Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Soekkot - Een groene vakantie

Shalom en groeten aan al onze Noachitische vrienden over de hele wereld, Gelukkige Soekkot! Deze feestdag verschilt van alle Joodse feestdagen doordat het een pastorale feestdag is. Er zit veel groen in. De vier soorten die we tijdens deze vakantie meenemen, evenals de soeka zelf, gemaakt van natuurlijke materialen, en de tempelceremonie van het putten van bronwater – Simchat Beit Hashoeva; al deze dingen zijn uitdrukkingen van de eenheid van de Joodse ziel met de natuur.• Dit laatste is iets waar we niet erg goed in zijn, omdat het lijkt alsof Joden de neiging hebben om bang te zijn voor de natuur. Ze zijn bang voor de ervaring aspecten die er vaak heidens mee verbonden zijn. Daarom eten we op Pesach bijvoorbeeld geen zuurdesem. Op Sjavoeot slapen we de hele nacht niet, en op Rosj Hasjana slapen we de hele dag niet. Ten slotte is Soekkot een normale feestdag waarop we kunnen slapen en ons kunnen verbinden met de natuurlijke, pastorale vreugde van de natuur. Hoe bereiken we dit? Nadat we al het proces hebben doorlopen om onze zonden recht te zetten en onszelf te zuiveren van de kwade neiging door de Dagen van Ontzag van Rosj Hasjana en Jom Kippoer, zijn we er zeker van dat onze ontmoeting met de natuur een persoon niet, God verhoede, moreel op een dwaalspoor zal brengen. In plaats daarvan moet de ervaring de persoon verheffen, hem verheffen samen met de natuur. Daarom heeft Soekkot ook een belangrijke universele dimensie. De naties van de wereld zijn gevoeliger voor de heiligheid in de natuur, zoals uitgelegd door een van de grote leiders van de natie, Rabbi Kook van gezegende herinnering, die uitlegde dat de heiligheid in de natuur specifiek toebehoort aan de naties van de wereld, terwijl de heiligheid die de natuur overstijgt toebehoort aan het volk Israël. En zie, op Soekkot is er verzoening tussen de twee soorten heiligheid: de heiligheid boven de natuur en de heiligheid binnen de natuur. Daarom hebben de profeten geprofeteerd dat in de toekomst mensen van over de hele wereld zullen komen om Sukkot te vieren, vooral in de Heilige Tempel in Jeruzalem. De Joden zouden 70 stieren offeren om boete te doen voor de 70 naties van de wereld. Sukkot is inderdaad een universele feestdag die ons samenbrengt met de hele mensheid en die de heiligheid boven de natuur verzoent met de heiligheid in de natuur. Ik wens ons allemaal een vreugdevolle feestdag.

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

VAYISHLACH
Uakob stuurt boodschappers om terug te keren naar het land.

Vayishlach duikt in de evolutie van de Joodse identiteit, en traceert Jakob's transformerende reis om Israël te worden. Vertrekkende van het vorige gedeelte waar Jacob in ballingschap gaat, concentreert dit verhaal zich op zijn terugkeer en het ingewikkelde proces van identiteitsverandering. De tekst benadrukt het belang van het aangaan van politieke uitdagingen als een voorwaarde voor het belichamen van de identiteit van 'Israël', die zowel met God als met mensen strijdt.

Er ontvouwt zich een cruciaal moment in Jakobs ontmoeting met Esau, waar angst een centrale rol speelt. Rashi's commentaar werpt licht op de tweeledige aard van Jakobs angst - bang voor mogelijke schade aan zichzelf en het vooruitzicht om anderen schade te berokkenen. Deze genuanceerde angst weerspiegelt de aanhoudende invloed van de morele code van een balling, die het vermogen om de vijand te confronteren en te verslaan belemmert.

Terwijl Jakob nog steeds worstelt met een echte vijand in het incident van Sichem, begrijpen zijn zonen de noodzakelijke handelwijze voor het bestaan in het Land Israël. Het verhaal eindigt met Jakob die terugkeert naar Bethel, nadat hij de overtuiging heeft verworven die de Joden van het Land Israël nodig hebben - een niveau dat wordt geïllustreerd door iemand die weet hoe hij moet vechten om zichzelf en hun Land te verdedigen.

Het eerstgeboorterecht verdienen

De Torah portie "Vayetze" vertelt de symbolische reis van Jakob die de collectieve ballingschap van het volk Israël in de toekomst voorstelt. Te midden van morele uitdagingen en beschuldigingen van zijn broer Esau, probeert Jakob zijn morele superioriteit te bewijzen. Het verhaal verschuift met de geboorte van vier eerstgeborenen, in het bijzonder Ruben, die in contrast staat met Esau door zijn jongere broer te beschermen. Dit zet een correctieproces in gang, dat Jakob's absolute superioriteit over Esau benadrukt. De geboorte van Jozef wordt de aanleiding voor het vertrek van Jakob, geleid door het inzicht dat een jongere broer die meer verdient de biologische eerstgeborene kan vervangen, waarmee het bredere thema van de rechten van Isaak op Ismaël en Jakob op Esau wordt herhaald.

Search