systeem van heerschappij of management binnen een samenleving, inclusief instellingen zoals de koning, rechter, priester en profeet die in het artikel worden genoemd.
  3. Invloed: Het artikel richt zich op het idee dat een politieke entiteit, opgericht door de Israëlieten, het doel zou hebben om andere naties te beïnvloeden door middel van hun politieke systemen en cultuur.

More Weekly Portions

Rosh-Hashana
Embracing Dual Beginnings:
The Timeless Wisdom of Rosh Hashanah and the Hebrew Calendar

Rosh Hashanah, commencing the Hebrew year, signifies the coexistence of contrasting temporal perspectives: autumn's decay in Tishrei and spring's renewal in Aviv. This dual inception in Nissan and Tishrei embodies perpetual renewal, emphasizing that every moment is a new beginning. Even the processes of decay and deterioration are integral to a broader narrative of construction and optimism, revealing an ever-renewing history where Rosh Hashanah symbolizes our continuous journey towards a brighter future.

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In “Nitzavim-Vayelech”  stelt de Tora ons de keuze voor leven en dood voor. Hoewel er een duidelijke voorkeur is voor het leven, zal  een diepere overdenking een geestelijk perspectief op de dood onthullen. De Tora benadrukt dat om het goddelijke te ontmoeten, we het leven moeten kiezen en het morele belang hiervan dienen te omarmen.

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

Verdiep je in het blijvende verhaal van Kaïn en Abel door middel van de mitswa van de eerstgeborene. Dit ritueel, dat Exodus met Shavuot verbindt, onthult de essentie van het met elkaar delen en vernieuwing, en belicht de ingewikkelde verbinding tussen oude geschiedenis, psychologische verjonging en een hernieuwd begrip van het geschenk van de Tora aan de mensheid.

Search