Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

De eerste mitswa in Parshat 'Ki-Tavo' [Deuteronomium 26] is de mitswa van de eerstgeborene. Deze mitswa is een directe voortzetting van de complexe relatie tussen Kaïn en Abel. 

De Tora had ons in Genesis [hoofdstuk 4] al verteld over de voorrang van Kaïn als eerstgeborene en Abel als tweede. Dit onderscheid beïnvloedde hun interacties met anderen; ze hadden tegengestelde houdingen. Kaïn begreep dat het feit dat hij de eerstgeborene was hem bepaalde privileges gaf, die hij voor zichzelf opeistte terwijl hij de rest aan anderen overliet. Daarom bracht hij een offer van het overgebleven graan. Aan de andere kant erkende Abel, die zich bewust was van zijn positie als tweede geborene, dat zijn rol inhield dat hij met anderen moest delen.

Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk waarom de dag waarop God de Tora gaf [Shavuot viering] dezelfde dag van de eerstgeborenen is ['Bicurim'], wat te maken heeft met het feit dat de Tora geschonken wordt aan hen die eerstgeborenen kunnen offeren. Het wordt geschonken aan hen die hun secundaire status en verantwoordelijkheid erkennen om met anderen te delen. Net zoals de Heilige, gezegend zij Hij, symbolisch het eerste product - de Tora - nam en het aan de Mensheid presenteerde via de Hebreeuwse Natie.

Wanneer de Tora ons opdraagt om de eerstgeborenen naar de tempel van de priester te brengen, heeft dat een diepere betekenis. De handeling brengt een historisch verhaal over - het verhaal van de Exodus uit Egypte - dat resoneert met de Israëlieten.

Er is echter nog een intrigerende vereiste: wanneer de persoon de eerstgeborene presenteert, moet hij tegen de priester zeggen: "Ik verklaar vandaag aan de Heer, uw God, dat ik naar het land ben gekomen." Deze verklaring lijkt raadselachtig. Iemand kon al generaties lang in het Land Israël wonen, maar toch werd hem opgedragen om zijn komst aan te kondigen alsof het net gebeurd was. Deze schijnbaar vreemde instructie bevat een psychologische les: iemand moet voortdurend het gevoel hebben dat hij opnieuw in zijn land en wereld aankomt. Dit weerspiegelt de behoefte aan voortdurende verjonging en een constant bewustzijn van iemands oorsprong, wat hun pad voorwaarts leidt.

More Weekly Portions

Truth and Empathy
The Balancing Act of Leadership
Golden craft. [Ki-Tisah]

In the Torah portion, Ki Tisa, the episode of the Golden Calf unfolds, spotlighting the intertwined themes of leadership, sin, and redemption. Moses and Aaron navigate the aftermath, showcasing Aaron's unique educational approach, which integrates truth-telling with empathy. Through their actions, the narrative illustrates the profound potential for rectification and second chances, emphasizing the importance of connection in the face of mistakes and pursuing spiritual growth.

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Search