Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In de dubbele Torah portie van "Nitzavim-Vayelech," precies in het midden, staat een belangrijke boodschap van de Tora. 

Er staat: "Ik heb leven en dood voor jullie neergezet, en jullie moeten kiezen voor het leven."

Op het eerste gezicht lijkt deze zin erg voor de hand liggend. Het zegt dat als we moeten kiezen tussen leven en dood, we voor het leven zouden kiezen! Iedereen verkiest van nature het leven boven de dood. Maar de Tora zinspeelt op iets diepers. 

De ware essentie van een persoon zou kunnen zijn om te overwegen voor de dood te kiezen. Veel spirituele denkers wereldwijd, mensen die zich richten op zaken van de geest, suggereren dat het misschien beter is voor een persoon om deze wereld te verlaten en zich te verbinden met het goddelijke. Er is soms een ietwat ongezonde neiging om de dood te zien als een mystieke manier om helemaal spiritueel te worden, en sommige mensen zouden bereid kunnen zijn om de prijs te betalen voor het verlaten van hun fysieke lichaam - een soort spirituele dood. 

Maar de Tora vertelt ons iets anders. Er staat: "Ik heb leven en dood voor jullie gesteld." Hoewel er gedachten kunnen zijn, misschien zelfs nobele gedachten, die voorstellen om voor de dood te kiezen, is de vernieuwing van de Tora dat we het goddelijke door het leven moeten ontmoeten. "En jullie moeten kiezen voor het leven." Waarom? Omdat door deze keuze, je zult leven, en je nakomelingen zullen leven op de Aarde. Het betekent dat je de Schepper ontmoet door de realiteit van deze wereld te leven.

Een ander fundamenteel idee uit deze woorden is dat iemand vrij kan kiezen. Je kunt kiezen tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Er is geen externe kracht buiten jezelf die bepaalt welk pad je neemt. Deze keuzevrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Als ik kies, kan ik dingen verknoeien. Maar ik kan ook bouwen. Dit geeft het menselijk leven een morele betekenis, iemands gewenste invulling van zijn vrije keuze bij het kiezen voor het leven. 

More Weekly Portions

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Bevrijding onder de oppervlakte: Zielen, Overvloed en Hiërarchie in de Torah

In een analyse van de Torawetten in Misjpatiem navigeert dit artikel door de ingewikkelde hiërarchie van schade en werpt licht op het diepgaande concept van spirituele vrijheid. Het verheldert het onderscheid tussen Hebreeuwse en Kanaänitische bedienden en onthult de genuanceerde benadering van de Tora met betrekking tot bevrijding van zowel fysieke als spirituele slavernij. De verkenning benadrukt de onderling verbonden thema's van vrijheid, schade en vergelding, waardoor een alomvattend begrip ontstaat van de tijdloze wijsheid van de Torah.

Search