Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Op zoek naar rust: Het Messiaanse verlangen van Jakob

"Jakob woonde in het land waar zijn vader woonde, in het land Kanaän. [Genesis 38:1].

Wat betekent "woonde"?

Onze wijzen zeggen: "Onze Patriarch Jakob omdat hij ernaar streefde om in deze wereld in rust te leven...". Het verlangen om in rust te zitten is de essentie van het messiaanse streven. De hele messiaanse verwachting is dat er een dag komt waarop we uiteindelijk kunnen 'gaan zitten', zoals aan het einde van de Tora wordt gezegd [Deuteronomium 33:28]: "En Israël woonde veilig en alleen, zoals Jakob [hen zegende]..."

Maar zoals we zien, is die tijd nog niet gekomen. Onze wijzen leren ons: "Omdat Onze Patriach Jakob in alle rust in deze wereld wilde leven, werd hij geconfronteerd met de aanklager aangaande Jozef." 

D.w.z., De Heilige, gezegend zij Hij, zei: Wat wil hij? Wil hij al in de Komende Wereld zijn? Het is nog niet de tijd. Laat hem leed lijden vanwege de verkoop van Jozef.

Wat wil Jozef? 

Jozef is een dromer (Visioen) en komt met een droom naar zijn familie. Hij zegt: "Wij waren schoven aan het binden in het midden van het veld, en zie, mijn schoof rees op en stond rechtop, en zie, uw schoven omringden [haar] en bogen zich neer voor mijn schoof." [Genesis 37:7] Zoals we weten, hield Jakobs familie zich bezig met herderswerk, dus waarom hebben ze zoveel tarwe nodig? Jozef begrijpt misschien dat we de economische weg moeten bewandelen om de wereld te herstellen. Hij wil de wereld van graan voorzien, wat Jozef later in Egypte doet.

Daarnaast heeft hij nog een andere droom. Hij ziet zijn broers als sterren, elf sterren die voor hem buigen, wat aangeeft dat de plaats waar Jozef invloed op wil uitoefenen in ballingschap is. Hij wil als sterren zijn, die de nacht van de mensheid verlichten in de nacht van de mensheid. Maar zijn broers verzetten zich hiertegen en zeggen dat het tijd is om het centrum van heiligheid in het land Israël te vestigen en niet nog een ballingschap te proberen.

Maar de Heilige, gezegend zij Hij, staat het proberen altijd toe, zelfs als deze poging uiteindelijk eindigt in de onderwerping van Egypte. Het idee dat men ideologische idealen die voortkomen uit goede bedoelingen moet proberen, wordt gezegd: "Laat ons zien wat er van zijn dromen zal worden." [Genesis 37:20] We moeten het een kans geven! 

De goddelijke voorzienigheid regelt inderdaad dat Jozef naar Egypte afdaalt om de hele mensheid te ondersteunen en de spiritualiteit van Abrahams huis te verlichten binnen de grote cultuur van Egypte.

Het is gedaan om Jozefs verzoek te vervullen. En alle dromers langs de Geschiedenis.

More Weekly Portions

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Bevrijding onder de oppervlakte: Zielen, Overvloed en Hiërarchie in de Torah

In een analyse van de Torawetten in Misjpatiem navigeert dit artikel door de ingewikkelde hiërarchie van schade en werpt licht op het diepgaande concept van spirituele vrijheid. Het verheldert het onderscheid tussen Hebreeuwse en Kanaänitische bedienden en onthult de genuanceerde benadering van de Tora met betrekking tot bevrijding van zowel fysieke als spirituele slavernij. De verkenning benadrukt de onderling verbonden thema's van vrijheid, schade en vergelding, waardoor een alomvattend begrip ontstaat van de tijdloze wijsheid van de Torah.

Search