Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Op zoek naar rust: Het Messiaanse verlangen van Jakob

"Jakob woonde in het land waar zijn vader woonde, in het land Kanaän. [Genesis 38:1].

Wat betekent "woonde"?

Onze wijzen zeggen: "Onze Patriarch Jakob omdat hij ernaar streefde om in deze wereld in rust te leven...". Het verlangen om in rust te zitten is de essentie van het messiaanse streven. De hele messiaanse verwachting is dat er een dag komt waarop we uiteindelijk kunnen 'gaan zitten', zoals aan het einde van de Tora wordt gezegd [Deuteronomium 33:28]: "En Israël woonde veilig en alleen, zoals Jakob [hen zegende]..."

Maar zoals we zien, is die tijd nog niet gekomen. Onze wijzen leren ons: "Omdat Onze Patriach Jakob in alle rust in deze wereld wilde leven, werd hij geconfronteerd met de aanklager aangaande Jozef." 

D.w.z., De Heilige, gezegend zij Hij, zei: Wat wil hij? Wil hij al in de Komende Wereld zijn? Het is nog niet de tijd. Laat hem leed lijden vanwege de verkoop van Jozef.

Wat wil Jozef? 

Jozef is een dromer (Visioen) en komt met een droom naar zijn familie. Hij zegt: "Wij waren schoven aan het binden in het midden van het veld, en zie, mijn schoof rees op en stond rechtop, en zie, uw schoven omringden [haar] en bogen zich neer voor mijn schoof." [Genesis 37:7] Zoals we weten, hield Jakobs familie zich bezig met herderswerk, dus waarom hebben ze zoveel tarwe nodig? Jozef begrijpt misschien dat we de economische weg moeten bewandelen om de wereld te herstellen. Hij wil de wereld van graan voorzien, wat Jozef later in Egypte doet.

Daarnaast heeft hij nog een andere droom. Hij ziet zijn broers als sterren, elf sterren die voor hem buigen, wat aangeeft dat de plaats waar Jozef invloed op wil uitoefenen in ballingschap is. Hij wil als sterren zijn, die de nacht van de mensheid verlichten in de nacht van de mensheid. Maar zijn broers verzetten zich hiertegen en zeggen dat het tijd is om het centrum van heiligheid in het land Israël te vestigen en niet nog een ballingschap te proberen.

Maar de Heilige, gezegend zij Hij, staat het proberen altijd toe, zelfs als deze poging uiteindelijk eindigt in de onderwerping van Egypte. Het idee dat men ideologische idealen die voortkomen uit goede bedoelingen moet proberen, wordt gezegd: "Laat ons zien wat er van zijn dromen zal worden." [Genesis 37:20] We moeten het een kans geven! 

De goddelijke voorzienigheid regelt inderdaad dat Jozef naar Egypte afdaalt om de hele mensheid te ondersteunen en de spiritualiteit van Abrahams huis te verlichten binnen de grote cultuur van Egypte.

Het is gedaan om Jozefs verzoek te vervullen. En alle dromers langs de Geschiedenis.

More Weekly Portions

Integrating Personal and Communal Well-Being through Torah
[Nasso]

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah guides to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Voorbij de telling: Individuele waarde en collectieve eenheid

Parshat Bamidbar bespreekt het gebod om de Israëlieten te tellen, waarbij de nadruk ligt op degenen die in aanmerking komen voor het leger. Deze telling onderstreept de spanning tussen collectieve en individuele identiteiten. De Tora gebruikt de uitdrukking “aantal namen”, waarmee het belang van zowel het collectieve als het individuele wordt aangeduid. De Tora leert dat ware eenheid deze aspecten mengt, waarbij het collectief betekenis krijgt door de uniciteit van elk individu. Dit concept wordt weerspiegeld in het principe van “veralgemening en specificatie” in de interpretatie van de Schrift, met verborgen betekenissen in de getallen, onderzocht door de gematria.

Tranen van ballingschap, zaden van hoop: De onbreekbare band tussen God en Israël

Parshat Behukotai bespreekt het Verbond tussen Hasjem en Israël, waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen tshuva en verlossing. Het Talmoedische debat tussen Rabbi Eliezer en Rabbi Yehoshua gaat over de vraag of de verlossing afhankelijk is van tshuva. Rashi's commentaar interpreteert één dubbelzinnige term om beide visies te ondersteunen. Dit dubbele perspectief benadrukt de open interpretatie van de Tora en laat zien dat de verlossing afhankelijk kan zijn van menselijke tshuva of Goddelijke belofte, wat een complex samenspel van voorwaarden weerspiegelt in Israëls begrip van historische vooruitgang.

Search