Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
Parshat Re'e- Israëls Isolatie

In veel van de onderwerpen die in Re'eParshat behandeld worden, leert de Torah ons over een 'valse profeet'. 

Een 'valse profeet' verwijst naar een persoon die profetie “waardig” lijkt te zijn. Hij lijkt niet gek, zwakzinnig of slecht te zijn. Het heeft betrekking op iemand die, gebaseerd op onze eerste informatie, profetie waardig lijkt te zijn. Wanneer hij echter spreekt, is zijn profetie in tegenspraak zowel met de Torah als met de wet van Mozes. Als hij bijvoorbeeld leert om andere goden te aanbidden, om de Torah te veranderen of om de Torah af te schaffen, dan leert de Torah ons, ondanks alle eerdere aanwijzingen, dat deze persoon inderdaad een valse profeet is.

In het gedeelte van deze week leren we dat er niets is om bang voor zo iemand te zijn. We krijgen de instructie dat zelfs als hij een teken of een wonder verricht als bewijs van zijn missie, we  onderwezen worden om zijn profetie als vals te negeren. Verbazingwekkend genoeg niet omdat hij geen krachten heeft. Het is zelfs mogelijk dat iemand niet alleen buitengewone 'krachten' heeft, maar dat God zelf met zijn hand meehelpt om goed nieuws naar de wereld te brengen en hem daarom een bepaalde buitengewone bekwaamheid geeft.

 Ondanks 'zogenaamde' wonderen zal deze 'valse profeet' er niet in slagen de Israëlieten te overtuigen. Dit komt omdat het hele Volk Israël op de Sinaï stond waar God de Torah openbaarde. Er is nog nooit iemand ter wereld geweest die in staat was om een gebeurtenis teweeg te brengen die qua waarde of impact vergelijkbaar is met de status van de berg Sinaï.  Hier, in Parsjat Re'e, vertelt de Tora ons dat tekenen en wonderen, uitgevoerd door zo'n profeet die de Tora tegenspreekt, alleen komen om te testen of we Adonaï, de Schepper, liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel. Zo wordt het volk Israël beschermd tegen elke religieuze, mystieke of andere invloed die de leringen van de Torah van Mozes zou ontkennen of tegenspreken. Dit is wat aan het volk Israël de status van beschermers toekent, wiens rol het is om de authenticiteit van Gods Woord voor de hele wereld te bewaren.

More Weekly Portions

Rosh-Hashana
Embracing Dual Beginnings:
The Timeless Wisdom of Rosh Hashanah and the Hebrew Calendar

Rosh Hashanah, commencing the Hebrew year, signifies the coexistence of contrasting temporal perspectives: autumn's decay in Tishrei and spring's renewal in Aviv. This dual inception in Nissan and Tishrei embodies perpetual renewal, emphasizing that every moment is a new beginning. Even the processes of decay and deterioration are integral to a broader narrative of construction and optimism, revealing an ever-renewing history where Rosh Hashanah symbolizes our continuous journey towards a brighter future.

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In “Nitzavim-Vayelech”  stelt de Tora ons de keuze voor leven en dood voor. Hoewel er een duidelijke voorkeur is voor het leven, zal  een diepere overdenking een geestelijk perspectief op de dood onthullen. De Tora benadrukt dat om het goddelijke te ontmoeten, we het leven moeten kiezen en het morele belang hiervan dienen te omarmen.

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

Verdiep je in het blijvende verhaal van Kaïn en Abel door middel van de mitswa van de eerstgeborene. Dit ritueel, dat Exodus met Shavuot verbindt, onthult de essentie van het met elkaar delen en vernieuwing, en belicht de ingewikkelde verbinding tussen oude geschiedenis, psychologische verjonging en een hernieuwd begrip van het geschenk van de Tora aan de mensheid.

Search