Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
Parshat Re'e- Israëls Isolatie

In veel van de onderwerpen die in Re'eParshat behandeld worden, leert de Torah ons over een 'valse profeet'. 

Een 'valse profeet' verwijst naar een persoon die profetie “waardig” lijkt te zijn. Hij lijkt niet gek, zwakzinnig of slecht te zijn. Het heeft betrekking op iemand die, gebaseerd op onze eerste informatie, profetie waardig lijkt te zijn. Wanneer hij echter spreekt, is zijn profetie in tegenspraak zowel met de Torah als met de wet van Mozes. Als hij bijvoorbeeld leert om andere goden te aanbidden, om de Torah te veranderen of om de Torah af te schaffen, dan leert de Torah ons, ondanks alle eerdere aanwijzingen, dat deze persoon inderdaad een valse profeet is.

In het gedeelte van deze week leren we dat er niets is om bang voor zo iemand te zijn. We krijgen de instructie dat zelfs als hij een teken of een wonder verricht als bewijs van zijn missie, we  onderwezen worden om zijn profetie als vals te negeren. Verbazingwekkend genoeg niet omdat hij geen krachten heeft. Het is zelfs mogelijk dat iemand niet alleen buitengewone 'krachten' heeft, maar dat God zelf met zijn hand meehelpt om goed nieuws naar de wereld te brengen en hem daarom een bepaalde buitengewone bekwaamheid geeft.

 Ondanks 'zogenaamde' wonderen zal deze 'valse profeet' er niet in slagen de Israëlieten te overtuigen. Dit komt omdat het hele Volk Israël op de Sinaï stond waar God de Torah openbaarde. Er is nog nooit iemand ter wereld geweest die in staat was om een gebeurtenis teweeg te brengen die qua waarde of impact vergelijkbaar is met de status van de berg Sinaï.  Hier, in Parsjat Re'e, vertelt de Tora ons dat tekenen en wonderen, uitgevoerd door zo'n profeet die de Tora tegenspreekt, alleen komen om te testen of we Adonaï, de Schepper, liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel. Zo wordt het volk Israël beschermd tegen elke religieuze, mystieke of andere invloed die de leringen van de Torah van Mozes zou ontkennen of tegenspreken. Dit is wat aan het volk Israël de status van beschermers toekent, wiens rol het is om de authenticiteit van Gods Woord voor de hele wereld te bewaren.

More Weekly Portions

Moederlijke banden en afgunst: psychologische effecten in de joodse traditie

In Parshat Tazria gaat deze studie in op de Torah-wetten rondom onreinheid en zondoffers na de geboorte van een kind in het Jodendom, waarbij de christelijke perspectieven worden gecontrasteerd. Het onderzoekt de psychologische impact van bevallingsrituelen, inclusief moeder-kind afgunst, en de betekenis van verzoeningsgeloften voor moeders. Inzicht in de complexiteit van bevallingen in de Joodse traditie biedt inzicht in zowel religieuze praktijken als psychologische effecten op individuen.

Beyond Creation
The Eighth Day and the Meeting Yet to Come [Shmini]

This article explores the interpretation of Torah, with a focus on the Tabernacle, Nadab, and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It sheds light on the intriguing disagreement between Moses and Aaron, highlighting the distinctions between the Torah of Moses, which stresses perfection, and the Torah of Aaron, which provides atonement.

Harmonie in toewijding: Het in evenwicht brengen van vrijwillige en verplichte handelingen in het Jodendom

Onderzoek de genuanceerde verschillen tussen Vayikra en Tzav Torah porties, het analyseren van de dynamiek van vrijwillige Nedavah offers versus geboden offers in het Jodendom. Onderzoek de ingewikkelde balans tussen het handhaven van zuivere intenties bij het uitvoeren van Mitsvot, reflecterend op de unieke aspecten van Olah en Shelamim offers. Ontdek de diepere betekenis van de volgorde van de offers in de Tora, en verhelder de wisselwerking tussen vrijwillige en verplichte handelingen in de Joodse traditie.

Search