Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Moederlijke banden en afgunst: psychologische effecten in de joodse traditie

Van onzuiverheid naar verbinding: The Torah's Unexpected View of Childbirth (De transformatie van "onzuiverheid" naar verbinding en het verrassende perspectief van de Tora)

De geboorte van een vrouw is een wonderbaarlijke gebeurtenis. Parshat Tazria begint met de wetten van een bevallende vrouw, en we zijn zo blij als er een nieuw kind ter wereld komt - of het nu een man of een vrouw is. Waarom zegt de Tora dan dat een barende vrouw "onrein" is? Ze is niet onrein omdat er schande schuilt in een bevalling; integendeel, het is omdat ze vol leven was tijdens de zwangerschap, en dat leven heeft haar verlaten, een leegte achterlatend waar eens vitaliteit was, vandaar onreinheid. De zuivering ligt bij de pasgeborene. Als het een meisje is, wordt de onzuiverheid verdubbeld omdat elk meisje voorbestemd is om te baren. Het verlies van leven is dus tweeledig, in het meisje dat geboren wordt en in de man die geboren wordt. Hier zien we de optimistische kijk van de Tora op het leven. 

Waarom moet een barende vrouw dan een zondoffer brengen? Welke zonde heeft ze begaan? Volgens de christelijke perceptie is de bevalling zelf een zonde vanwege de betrokkenheid bij de overtreding van Adam. Maar onze wijzen zeiden precies het tegenovergestelde. Op het moment dat een vrouw bevalt, zweert ze in haar pijn om nooit meer terug te keren naar haar man, wat betekent dat ze een einde wil maken aan de voortzetting van het leven waartoe ze in staat is. Daarom is een zondoffer nodig om te zeggen dat het leven belangrijker is dan persoonlijke pijn, die van haar of van een andere vrouw. Psychologisch gaat het zelfs nog dieper. Wanneer een vrouw bevalt, wordt ze automatisch verbonden met het verleden, en de toekomst, die tot nu toe in haar verborgen was, wordt gevonden in de foetus. Er ontstaat verborgen afgunst tussen moeder en zoon of dochter, die verzoening behoeft en adoptie van het leven als de primaire trend van het menselijk leven. 

Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp: https://noahideworldcenter.org/nl/pages/life-cycle

More Weekly Portions

De Horizon Verbreden: Hoe Joodse Festivals Evolueren na Bijbelse Tijden

Parashat Emor benadrukt de grote heiligheid van tijden en plaatsen, door een opsomming te geven van de belangrijkste Joodse feesten die verbonden zijn met de Tempel, zoals besproken in Leviticus. Het behandelt hoe Mozes deze aan de Kinderen van Israël communiceerde en introduceert langetermijnconcepten zoals de toevoeging van feesten buiten het bereik van de Tora. Het verhaal verbindt de Menora en de Tempel met nieuwe vieringen zoals Chanoeka, en verbindt het showbroodritueel met Purim, wat wijst op evoluerende tradities die de tijd blijven heiligen door historische en goddelijke openbaringen.

Heiligheid ontsluiten: Een spiritueel ontwaken

Het artikel onderzoekt het gebod om heilig te zijn en gaat in op de relationele aspecten ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak voor mensen om het goddelijke na te bootsen in hun interacties. Het bespreekt de betekenis van het liefhebben van anderen, zichzelf en de Schepper, waarbij het put uit Talmoedische interpretaties om de onderlinge verbondenheid van deze dimensies te onderstrepen. Door holistische relaties te koesteren kunnen individuen hun morele plichten vervullen en een gevoel van volledigheid bereiken in hun morele identiteit.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

Parshat Achrei Mot limita il consumo di carne ai sacrifici animali kosher all'interno del Tabernacolo per prevenire l'idolatria nel deserto. La macellazione non autorizzata è considerata un peccato grave. Entrando nella Terra d'Israele, è consentita la "carne del desiderio", che simboleggia il dominio espanso del Tabernacolo e del Tempio.

Search