Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Lech Lecha/ Ga voor Jezelf, als Jezelf en heb invloed

 ‘’Jij, ga heen uit je land'. Wat wil dat zeggen, 'Jij, ga heen'? De Tora had gewoon kunnen zeggen - ga heen. Maar wanneer je in het Hebreeuws en andere talen zegt  ' jij, ga heen', is het de bedoeling dat jij alleen gaat, in je eentje, zonder anderen mee te nemen.

Wie zijn de anderen die de Heilige, gezegend zij Hij, Abraham opdraagt niet met zich mee te nemen? Het antwoord lijkt te duiden op al zijn volgelingen, zij die worden benoemd als 'de zielen die zij in Charan verworven hadden'. Aanvankelijk, voordat God Zich aan hem openbaarde, was Abraham bezig geweest met het bouwen van een religieuze gemeenschap van mensen die enkel geloofden in het monotheïstische concept. En voor Abraham was de verleiding groot om dit werk verder te zetten op het niveau van het individu. Maar God wilde dat onze voorvader Abraham naar een hoger niveau zou klimmen, naar een hoger stadium zou overstappen. God belooft hem: 'En ik zal je tot een grote natie maken.' Dat betekent dat je ook politieke en nationale entiteiten moet oprichten. Je moet een natie stichten.

Waarom? Omdat je een eigen natie nodig hebt om andere naties recht te zetten en niet alleen maar individuele personen. De missie van het Volk Israël is gedurfd. Wij willen niet alleen maar de individuele persoon recht zetten, maar ook de hele samenleving zoals die zich gevormd heeft in staten, en Abraham nam dit op zich. En nadat er geschreven staat : 'En Abraham ging zoals God tot hem had gesproken ,' zegt de Tora: 'En Abraham nam Sara, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die zij verkregen hadden, en de zielen die zij in Charan verworven hadden.' Onze wijzen zeiden dat Abraham twee keer uitging. Eén keer om de goddelijke opdracht van het stichten van een natie te vervullen, dit moest hij dit alleen doen. De tweede keer was hij van plan om iedereen erbij te betrekken, om zijn kosmopolitische visie verder te zetten om ieder individueel persoon op aarde te beïnvloeden.

Abraham, onze voorvader, realiseerde dus twee visies samen. De visie van het recht zetten van het individu en de visie van het recht zetten van het geheel. Hierdoor veranderde Abraham van Abram in Abraham. Abraham betekent de vader van vele natien’.

Hoe kan iemand de vader van vele natien zijn? Juist door zijn eigenheid te bewaren. Verrassend genoeg wordt Abraham geïnformeerd dat hij de vader van vele natien is, wanneer hij de besnijdenis uitvoert. Het is duidelijk dat de besnijdenis hem fysiek en geestelijk onderscheidde van de rest van de wereld. Zo kunnen we leren dat als we werkelijk een invloed willen uitoefenen op de wereld, we een zekere eigenheid en bijzonderheid moeten behouden. Joodse eigenheid, het behoud van onze eigen identiteit, is wat ons in staat stelt om de "vader van vele volkeren" te zijn. Dit staat in contrast met de verleiding om te denken dat de weg van assimilatie in de culturen van de wereld ons invloed zal geven. De Tora openbaart ons dat we een zegen brengen aan de hele wereld door juist terug te keren tot 'onszelf'.

More Weekly Portions

De Horizon Verbreden: Hoe Joodse Festivals Evolueren na Bijbelse Tijden

Parashat Emor benadrukt de grote heiligheid van tijden en plaatsen, door een opsomming te geven van de belangrijkste Joodse feesten die verbonden zijn met de Tempel, zoals besproken in Leviticus. Het behandelt hoe Mozes deze aan de Kinderen van Israël communiceerde en introduceert langetermijnconcepten zoals de toevoeging van feesten buiten het bereik van de Tora. Het verhaal verbindt de Menora en de Tempel met nieuwe vieringen zoals Chanoeka, en verbindt het showbroodritueel met Purim, wat wijst op evoluerende tradities die de tijd blijven heiligen door historische en goddelijke openbaringen.

Heiligheid ontsluiten: Een spiritueel ontwaken

Het artikel onderzoekt het gebod om heilig te zijn en gaat in op de relationele aspecten ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak voor mensen om het goddelijke na te bootsen in hun interacties. Het bespreekt de betekenis van het liefhebben van anderen, zichzelf en de Schepper, waarbij het put uit Talmoedische interpretaties om de onderlinge verbondenheid van deze dimensies te onderstrepen. Door holistische relaties te koesteren kunnen individuen hun morele plichten vervullen en een gevoel van volledigheid bereiken in hun morele identiteit.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

Parshat Achrei Mot limita il consumo di carne ai sacrifici animali kosher all'interno del Tabernacolo per prevenire l'idolatria nel deserto. La macellazione non autorizzata è considerata un peccato grave. Entrando nella Terra d'Israele, è consentita la "carne del desiderio", che simboleggia il dominio espanso del Tabernacolo e del Tempio.

Search