Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

De eerste mitswa in Parshat 'Ki-Tavo' [Deuteronomium 26] is de mitswa van de eerstgeborene. Deze mitswa is een directe voortzetting van de complexe relatie tussen Kaïn en Abel. 

De Tora had ons in Genesis [hoofdstuk 4] al verteld over de voorrang van Kaïn als eerstgeborene en Abel als tweede. Dit onderscheid beïnvloedde hun interacties met anderen; ze hadden tegengestelde houdingen. Kaïn begreep dat het feit dat hij de eerstgeborene was hem bepaalde privileges gaf, die hij voor zichzelf opeistte terwijl hij de rest aan anderen overliet. Daarom bracht hij een offer van het overgebleven graan. Aan de andere kant erkende Abel, die zich bewust was van zijn positie als tweede geborene, dat zijn rol inhield dat hij met anderen moest delen.

Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk waarom de dag waarop God de Tora gaf [Shavuot viering] dezelfde dag van de eerstgeborenen is ['Bicurim'], wat te maken heeft met het feit dat de Tora geschonken wordt aan hen die eerstgeborenen kunnen offeren. Het wordt geschonken aan hen die hun secundaire status en verantwoordelijkheid erkennen om met anderen te delen. Net zoals de Heilige, gezegend zij Hij, symbolisch het eerste product - de Tora - nam en het aan de Mensheid presenteerde via de Hebreeuwse Natie.

Wanneer de Tora ons opdraagt om de eerstgeborenen naar de tempel van de priester te brengen, heeft dat een diepere betekenis. De handeling brengt een historisch verhaal over - het verhaal van de Exodus uit Egypte - dat resoneert met de Israëlieten.

Er is echter nog een intrigerende vereiste: wanneer de persoon de eerstgeborene presenteert, moet hij tegen de priester zeggen: "Ik verklaar vandaag aan de Heer, uw God, dat ik naar het land ben gekomen." Deze verklaring lijkt raadselachtig. Iemand kon al generaties lang in het Land Israël wonen, maar toch werd hem opgedragen om zijn komst aan te kondigen alsof het net gebeurd was. Deze schijnbaar vreemde instructie bevat een psychologische les: iemand moet voortdurend het gevoel hebben dat hij opnieuw in zijn land en wereld aankomt. Dit weerspiegelt de behoefte aan voortdurende verjonging en een constant bewustzijn van iemands oorsprong, wat hun pad voorwaarts leidt.

More Weekly Portions

Integrating Personal and Communal Well-Being through Torah
[Nasso]

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah guides to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Voorbij de telling: Individuele waarde en collectieve eenheid

Parshat Bamidbar bespreekt het gebod om de Israëlieten te tellen, waarbij de nadruk ligt op degenen die in aanmerking komen voor het leger. Deze telling onderstreept de spanning tussen collectieve en individuele identiteiten. De Tora gebruikt de uitdrukking “aantal namen”, waarmee het belang van zowel het collectieve als het individuele wordt aangeduid. De Tora leert dat ware eenheid deze aspecten mengt, waarbij het collectief betekenis krijgt door de uniciteit van elk individu. Dit concept wordt weerspiegeld in het principe van “veralgemening en specificatie” in de interpretatie van de Schrift, met verborgen betekenissen in de getallen, onderzocht door de gematria.

Tranen van ballingschap, zaden van hoop: De onbreekbare band tussen God en Israël

Parshat Behukotai bespreekt het Verbond tussen Hasjem en Israël, waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen tshuva en verlossing. Het Talmoedische debat tussen Rabbi Eliezer en Rabbi Yehoshua gaat over de vraag of de verlossing afhankelijk is van tshuva. Rashi's commentaar interpreteert één dubbelzinnige term om beide visies te ondersteunen. Dit dubbele perspectief benadrukt de open interpretatie van de Tora en laat zien dat de verlossing afhankelijk kan zijn van menselijke tshuva of Goddelijke belofte, wat een complex samenspel van voorwaarden weerspiegelt in Israëls begrip van historische vooruitgang.

Search