Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
Parshat Re'e- Israëls Isolatie

In veel van de onderwerpen die in Re'eParshat behandeld worden, leert de Torah ons over een 'valse profeet'. 

Een 'valse profeet' verwijst naar een persoon die profetie “waardig” lijkt te zijn. Hij lijkt niet gek, zwakzinnig of slecht te zijn. Het heeft betrekking op iemand die, gebaseerd op onze eerste informatie, profetie waardig lijkt te zijn. Wanneer hij echter spreekt, is zijn profetie in tegenspraak zowel met de Torah als met de wet van Mozes. Als hij bijvoorbeeld leert om andere goden te aanbidden, om de Torah te veranderen of om de Torah af te schaffen, dan leert de Torah ons, ondanks alle eerdere aanwijzingen, dat deze persoon inderdaad een valse profeet is.

In het gedeelte van deze week leren we dat er niets is om bang voor zo iemand te zijn. We krijgen de instructie dat zelfs als hij een teken of een wonder verricht als bewijs van zijn missie, we  onderwezen worden om zijn profetie als vals te negeren. Verbazingwekkend genoeg niet omdat hij geen krachten heeft. Het is zelfs mogelijk dat iemand niet alleen buitengewone 'krachten' heeft, maar dat God zelf met zijn hand meehelpt om goed nieuws naar de wereld te brengen en hem daarom een bepaalde buitengewone bekwaamheid geeft.

 Ondanks 'zogenaamde' wonderen zal deze 'valse profeet' er niet in slagen de Israëlieten te overtuigen. Dit komt omdat het hele Volk Israël op de Sinaï stond waar God de Torah openbaarde. Er is nog nooit iemand ter wereld geweest die in staat was om een gebeurtenis teweeg te brengen die qua waarde of impact vergelijkbaar is met de status van de berg Sinaï.  Hier, in Parsjat Re'e, vertelt de Tora ons dat tekenen en wonderen, uitgevoerd door zo'n profeet die de Tora tegenspreekt, alleen komen om te testen of we Adonaï, de Schepper, liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel. Zo wordt het volk Israël beschermd tegen elke religieuze, mystieke of andere invloed die de leringen van de Torah van Mozes zou ontkennen of tegenspreken. Dit is wat aan het volk Israël de status van beschermers toekent, wiens rol het is om de authenticiteit van Gods Woord voor de hele wereld te bewaren.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Van sterfelijkheid naar eeuwigheid: Het pad van de rode koe naar zuivering

In Parshat Hukat symboliseert het ritueel van de rode koe (para aduma) de zuivering van de onzuiverheid van de dood, die geworteld is in de zonde van de Boom der Kennis. Het ritueel bestaat uit het mengen van as met levend water, dat het lichaam en de ziel voorstelt en het herstel van het leven door wederopstanding illustreert. Dit proces onderstreept, ondanks de symbolische helderheid, een Goddelijk mysterie - de overgang tussen leven en dood gaat het menselijk begrip te boven. De Midrasj benadrukt het geheim van de rode koe en benadrukt de diepe en ondoorgrondelijke aard van wederopstanding en de Goddelijke Wil.

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search