Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Living Twice
Finding Personal Meaning in Life and Death

What kind of name is "Chayei Sarah" (The Life of Sarah) for a Torah portion? If I see a book titled "Chayei Sarah," I would expect the book to be about Sarah's life. Surprisingly, what does the portion’s name, "Chayei Sarah," teach me? That Sarah died- it mentions her death, how she was buried and mourned. This is strange unless we understand that the sages meant to infer, by naming the portion with this name, that Sarah's real life begins precisely with her death.

This is hinted at through the uniqueness of the Hebrew language, which says, "And the life of Sarah was 7 and 10 and 100 years, the years (shnei in Hebrew) of the life of Sarah." There are two possible meanings to the Hebrew word ‘shnei’. It simply might mean, as translated above- the years of Sarah’s life. There is another possible meaning. The word ‘shnei’ in Hebrew also means two. Therefore, the verse could be understood as saying, ‘These are the two lives of Sarah.’ She has two lives - before her death and after her death. 

What is the significance of saying that she had a life (even) after her death? How does she attain a life after being buried in the ground? The simple understanding is that the so-called ‘second life’ refers to life in the world to come.

 However, a more profound thought is that thanks to Sarah's death, she now requires a plot of land for Abraham to bury her. To do so, our forefathers must purchase land in the Land of Israel. The moment he buys land in the Land of Israel, he is striking roots in the Land. By establishing roots, he begins to fulfill the covenant that God, the Creator, made with him and with his offspring to award him the land of Canaan. Thus, from here on, Israel's national life began.

A person might ask - should I start my life by buying a grave, which will eventually become necessary, or by purchasing an orchard or field? In an orchard or field, there is life!  But here is a crucial difference. With a field or an orchard, the right to use that place is conditional. Its purpose and value are realized when I work that land.  In contrast, the place where our forefathers are buried is a place where nothing is required from the occupier of the grave. The interred doesn't need to do anything, and therefore, that plot of land is an eternal inheritance. 

Our connection with the Cave of Machpelah in Hebron, where our forefathers and foremothers are buried, gives us an unconditional bond to live a whole life within the entire breadth of our land.

More Weekly Portions

De Horizon Verbreden: Hoe Joodse Festivals Evolueren na Bijbelse Tijden

Parashat Emor benadrukt de grote heiligheid van tijden en plaatsen, door een opsomming te geven van de belangrijkste Joodse feesten die verbonden zijn met de Tempel, zoals besproken in Leviticus. Het behandelt hoe Mozes deze aan de Kinderen van Israël communiceerde en introduceert langetermijnconcepten zoals de toevoeging van feesten buiten het bereik van de Tora. Het verhaal verbindt de Menora en de Tempel met nieuwe vieringen zoals Chanoeka, en verbindt het showbroodritueel met Purim, wat wijst op evoluerende tradities die de tijd blijven heiligen door historische en goddelijke openbaringen.

Heiligheid ontsluiten: Een spiritueel ontwaken

Het artikel onderzoekt het gebod om heilig te zijn en gaat in op de relationele aspecten ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak voor mensen om het goddelijke na te bootsen in hun interacties. Het bespreekt de betekenis van het liefhebben van anderen, zichzelf en de Schepper, waarbij het put uit Talmoedische interpretaties om de onderlinge verbondenheid van deze dimensies te onderstrepen. Door holistische relaties te koesteren kunnen individuen hun morele plichten vervullen en een gevoel van volledigheid bereiken in hun morele identiteit.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

Parshat Achrei Mot limita il consumo di carne ai sacrifici animali kosher all'interno del Tabernacolo per prevenire l'idolatria nel deserto. La macellazione non autorizzata è considerata un peccato grave. Entrando nella Terra d'Israele, è consentita la "carne del desiderio", che simboleggia il dominio espanso del Tabernacolo e del Tempio.

Search