Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Heiligheid ontsluiten: Een spiritueel ontwaken

“Wees heilig, want Ik ben heilig.”(Leviticus,19:2) Dit is de oproep van de Schepper aan ons. Het is geen oproep voor ons om onszelf af te zonderen, maar eerder een uitnodiging om met Hem verenigd te worden. Hij is de enige Heilige en Hij verlangt ernaar dat wij in Zijn heiligheid delen. Dit gebeurt door een relatie en dialoog met Hem, die de kloof tussen de Schepper en het geschapene overbrugt en ons deel maakt van iets groters.

Dit leert ons dat heiligheid geen mystieke taak, magie of mysterie is. De taak van heiligheid is om met de Heilige, Gezegend zij Hij, om te gaan als een vriend, en niet toevallig, in hetzelfde gedeelte waar ons bevolen wordt om heilig te zijn, zegt het vers: “Hoe worden we heilig? “En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”(Leviticus 19:18). Misschien wordt er gezegd - wat is “en gij zult uw naaste liefhebben”? “Je naaste” is een persoon zoals jij; net zoals jij een persoon bent, zou je de ander moeten eren en liefhebben. Onze Wijzen in de Talmoed verrassen ons echter met een extra betekenis. Zij vertellen ons dat de term “medemens” ook verwijst naar de Heilige, Gezegend zij Hij; ook Hij is je medemens. En hier wordt echt op gezinspeeld in het vers: “En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf; Ik ben de Heer”(Leviticus,19,18). De Heer wil ook als medemens behandeld worden. Het blijkt dus dat de morele taak van de mens verdeeld is in drie relaties: tussen de mens en zijn medemens, tussen de mens en de Schepper, en tussen de mens en zichzelf, en pas wanneer alle drie dimensies bestaan, bereikt een mens de voltooiing van zijn morele identiteit.

Dit staat al in het vers als we er goed naar kijken: “En gij zult uw naaste liefhebben” is tussen de mens en zijn naaste, “als uzelf” is tussen de mens en zichzelf, en het einde van het vers - “Ik ben de Heer” is tussen de mens en de Schepper. Een mens kan niet van zijn naaste houden als hij niet van zichzelf houdt; hij kan niet van zichzelf houden als hij niet van de heilige houdt die hem geschapen heeft. We hebben hier dus een driehoek waarvan de drie zijden onafscheidelijk zijn. We worden gedwongen om de voltooiing van de driehoekige taak te bereiken van het liefhebben van de mens voor zijn medemens, zichzelf en de Schepper.

More Weekly Portions

De Horizon Verbreden: Hoe Joodse Festivals Evolueren na Bijbelse Tijden

Parashat Emor benadrukt de grote heiligheid van tijden en plaatsen, door een opsomming te geven van de belangrijkste Joodse feesten die verbonden zijn met de Tempel, zoals besproken in Leviticus. Het behandelt hoe Mozes deze aan de Kinderen van Israël communiceerde en introduceert langetermijnconcepten zoals de toevoeging van feesten buiten het bereik van de Tora. Het verhaal verbindt de Menora en de Tempel met nieuwe vieringen zoals Chanoeka, en verbindt het showbroodritueel met Purim, wat wijst op evoluerende tradities die de tijd blijven heiligen door historische en goddelijke openbaringen.

Heiligheid ontsluiten: Een spiritueel ontwaken

Het artikel onderzoekt het gebod om heilig te zijn en gaat in op de relationele aspecten ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak voor mensen om het goddelijke na te bootsen in hun interacties. Het bespreekt de betekenis van het liefhebben van anderen, zichzelf en de Schepper, waarbij het put uit Talmoedische interpretaties om de onderlinge verbondenheid van deze dimensies te onderstrepen. Door holistische relaties te koesteren kunnen individuen hun morele plichten vervullen en een gevoel van volledigheid bereiken in hun morele identiteit.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

Parshat Achrei Mot limita il consumo di carne ai sacrifici animali kosher all'interno del Tabernacolo per prevenire l'idolatria nel deserto. La macellazione non autorizzata è considerata un peccato grave. Entrando nella Terra d'Israele, è consentita la "carne del desiderio", che simboleggia il dominio espanso del Tabernacolo e del Tempio.

Search