Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat VaEtchanan
Beyond Borders: onthulling van de universele boodschap van eenheid in oude wijsheid

Parashat VaEtchanan geeft ons een van de belangrijkste verzen in de hele Thora - het beroemde vers: "Hoor, Israël, Adonai is onze God, Adonai is Eén".

   Wat is de betekenis van dit vers, dat blijkbaar spreekt over het volk van Israël - Shema Israël, de Heer onze God, de Heer is Eén? Blijkbaar is deze bewoording "Adonai isons  God" impliceert niet noodzakelijkerwijs een monotheïstische uitspraak. Alsof je zegt dat Adonai de God van Israël is, maar hoe zit het met derest van de wereld? Wie is hun god?

   Vandaar dat de grootste commentator, Rasji, de woorden enigszins paradoxaal interpreteerde, maar zo legt hij uit: "Adonai is onze God en (nog) niet de God van de naties". Ik voeg 'nog' tussen haakjes toe om te benadrukken dat in de toekomst de hele mensheid Adonai als de Ene God zal accepteren.

  Dit betekent dat de uitdrukking "Eén" er niet is om te verklaren dat God de enige God is. We wisten dit zelfs zonder dit vers.

Het nieuwe is dat de missie van het volk van Israël, de historische dynamiek van het volk van Israël wordt uitgedrukt in de eerste fase van zijn bestaan. Israël is belast met het bevorderen van de hele wereld. Het doel van Israël is om de hele mensheid te beïnvloeden om de heerschappij van Adonai te erkennen en zich in haar licht te koesteren.

    Vervolgens, is de uitdrukking "Hoor Israël, Adonai is onze God, Adonai is één" geen geloofsbelijdenis maar eerder een werkplan. In onze tijd werken we samen, de kinderen van Israël en de kinderen van Noach, om de grote visie te voltooien dat God, die voorlopig de God van Israël is, de God van één zal worden, voor de hele wereld en voor alle mensen.

 —----------------------------------------

1]Titel: Shema Israel: onthulling van de mystieke missie naar één God

 Samenvatting: Betreed het mystieke rijk van Parashat VaEtchanan, waar de kracht van "Hear O Israel, Adonai is our God, Adonai is One" resoneert. Buiten het oppervlak wacht een ontzagwekkende onthulling. Rashi's paradoxale interpretatie onthult een diepgaande missie die aan het volk van Israël is toevertrouwd - om katalysatoren te worden van transformatie voor de hele mensheid. Sluit je aan bij de harmonieuze convergentie van de kinderen van Israël en de kinderen van Noach en begin aan een boeiende reis naar de realisatie van een verenigde visie - een wereld waar één God oppermachtig is. Verken de mysteries die erin liggen, aangezien de oude oproep van Shema Israel je naar een hoger begrip wenkt.

 —--------------------------------

2]Titel: The Hidden Harmony: Unity Beyond Faith ontdekken

 Samenvatting: Duik in de mystieke allure van Parashat VaEtchanan, een boeiende reis die religieuze grenzen overstijgt. Verken de diepe betekenis van "Hoor Israël, Adonai is onze God, Adonai is Eén" en ontrafel de universele boodschap van eenheid. Doe met ons mee terwijl we zoekers uit alle lagen van de bevolking uitnodigen om op verhelderende verkenning te gaan en de geheimen te ontrafelen die in deze oude wijsheid liggen. Ervaar de transformerende kracht van onderlinge verbondenheid, terwijl we de kloof overbruggen tussen verschillende religies en de verborgen harmonie onthullen die ons allemaal verenigt.

 Vertaald door Google- Wilt u ons helpen vertalen? Neem contact met ons op site@britolam.community

More Weekly Portions

Reis naar heiligheid en ritueel in de Tabernakel

Dit artikel onderzoekt de essentie van de Tabernakel en belicht de dynamiek tussen bijdrage en gebod en benadrukt hun rol in heiligheid en priesterschap. Het verdiept zich in de genuanceerde verschillen tussen de twee en benadrukt de diepgaande betekenis van wierook binnen de Tabernakel. Bovendien wordt besproken hoe de tabernakel het ritueel overstijgt en het dagelijks leven en de maatschappelijke normen beïnvloedt. Dit biedt inzicht in de blijvende invloed van oude praktijken op de hedendaagse spiritualiteit.

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Ontdek de diepgaande symboliek van Mozes' zielenstructuur en de relevantie ervan vandaag, naast de eeuwenoude praktijk van het offeren van dieren in het Tabernakel. Ontdek hoe je een spiritueel heiligdom kunt bouwen in je leven, puttend uit de rijke tradities van het Jodendom. Krijg inzicht in de woonplaats van God zoals die wordt afgebeeld in de Hebreeuwse Bijbel en bevorder een dieper begrip van de verbinding met het Goddelijke in de hedendaagse religieuze praktijk.

Bevrijding onder de oppervlakte: Zielen, Overvloed en Hiërarchie in de Torah

In een analyse van de Torawetten in Misjpatiem navigeert dit artikel door de ingewikkelde hiërarchie van schade en werpt licht op het diepgaande concept van spirituele vrijheid. Het verheldert het onderscheid tussen Hebreeuwse en Kanaänitische bedienden en onthult de genuanceerde benadering van de Tora met betrekking tot bevrijding van zowel fysieke als spirituele slavernij. De verkenning benadrukt de onderling verbonden thema's van vrijheid, schade en vergelding, waardoor een alomvattend begrip ontstaat van de tijdloze wijsheid van de Torah.

Search