Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Harmonie in toewijding: Het in evenwicht brengen van vrijwillige en verplichte handelingen in het Jodendom

Wat is het verschil tussen de Torah portie van "Tzav" (Gebod) en de portie van "Vayikra" (Leviticus)? In "Vayikra" lezen we over iemand die spontaan een offer wil brengen. Zo'n offer wordt een "Nedavah" (vrijwillig offer) genoemd. Rashi merkt op: "Over een vrijwillig offer, spreekt het vers." Daarentegen richt de portie "Tzav" zich tot degenen die niet per se een offer willen brengen, maar dat doen vanwege het gebod en de autoriteit van het gebod. Daarom begint de portie met het woord "Tzav" (Gebod). Inderdaad, deze portie gaat over wetten waar een individu misschien niet van nature naar neigt, zoals het verzorgen van de overblijfselen van het offer op het altaar gedurende de nacht. Dit zijn uitdagende taken, dus zonder het gebod kan men niet vertrouwen op persoonlijke wil om ze te vervullen.

Met andere woorden, we hebben twee motivaties: de motivatie van een vrijwillig offer, die spontaan is, en de motivatie die voortkomt uit verplichting, die voortkomt uit het gebod. Hier zien we een verschil in de volgorde van de offers. In het Boek Leviticus hebben we de "Olah" (brandoffer), gevolgd door de "Shelamim" (vredeoffer), en pas daarna hebben we offers voor zonden, zoals "Chatat" (zondoffer) en "Asham" (schuldoffer). Wat is het verschil tussen een "Olah" en "Sjelamiem"? Een "Olah" is een offer waarbij al het vlees van het geofferde dier op het altaar volledig verbrand wordt. De persoon die het offer brengt, krijgt niets of verliest zelfs geld. Dit is echter niet het geval bij een "Sjelamiem." Wanneer men een "Sjelamiem" offert, plaatst men wat vet en bloed op het altaar, dat niet gegeten kan worden, en de rest van het vlees wordt geconsumeerd. Ze verklaren dan dat ze het aan God offeren. Dit toont een diepgaand partnerschap tussen het individu en het Goddelijke, alsof de persoon is uitgenodigd voor een maaltijd aan de tafel van de Schepper.

De vraag rijst: kunnen we er echt op vertrouwen dat wanneer iemand "Sjelamiem" aanbiedt, hij dat oprecht doet omwille van de hemel? Dus, als het "Vayikra" is, dan ja. In "Vayikra," wanneer we zien dat iemand spontaan geneigd is om God te dienen, zien we onmiddellijk na de "Olah," de "Sjelamiem." Pas daarna komen we offers voor zonden tegen, als het individu gezondigd heeft. Daarentegen, in "Tzav," gaan de zondoffers vooraf aan de vredeoffers. Met andere woorden, als het iemand is die het gebod alleen maar uitvoert vanwege het gebod, dan willen we dat hij eerst zijn zonden rechtzet, en pas daarna kan hij vredeoffers brengen - Dan kunnen ze geloofd worden als ze zeggen dat hun intentie omwille van de hemel is bij het eten van het offer. Hier ligt een belangrijke pedagogische les: mensen kunnen er niet altijd op vertrouwen dat ze zuivere bedoelingen hebben. Als hen bevolen moet worden om een mitswa uit te voeren, moeten ze eerst afrekenen met hun zonden, en pas daarna mogen ze komen om van de Goddelijke tafel te eten.

>

More Weekly Portions

Moederlijke banden en afgunst: psychologische effecten in de joodse traditie

In Parshat Tazria gaat deze studie in op de Torah-wetten rondom onreinheid en zondoffers na de geboorte van een kind in het Jodendom, waarbij de christelijke perspectieven worden gecontrasteerd. Het onderzoekt de psychologische impact van bevallingsrituelen, inclusief moeder-kind afgunst, en de betekenis van verzoeningsgeloften voor moeders. Inzicht in de complexiteit van bevallingen in de Joodse traditie biedt inzicht in zowel religieuze praktijken als psychologische effecten op individuen.

Beyond Creation
The Eighth Day and the Meeting Yet to Come [Shmini]

This article explores the interpretation of Torah, with a focus on the Tabernacle, Nadab, and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It sheds light on the intriguing disagreement between Moses and Aaron, highlighting the distinctions between the Torah of Moses, which stresses perfection, and the Torah of Aaron, which provides atonement.

Harmonie in toewijding: Het in evenwicht brengen van vrijwillige en verplichte handelingen in het Jodendom

Onderzoek de genuanceerde verschillen tussen Vayikra en Tzav Torah porties, het analyseren van de dynamiek van vrijwillige Nedavah offers versus geboden offers in het Jodendom. Onderzoek de ingewikkelde balans tussen het handhaven van zuivere intenties bij het uitvoeren van Mitsvot, reflecterend op de unieke aspecten van Olah en Shelamim offers. Ontdek de diepere betekenis van de volgorde van de offers in de Tora, en verhelder de wisselwerking tussen vrijwillige en verplichte handelingen in de Joodse traditie.

Search