Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Waarheid en empathie: de evenwichtsoefening van leiderschap

De Torah portie "Ki Tisa" is de Parsha van de crisis. Het is een Parsha van crisis in het proces van openbaring. Aanvankelijk gaf God de tafelen van het verbond en alles leek in orde. We zien echter dat het volk Israël moet voldoen aan de eisen die van hen verwacht worden, zoals blijkt uit hun creatie van het gouden kalf, dat ze aanbidden en offeren. Dit resulteert in het verbrijzelen van de tafelen. Maar er is een remedie; na deze daden worden de tweede tafelen gegeven na een verzoek om vergeving en verzoening, wat aantoont dat fouten kunnen worden rechtgezet. De essentie van onze Parsha is dat, hoewel er fouten zijn, ze kunnen worden gecorrigeerd.

Hoe is deze vergissing van het gouden kalf gebeurd? Het is vrij eenvoudig: Mozes en Aäron zijn gewend om samen te werken - Mozes schetst de directe weg en Aäron schetst de weg van correctie voor hen die gezondigd hebben. Maar wat gebeurt er als Mozes boven op de berg staat en Aaron beneden? Er is een breuk tussen Mozes en Aaron en Aaron bevindt zich in een situatie waarin mensen vragen om te zondigen. Wat doet de opvoeder als hij zijn discipel ziet wankelen? Eén optie is om te zeggen: "Ik ben het niet eens met deze val; ik stel de waarheid vast, en dat is het." Dit is één optie. Aaron, de opvoedkundige strategie van de priester is anders. Hij zegt dat we met de zondaar in zijn zonde moeten delen en hem dan moeten verheffen. Er schuilt gevaar in deze pedagogie, maar er wordt ook verteld over Aaron, de priester die van schepselen hield en hen dichter bij de Torah bracht.

Aäron sluit geen compromissen over de fundamentele principes van Mozes' Torah. Maar hij weet hoe hij zondaars moet benaderen. En hiervan leren we generaties lang. Want bij het overbrengen van goddelijke boodschappen en educatieve boodschappen in het algemeen, is het altijd nodig om twee paden te bewandelen. Eén weg van absolute waarheid vertellen is wat Mozes doet als hij van de berg afdaalt en het kalf verbrandt. Het tweede pad daarentegen houdt in dat je tot op zekere hoogte weet deel te nemen aan de handelingen van de persoon die wankelt om deze op te voeden en te corrigeren. De verbinding die tijdens de Parsha tussen Mozes en Aäron wordt gemaakt, laat zien dat deze combinatie uiteindelijk wint en rectificatie in de wereld brengt.

Hoe kun je contact houden met mensen die niet op een comfortabel pad zitten en toch trouw blijven aan je principes?

 

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Van sterfelijkheid naar eeuwigheid: Het pad van de rode koe naar zuivering

In Parshat Hukat symboliseert het ritueel van de rode koe (para aduma) de zuivering van de onzuiverheid van de dood, die geworteld is in de zonde van de Boom der Kennis. Het ritueel bestaat uit het mengen van as met levend water, dat het lichaam en de ziel voorstelt en het herstel van het leven door wederopstanding illustreert. Dit proces onderstreept, ondanks de symbolische helderheid, een Goddelijk mysterie - de overgang tussen leven en dood gaat het menselijk begrip te boven. De Midrasj benadrukt het geheim van de rode koe en benadrukt de diepe en ondoorgrondelijke aard van wederopstanding en de Goddelijke Wil.

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search