Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Waarheid en empathie: de evenwichtsoefening van leiderschap

De Torah portie "Ki Tisa" is de Parsha van de crisis. Het is een Parsha van crisis in het proces van openbaring. Aanvankelijk gaf God de tafelen van het verbond en alles leek in orde. We zien echter dat het volk Israël moet voldoen aan de eisen die van hen verwacht worden, zoals blijkt uit hun creatie van het gouden kalf, dat ze aanbidden en offeren. Dit resulteert in het verbrijzelen van de tafelen. Maar er is een remedie; na deze daden worden de tweede tafelen gegeven na een verzoek om vergeving en verzoening, wat aantoont dat fouten kunnen worden rechtgezet. De essentie van onze Parsha is dat, hoewel er fouten zijn, ze kunnen worden gecorrigeerd.

Hoe is deze vergissing van het gouden kalf gebeurd? Het is vrij eenvoudig: Mozes en Aäron zijn gewend om samen te werken - Mozes schetst de directe weg en Aäron schetst de weg van correctie voor hen die gezondigd hebben. Maar wat gebeurt er als Mozes boven op de berg staat en Aaron beneden? Er is een breuk tussen Mozes en Aaron en Aaron bevindt zich in een situatie waarin mensen vragen om te zondigen. Wat doet de opvoeder als hij zijn discipel ziet wankelen? Eén optie is om te zeggen: "Ik ben het niet eens met deze val; ik stel de waarheid vast, en dat is het." Dit is één optie. Aaron, de opvoedkundige strategie van de priester is anders. Hij zegt dat we met de zondaar in zijn zonde moeten delen en hem dan moeten verheffen. Er schuilt gevaar in deze pedagogie, maar er wordt ook verteld over Aaron, de priester die van schepselen hield en hen dichter bij de Torah bracht.

Aäron sluit geen compromissen over de fundamentele principes van Mozes' Torah. Maar hij weet hoe hij zondaars moet benaderen. En hiervan leren we generaties lang. Want bij het overbrengen van goddelijke boodschappen en educatieve boodschappen in het algemeen, is het altijd nodig om twee paden te bewandelen. Eén weg van absolute waarheid vertellen is wat Mozes doet als hij van de berg afdaalt en het kalf verbrandt. Het tweede pad daarentegen houdt in dat je tot op zekere hoogte weet deel te nemen aan de handelingen van de persoon die wankelt om deze op te voeden en te corrigeren. De verbinding die tijdens de Parsha tussen Mozes en Aäron wordt gemaakt, laat zien dat deze combinatie uiteindelijk wint en rectificatie in de wereld brengt.

Hoe kun je contact houden met mensen die niet op een comfortabel pad zitten en toch trouw blijven aan je principes?

 

More Weekly Portions

Moederlijke banden en afgunst: psychologische effecten in de joodse traditie

In Parshat Tazria gaat deze studie in op de Torah-wetten rondom onreinheid en zondoffers na de geboorte van een kind in het Jodendom, waarbij de christelijke perspectieven worden gecontrasteerd. Het onderzoekt de psychologische impact van bevallingsrituelen, inclusief moeder-kind afgunst, en de betekenis van verzoeningsgeloften voor moeders. Inzicht in de complexiteit van bevallingen in de Joodse traditie biedt inzicht in zowel religieuze praktijken als psychologische effecten op individuen.

Beyond Creation
The Eighth Day and the Meeting Yet to Come [Shmini]

This article explores the interpretation of Torah, with a focus on the Tabernacle, Nadab, and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It sheds light on the intriguing disagreement between Moses and Aaron, highlighting the distinctions between the Torah of Moses, which stresses perfection, and the Torah of Aaron, which provides atonement.

Harmonie in toewijding: Het in evenwicht brengen van vrijwillige en verplichte handelingen in het Jodendom

Onderzoek de genuanceerde verschillen tussen Vayikra en Tzav Torah porties, het analyseren van de dynamiek van vrijwillige Nedavah offers versus geboden offers in het Jodendom. Onderzoek de ingewikkelde balans tussen het handhaven van zuivere intenties bij het uitvoeren van Mitsvot, reflecterend op de unieke aspecten van Olah en Shelamim offers. Ontdek de diepere betekenis van de volgorde van de offers in de Tora, en verhelder de wisselwerking tussen vrijwillige en verplichte handelingen in de Joodse traditie.

Search