Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In de dubbele Torah portie van "Nitzavim-Vayelech," precies in het midden, staat een belangrijke boodschap van de Tora. 

Er staat: "Ik heb leven en dood voor jullie neergezet, en jullie moeten kiezen voor het leven."

Op het eerste gezicht lijkt deze zin erg voor de hand liggend. Het zegt dat als we moeten kiezen tussen leven en dood, we voor het leven zouden kiezen! Iedereen verkiest van nature het leven boven de dood. Maar de Tora zinspeelt op iets diepers. 

De ware essentie van een persoon zou kunnen zijn om te overwegen voor de dood te kiezen. Veel spirituele denkers wereldwijd, mensen die zich richten op zaken van de geest, suggereren dat het misschien beter is voor een persoon om deze wereld te verlaten en zich te verbinden met het goddelijke. Er is soms een ietwat ongezonde neiging om de dood te zien als een mystieke manier om helemaal spiritueel te worden, en sommige mensen zouden bereid kunnen zijn om de prijs te betalen voor het verlaten van hun fysieke lichaam - een soort spirituele dood. 

Maar de Tora vertelt ons iets anders. Er staat: "Ik heb leven en dood voor jullie gesteld." Hoewel er gedachten kunnen zijn, misschien zelfs nobele gedachten, die voorstellen om voor de dood te kiezen, is de vernieuwing van de Tora dat we het goddelijke door het leven moeten ontmoeten. "En jullie moeten kiezen voor het leven." Waarom? Omdat door deze keuze, je zult leven, en je nakomelingen zullen leven op de Aarde. Het betekent dat je de Schepper ontmoet door de realiteit van deze wereld te leven.

Een ander fundamenteel idee uit deze woorden is dat iemand vrij kan kiezen. Je kunt kiezen tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Er is geen externe kracht buiten jezelf die bepaalt welk pad je neemt. Deze keuzevrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Als ik kies, kan ik dingen verknoeien. Maar ik kan ook bouwen. Dit geeft het menselijk leven een morele betekenis, iemands gewenste invulling van zijn vrije keuze bij het kiezen voor het leven. 

More Weekly Portions

Integrating Personal and Communal Well-Being through Torah
[Nasso]

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah guides to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Voorbij de telling: Individuele waarde en collectieve eenheid

Parshat Bamidbar bespreekt het gebod om de Israëlieten te tellen, waarbij de nadruk ligt op degenen die in aanmerking komen voor het leger. Deze telling onderstreept de spanning tussen collectieve en individuele identiteiten. De Tora gebruikt de uitdrukking “aantal namen”, waarmee het belang van zowel het collectieve als het individuele wordt aangeduid. De Tora leert dat ware eenheid deze aspecten mengt, waarbij het collectief betekenis krijgt door de uniciteit van elk individu. Dit concept wordt weerspiegeld in het principe van “veralgemening en specificatie” in de interpretatie van de Schrift, met verborgen betekenissen in de getallen, onderzocht door de gematria.

Tranen van ballingschap, zaden van hoop: De onbreekbare band tussen God en Israël

Parshat Behukotai bespreekt het Verbond tussen Hasjem en Israël, waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen tshuva en verlossing. Het Talmoedische debat tussen Rabbi Eliezer en Rabbi Yehoshua gaat over de vraag of de verlossing afhankelijk is van tshuva. Rashi's commentaar interpreteert één dubbelzinnige term om beide visies te ondersteunen. Dit dubbele perspectief benadrukt de open interpretatie van de Tora en laat zien dat de verlossing afhankelijk kan zijn van menselijke tshuva of Goddelijke belofte, wat een complex samenspel van voorwaarden weerspiegelt in Israëls begrip van historische vooruitgang.

Search