Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In de dubbele Torah portie van "Nitzavim-Vayelech," precies in het midden, staat een belangrijke boodschap van de Tora. 

Er staat: "Ik heb leven en dood voor jullie neergezet, en jullie moeten kiezen voor het leven."

Op het eerste gezicht lijkt deze zin erg voor de hand liggend. Het zegt dat als we moeten kiezen tussen leven en dood, we voor het leven zouden kiezen! Iedereen verkiest van nature het leven boven de dood. Maar de Tora zinspeelt op iets diepers. 

De ware essentie van een persoon zou kunnen zijn om te overwegen voor de dood te kiezen. Veel spirituele denkers wereldwijd, mensen die zich richten op zaken van de geest, suggereren dat het misschien beter is voor een persoon om deze wereld te verlaten en zich te verbinden met het goddelijke. Er is soms een ietwat ongezonde neiging om de dood te zien als een mystieke manier om helemaal spiritueel te worden, en sommige mensen zouden bereid kunnen zijn om de prijs te betalen voor het verlaten van hun fysieke lichaam - een soort spirituele dood. 

Maar de Tora vertelt ons iets anders. Er staat: "Ik heb leven en dood voor jullie gesteld." Hoewel er gedachten kunnen zijn, misschien zelfs nobele gedachten, die voorstellen om voor de dood te kiezen, is de vernieuwing van de Tora dat we het goddelijke door het leven moeten ontmoeten. "En jullie moeten kiezen voor het leven." Waarom? Omdat door deze keuze, je zult leven, en je nakomelingen zullen leven op de Aarde. Het betekent dat je de Schepper ontmoet door de realiteit van deze wereld te leven.

Een ander fundamenteel idee uit deze woorden is dat iemand vrij kan kiezen. Je kunt kiezen tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Er is geen externe kracht buiten jezelf die bepaalt welk pad je neemt. Deze keuzevrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Als ik kies, kan ik dingen verknoeien. Maar ik kan ook bouwen. Dit geeft het menselijk leven een morele betekenis, iemands gewenste invulling van zijn vrije keuze bij het kiezen voor het leven. 

More Weekly Portions

Rosh-Hashana
Embracing Dual Beginnings:
The Timeless Wisdom of Rosh Hashanah and the Hebrew Calendar

Rosh Hashanah, commencing the Hebrew year, signifies the coexistence of contrasting temporal perspectives: autumn's decay in Tishrei and spring's renewal in Aviv. This dual inception in Nissan and Tishrei embodies perpetual renewal, emphasizing that every moment is a new beginning. Even the processes of decay and deterioration are integral to a broader narrative of construction and optimism, revealing an ever-renewing history where Rosh Hashanah symbolizes our continuous journey towards a brighter future.

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In “Nitzavim-Vayelech”  stelt de Tora ons de keuze voor leven en dood voor. Hoewel er een duidelijke voorkeur is voor het leven, zal  een diepere overdenking een geestelijk perspectief op de dood onthullen. De Tora benadrukt dat om het goddelijke te ontmoeten, we het leven moeten kiezen en het morele belang hiervan dienen te omarmen.

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

Verdiep je in het blijvende verhaal van Kaïn en Abel door middel van de mitswa van de eerstgeborene. Dit ritueel, dat Exodus met Shavuot verbindt, onthult de essentie van het met elkaar delen en vernieuwing, en belicht de ingewikkelde verbinding tussen oude geschiedenis, psychologische verjonging en een hernieuwd begrip van het geschenk van de Tora aan de mensheid.

Search