Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Voorbij de stilte: Onthullingen van namen, identiteit en solidariteit in het Exodusverhaal

"Een man uit het huis van Levi trouwde met een dochter van Levi. "De vrouw werd zwanger en baarde een zoon, en [toen] ze zag dat hij goed was, verborg ze hem drie maanden lang". "Zijn zuster stond van verre om te weten wat er met hem gedaan zou worden." "Farao's dochter ging naar beneden om te baden." 

Al deze verzen, of delen van de verzen die we hebben gebracht, hebben één ding nodig - namen. We willen weten wie de man is, wie de vrouw is, wie het kind is, wie de dochter van Farao is en wie de zus is. We weten het uit andere bronnen, maar de tekst laat de namen van de personages hier opzettelijk weg. Dit is bedoeld om een schrapping van namen binnen de context van Egypte over te brengen. Terwijl onze gedeelte begint met de woorden 'Dit zijn de namen van de zonen van Israël', verdwijnen de namen geleidelijk naarmate we verder komen in het verhaal.

Egypte verwijst naar individuen op een onpersoonlijke manier die de persoonlijke waarde van de persoon niet erkent. Alleen bij Mozes staat geschreven: "Ze noemde hem Mozes." Wat betekent Mozes? Mozes is een Egyptische term voor het woord Jongen. "Zij zei: "Want ik heb hem uit het water getrokken." Een Hebreeuwse interpretatie van een Egyptische naam, wat pas betekent nadat Mozes naar Midian vlucht en met Zippora trouwt - ah, opeens zijn er namen, de namen van Mozes, Jethro, Reuel, Zippora en hun zoon Gershom, en ook de naam van de Heilige, gezegend zij Hij, wordt eindelijk onthuld als Hij tegen Mozes zegt: 'Wil je Mijn naam weten? Hier is Mijn naam.'

We begrijpen dat onze voorouders in Egypte werden 'ondergedompeld' - in de terminologie van 'uitwissing' - in de diepte van een cultuur die werd uitgewist. Daarom moest Mozes beslissen tot welke cultuur hij behoorde. Als er geschreven staat: 'Mozes ging uit naar zijn broeders,' moeten we ons afvragen wie dat zijn. Rabbi Abraham Ibn Ezra gelooft dat het verwijst naar de Egyptenaren, terwijl de Ramban zegt dat het verwijst naar de Hebreeën. Mozes moest het voor zichzelf ophelderen, dus ging hij op onderzoek uit. Toen hij zag dat een Egyptenaar een Hebreeër sloeg, begreep hij het en voelde hij dat het Hebreeuwse volk zijn broeders waren. Mozes' solidariteit bracht hem tot deze realisatie, waardoor hij verbonden werd met het lot van het Hebreeuwse volk, omdat hij zich identificeerde met hun lijden."

More Weekly Portions

Truth and Empathy
The Balancing Act of Leadership
Golden craft. [Ki-Tisah]

In the Torah portion, Ki Tisa, the episode of the Golden Calf unfolds, spotlighting the intertwined themes of leadership, sin, and redemption. Moses and Aaron navigate the aftermath, showcasing Aaron's unique educational approach, which integrates truth-telling with empathy. Through their actions, the narrative illustrates the profound potential for rectification and second chances, emphasizing the importance of connection in the face of mistakes and pursuing spiritual growth.

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Search