Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Soekkot - Een groene vakantie

Shalom en groeten aan al onze Noachitische vrienden over de hele wereld, Gelukkige Soekkot! Deze feestdag verschilt van alle Joodse feestdagen doordat het een pastorale feestdag is. Er zit veel groen in. De vier soorten die we tijdens deze vakantie meenemen, evenals de soeka zelf, gemaakt van natuurlijke materialen, en de tempelceremonie van het putten van bronwater – Simchat Beit Hashoeva; al deze dingen zijn uitdrukkingen van de eenheid van de Joodse ziel met de natuur.• Dit laatste is iets waar we niet erg goed in zijn, omdat het lijkt alsof Joden de neiging hebben om bang te zijn voor de natuur. Ze zijn bang voor de ervaring aspecten die er vaak heidens mee verbonden zijn. Daarom eten we op Pesach bijvoorbeeld geen zuurdesem. Op Sjavoeot slapen we de hele nacht niet, en op Rosj Hasjana slapen we de hele dag niet. Ten slotte is Soekkot een normale feestdag waarop we kunnen slapen en ons kunnen verbinden met de natuurlijke, pastorale vreugde van de natuur. Hoe bereiken we dit? Nadat we al het proces hebben doorlopen om onze zonden recht te zetten en onszelf te zuiveren van de kwade neiging door de Dagen van Ontzag van Rosj Hasjana en Jom Kippoer, zijn we er zeker van dat onze ontmoeting met de natuur een persoon niet, God verhoede, moreel op een dwaalspoor zal brengen. In plaats daarvan moet de ervaring de persoon verheffen, hem verheffen samen met de natuur. Daarom heeft Soekkot ook een belangrijke universele dimensie. De naties van de wereld zijn gevoeliger voor de heiligheid in de natuur, zoals uitgelegd door een van de grote leiders van de natie, Rabbi Kook van gezegende herinnering, die uitlegde dat de heiligheid in de natuur specifiek toebehoort aan de naties van de wereld, terwijl de heiligheid die de natuur overstijgt toebehoort aan het volk Israël. En zie, op Soekkot is er verzoening tussen de twee soorten heiligheid: de heiligheid boven de natuur en de heiligheid binnen de natuur. Daarom hebben de profeten geprofeteerd dat in de toekomst mensen van over de hele wereld zullen komen om Sukkot te vieren, vooral in de Heilige Tempel in Jeruzalem. De Joden zouden 70 stieren offeren om boete te doen voor de 70 naties van de wereld. Sukkot is inderdaad een universele feestdag die ons samenbrengt met de hele mensheid en die de heiligheid boven de natuur verzoent met de heiligheid in de natuur. Ik wens ons allemaal een vreugdevolle feestdag.

More Weekly Portions

De Horizon Verbreden: Hoe Joodse Festivals Evolueren na Bijbelse Tijden

Parashat Emor benadrukt de grote heiligheid van tijden en plaatsen, door een opsomming te geven van de belangrijkste Joodse feesten die verbonden zijn met de Tempel, zoals besproken in Leviticus. Het behandelt hoe Mozes deze aan de Kinderen van Israël communiceerde en introduceert langetermijnconcepten zoals de toevoeging van feesten buiten het bereik van de Tora. Het verhaal verbindt de Menora en de Tempel met nieuwe vieringen zoals Chanoeka, en verbindt het showbroodritueel met Purim, wat wijst op evoluerende tradities die de tijd blijven heiligen door historische en goddelijke openbaringen.

Heiligheid ontsluiten: Een spiritueel ontwaken

Het artikel onderzoekt het gebod om heilig te zijn en gaat in op de relationele aspecten ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak voor mensen om het goddelijke na te bootsen in hun interacties. Het bespreekt de betekenis van het liefhebben van anderen, zichzelf en de Schepper, waarbij het put uit Talmoedische interpretaties om de onderlinge verbondenheid van deze dimensies te onderstrepen. Door holistische relaties te koesteren kunnen individuen hun morele plichten vervullen en een gevoel van volledigheid bereiken in hun morele identiteit.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

Parshat Achrei Mot limita il consumo di carne ai sacrifici animali kosher all'interno del Tabernacolo per prevenire l'idolatria nel deserto. La macellazione non autorizzata è considerata un peccato grave. Entrando nella Terra d'Israele, è consentita la "carne del desiderio", che simboleggia il dominio espanso del Tabernacolo e del Tempio.

Search