Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

De eerste mitswa in Parshat 'Ki-Tavo' [Deuteronomium 26] is de mitswa van de eerstgeborene. Deze mitswa is een directe voortzetting van de complexe relatie tussen Kaïn en Abel. 

De Tora had ons in Genesis [hoofdstuk 4] al verteld over de voorrang van Kaïn als eerstgeborene en Abel als tweede. Dit onderscheid beïnvloedde hun interacties met anderen; ze hadden tegengestelde houdingen. Kaïn begreep dat het feit dat hij de eerstgeborene was hem bepaalde privileges gaf, die hij voor zichzelf opeistte terwijl hij de rest aan anderen overliet. Daarom bracht hij een offer van het overgebleven graan. Aan de andere kant erkende Abel, die zich bewust was van zijn positie als tweede geborene, dat zijn rol inhield dat hij met anderen moest delen.

Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk waarom de dag waarop God de Tora gaf [Shavuot viering] dezelfde dag van de eerstgeborenen is ['Bicurim'], wat te maken heeft met het feit dat de Tora geschonken wordt aan hen die eerstgeborenen kunnen offeren. Het wordt geschonken aan hen die hun secundaire status en verantwoordelijkheid erkennen om met anderen te delen. Net zoals de Heilige, gezegend zij Hij, symbolisch het eerste product - de Tora - nam en het aan de Mensheid presenteerde via de Hebreeuwse Natie.

Wanneer de Tora ons opdraagt om de eerstgeborenen naar de tempel van de priester te brengen, heeft dat een diepere betekenis. De handeling brengt een historisch verhaal over - het verhaal van de Exodus uit Egypte - dat resoneert met de Israëlieten.

Er is echter nog een intrigerende vereiste: wanneer de persoon de eerstgeborene presenteert, moet hij tegen de priester zeggen: "Ik verklaar vandaag aan de Heer, uw God, dat ik naar het land ben gekomen." Deze verklaring lijkt raadselachtig. Iemand kon al generaties lang in het Land Israël wonen, maar toch werd hem opgedragen om zijn komst aan te kondigen alsof het net gebeurd was. Deze schijnbaar vreemde instructie bevat een psychologische les: iemand moet voortdurend het gevoel hebben dat hij opnieuw in zijn land en wereld aankomt. Dit weerspiegelt de behoefte aan voortdurende verjonging en een constant bewustzijn van iemands oorsprong, wat hun pad voorwaarts leidt.

More Weekly Portions

Rosh-Hashana
Embracing Dual Beginnings:
The Timeless Wisdom of Rosh Hashanah and the Hebrew Calendar

Rosh Hashanah, commencing the Hebrew year, signifies the coexistence of contrasting temporal perspectives: autumn's decay in Tishrei and spring's renewal in Aviv. This dual inception in Nissan and Tishrei embodies perpetual renewal, emphasizing that every moment is a new beginning. Even the processes of decay and deterioration are integral to a broader narrative of construction and optimism, revealing an ever-renewing history where Rosh Hashanah symbolizes our continuous journey towards a brighter future.

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In “Nitzavim-Vayelech”  stelt de Tora ons de keuze voor leven en dood voor. Hoewel er een duidelijke voorkeur is voor het leven, zal  een diepere overdenking een geestelijk perspectief op de dood onthullen. De Tora benadrukt dat om het goddelijke te ontmoeten, we het leven moeten kiezen en het morele belang hiervan dienen te omarmen.

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

Verdiep je in het blijvende verhaal van Kaïn en Abel door middel van de mitswa van de eerstgeborene. Dit ritueel, dat Exodus met Shavuot verbindt, onthult de essentie van het met elkaar delen en vernieuwing, en belicht de ingewikkelde verbinding tussen oude geschiedenis, psychologische verjonging en een hernieuwd begrip van het geschenk van de Tora aan de mensheid.

Search