Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat PINCHAS
Beyond Conventions, Beyond Limits

Tzelofchad's Daughters Propel the Nation
Towards a Paradigm Shift in Spiritual Fulfillment

In the depths of ancient biblical narratives lies a captivating tale of empowerment, wisdom, and an unexpected twist that challenges conventional norms. Parshat Pinchas, a captivating chapter within the Book of Numbers, introduces us to a group of women whose bold initiative transcends the boundaries of tradition. These five sisters, the daughters of Tzelofchad, found themselves in a perplexing predicament, navigating the complex landscape of inheritance rights in a patriarchal society. Their remarkable story sheds light on the intricate dynamics of divine revelation and presents a profound lesson on the relationship between human agency and spiritual fulfillment. Join us on a journey through this extraordinary narrative, where the will of the Creator intertwines with the people's aspirations, illuminating the essence of the Oral Torah and the pursuit of completeness.

Parshat Pinchas tells us about an unusual initiative. The initiative of a group of women - five sisters who are the daughters of a man named Tzelofchad, who died in the desert and did not merit entering the land of Israel [Numbers 27]. The initiative is unique because it shows that sometimes the Torah does not convey the will of the Creator through Moses precisely. Still, some initiatives come from within the nation, people who need spiritual completeness.

What is the story about? In our portion, it is about five daughters, all daughters of one man who has no son. According to Jewish law, as conveyed by Moses, the one who inherits the father's inheritance is the son, not the daughter. And they said, "But our father has no son. What will happen to his inheritance? Will his inheritance pass to our uncles over our brothers, or perhaps the will of the Creator is that if there is no son to inherit, then the daughter should inherit."

And to our great wonder, our teacher Moses does not know how to answer. He turns to the Holy One, blessed be He, to request a ruling on the question of Tzelofchad's daughters, and then a new law is revealed.

The Holy One, blessed be He, says to Moses, "The man shall die, and his inheritance shall be passed on to his daughter." In other words, would this law have been known if it were not for the question of Tzelofchad's daughters? Perhaps it would have been known later after Moses had conveyed it, but it seems that the transmission of the Torah occurs through two channels.

A channel flows from above to below - the channel that passes through Moses. Along with that, there is also a channel that flows from below to above. Thus, the Holy One, blessed be He, designates His word through Moses and the initiative of human beings who need completeness.

And this is a great lesson that is the foundation of the entire Oral Torah. The Oral Torah is a Torah in which a person partners with the Creator in his creation. This is the elevation of the generation of the desert towards their entry into the land of Israel when the natural forces awaken within the nation and reveal a special holiness of unique commandments that we did not know about from above. This initiative of those five righteous women, the daughters of Tzelofchad, who felt the need to complete something in the Torah, the channel through which the will of the Creator is revealed regarding inheritance matters.

More Weekly Portions

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Bevrijding onder de oppervlakte: Zielen, Overvloed en Hiërarchie in de Torah

In een analyse van de Torawetten in Misjpatiem navigeert dit artikel door de ingewikkelde hiërarchie van schade en werpt licht op het diepgaande concept van spirituele vrijheid. Het verheldert het onderscheid tussen Hebreeuwse en Kanaänitische bedienden en onthult de genuanceerde benadering van de Tora met betrekking tot bevrijding van zowel fysieke als spirituele slavernij. De verkenning benadrukt de onderling verbonden thema's van vrijheid, schade en vergelding, waardoor een alomvattend begrip ontstaat van de tijdloze wijsheid van de Torah.

Search