Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat VaEtchanan
Beyond Borders: onthulling van de universele boodschap van eenheid in oude wijsheid

Parashat VaEtchanan geeft ons een van de belangrijkste verzen in de hele Thora - het beroemde vers: "Hoor, Israël, Adonai is onze God, Adonai is Eén".

   Wat is de betekenis van dit vers, dat blijkbaar spreekt over het volk van Israël - Shema Israël, de Heer onze God, de Heer is Eén? Blijkbaar is deze bewoording "Adonai isons  God" impliceert niet noodzakelijkerwijs een monotheïstische uitspraak. Alsof je zegt dat Adonai de God van Israël is, maar hoe zit het met derest van de wereld? Wie is hun god?

   Vandaar dat de grootste commentator, Rasji, de woorden enigszins paradoxaal interpreteerde, maar zo legt hij uit: "Adonai is onze God en (nog) niet de God van de naties". Ik voeg 'nog' tussen haakjes toe om te benadrukken dat in de toekomst de hele mensheid Adonai als de Ene God zal accepteren.

  Dit betekent dat de uitdrukking "Eén" er niet is om te verklaren dat God de enige God is. We wisten dit zelfs zonder dit vers.

Het nieuwe is dat de missie van het volk van Israël, de historische dynamiek van het volk van Israël wordt uitgedrukt in de eerste fase van zijn bestaan. Israël is belast met het bevorderen van de hele wereld. Het doel van Israël is om de hele mensheid te beïnvloeden om de heerschappij van Adonai te erkennen en zich in haar licht te koesteren.

    Vervolgens, is de uitdrukking "Hoor Israël, Adonai is onze God, Adonai is één" geen geloofsbelijdenis maar eerder een werkplan. In onze tijd werken we samen, de kinderen van Israël en de kinderen van Noach, om de grote visie te voltooien dat God, die voorlopig de God van Israël is, de God van één zal worden, voor de hele wereld en voor alle mensen.

 —----------------------------------------

1]Titel: Shema Israel: onthulling van de mystieke missie naar één God

 Samenvatting: Betreed het mystieke rijk van Parashat VaEtchanan, waar de kracht van "Hear O Israel, Adonai is our God, Adonai is One" resoneert. Buiten het oppervlak wacht een ontzagwekkende onthulling. Rashi's paradoxale interpretatie onthult een diepgaande missie die aan het volk van Israël is toevertrouwd - om katalysatoren te worden van transformatie voor de hele mensheid. Sluit je aan bij de harmonieuze convergentie van de kinderen van Israël en de kinderen van Noach en begin aan een boeiende reis naar de realisatie van een verenigde visie - een wereld waar één God oppermachtig is. Verken de mysteries die erin liggen, aangezien de oude oproep van Shema Israel je naar een hoger begrip wenkt.

 —--------------------------------

2]Titel: The Hidden Harmony: Unity Beyond Faith ontdekken

 Samenvatting: Duik in de mystieke allure van Parashat VaEtchanan, een boeiende reis die religieuze grenzen overstijgt. Verken de diepe betekenis van "Hoor Israël, Adonai is onze God, Adonai is Eén" en ontrafel de universele boodschap van eenheid. Doe met ons mee terwijl we zoekers uit alle lagen van de bevolking uitnodigen om op verhelderende verkenning te gaan en de geheimen te ontrafelen die in deze oude wijsheid liggen. Ervaar de transformerende kracht van onderlinge verbondenheid, terwijl we de kloof overbruggen tussen verschillende religies en de verborgen harmonie onthullen die ons allemaal verenigt.

 Vertaald door Google- Wilt u ons helpen vertalen? Neem contact met ons op site@britolam.community

More Weekly Portions

Integrating Personal and Communal Well-Being through Torah
[Nasso]

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah guides to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Voorbij de telling: Individuele waarde en collectieve eenheid

Parshat Bamidbar bespreekt het gebod om de Israëlieten te tellen, waarbij de nadruk ligt op degenen die in aanmerking komen voor het leger. Deze telling onderstreept de spanning tussen collectieve en individuele identiteiten. De Tora gebruikt de uitdrukking “aantal namen”, waarmee het belang van zowel het collectieve als het individuele wordt aangeduid. De Tora leert dat ware eenheid deze aspecten mengt, waarbij het collectief betekenis krijgt door de uniciteit van elk individu. Dit concept wordt weerspiegeld in het principe van “veralgemening en specificatie” in de interpretatie van de Schrift, met verborgen betekenissen in de getallen, onderzocht door de gematria.

Tranen van ballingschap, zaden van hoop: De onbreekbare band tussen God en Israël

Parshat Behukotai bespreekt het Verbond tussen Hasjem en Israël, waarbij de nadruk ligt op de relatie tussen tshuva en verlossing. Het Talmoedische debat tussen Rabbi Eliezer en Rabbi Yehoshua gaat over de vraag of de verlossing afhankelijk is van tshuva. Rashi's commentaar interpreteert één dubbelzinnige term om beide visies te ondersteunen. Dit dubbele perspectief benadrukt de open interpretatie van de Tora en laat zien dat de verlossing afhankelijk kan zijn van menselijke tshuva of Goddelijke belofte, wat een complex samenspel van voorwaarden weerspiegelt in Israëls begrip van historische vooruitgang.

Search