Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Living Twice
Finding Personal Meaning in Life and Death

What kind of name is "Chayei Sarah" (The Life of Sarah) for a Torah portion? If I see a book titled "Chayei Sarah," I would expect the book to be about Sarah's life. Surprisingly, what does the portion’s name, "Chayei Sarah," teach me? That Sarah died- it mentions her death, how she was buried and mourned. This is strange unless we understand that the sages meant to infer, by naming the portion with this name, that Sarah's real life begins precisely with her death.

This is hinted at through the uniqueness of the Hebrew language, which says, "And the life of Sarah was 7 and 10 and 100 years, the years (shnei in Hebrew) of the life of Sarah." There are two possible meanings to the Hebrew word ‘shnei’. It simply might mean, as translated above- the years of Sarah’s life. There is another possible meaning. The word ‘shnei’ in Hebrew also means two. Therefore, the verse could be understood as saying, ‘These are the two lives of Sarah.’ She has two lives - before her death and after her death. 

What is the significance of saying that she had a life (even) after her death? How does she attain a life after being buried in the ground? The simple understanding is that the so-called ‘second life’ refers to life in the world to come.

 However, a more profound thought is that thanks to Sarah's death, she now requires a plot of land for Abraham to bury her. To do so, our forefathers must purchase land in the Land of Israel. The moment he buys land in the Land of Israel, he is striking roots in the Land. By establishing roots, he begins to fulfill the covenant that God, the Creator, made with him and with his offspring to award him the land of Canaan. Thus, from here on, Israel's national life began.

A person might ask - should I start my life by buying a grave, which will eventually become necessary, or by purchasing an orchard or field? In an orchard or field, there is life!  But here is a crucial difference. With a field or an orchard, the right to use that place is conditional. Its purpose and value are realized when I work that land.  In contrast, the place where our forefathers are buried is a place where nothing is required from the occupier of the grave. The interred doesn't need to do anything, and therefore, that plot of land is an eternal inheritance. 

Our connection with the Cave of Machpelah in Hebron, where our forefathers and foremothers are buried, gives us an unconditional bond to live a whole life within the entire breadth of our land.

More Weekly Portions

Op zoek naar rust: Het Messiaanse verlangen van Jakob

In Jakobs zoektocht naar persoonlijke rust, afgezet tegen Jozefs visionaire dromen, onthult het verhaal een eeuwigdurende strijd. De spanning tussen individuele sereniteit en het katalyseren van wereldwijde verandering komt naar voren als een centraal thema. Terwijl Jozef boven familiale tegenstand uitstijgt, verlichten zijn dromen een pad naar wereldwijde voeding en verlichting. Deze oude sage zet aan tot nadenken over de eeuwige vraag: Moet men persoonlijke vrede opofferen voor transformatieve impact?

VAYISHLACH
Uakob stuurt boodschappers om terug te keren naar het land.

Vayishlach duikt in de evolutie van de Joodse identiteit, en traceert Jakob's transformerende reis om Israël te worden. Vertrekkende van het vorige gedeelte waar Jacob in ballingschap gaat, concentreert dit verhaal zich op zijn terugkeer en het ingewikkelde proces van identiteitsverandering. De tekst benadrukt het belang van het aangaan van politieke uitdagingen als een voorwaarde voor het belichamen van de identiteit van 'Israël', die zowel met God als met mensen strijdt.

Er ontvouwt zich een cruciaal moment in Jakobs ontmoeting met Esau, waar angst een centrale rol speelt. Rashi's commentaar werpt licht op de tweeledige aard van Jakobs angst - bang voor mogelijke schade aan zichzelf en het vooruitzicht om anderen schade te berokkenen. Deze genuanceerde angst weerspiegelt de aanhoudende invloed van de morele code van een balling, die het vermogen om de vijand te confronteren en te verslaan belemmert.

Terwijl Jakob nog steeds worstelt met een echte vijand in het incident van Sichem, begrijpen zijn zonen de noodzakelijke handelwijze voor het bestaan in het Land Israël. Het verhaal eindigt met Jakob die terugkeert naar Bethel, nadat hij de overtuiging heeft verworven die de Joden van het Land Israël nodig hebben - een niveau dat wordt geïllustreerd door iemand die weet hoe hij moet vechten om zichzelf en hun Land te verdedigen.

Het eerstgeboorterecht verdienen

De Torah portie "Vayetze" vertelt de symbolische reis van Jakob die de collectieve ballingschap van het volk Israël in de toekomst voorstelt. Te midden van morele uitdagingen en beschuldigingen van zijn broer Esau, probeert Jakob zijn morele superioriteit te bewijzen. Het verhaal verschuift met de geboorte van vier eerstgeborenen, in het bijzonder Ruben, die in contrast staat met Esau door zijn jongere broer te beschermen. Dit zet een correctieproces in gang, dat Jakob's absolute superioriteit over Esau benadrukt. De geboorte van Jozef wordt de aanleiding voor het vertrek van Jakob, geleid door het inzicht dat een jongere broer die meer verdient de biologische eerstgeborene kan vervangen, waarmee het bredere thema van de rechten van Isaak op Ismaël en Jakob op Esau wordt herhaald.

Search