Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kas jāievēro ikvienam cilvēkam?

2. lekcija: Kādi ir Noasiešu likumi?

Šalom un sveicieni.

Mēs esam priecīgi, ka pievienojāties mums svarīgajā Noasiešu misijā, kas palīdzēs radīt lielāku mieru visā pasaulē!

Tomēr vispirms mums ir jājautā: kas ir Noasietis?

Atbilde ir tāda, ka Izraēla ir pirmā tauta, kas jebkad apgalvoja, ka ir runājusi ar Pasaules Radītāju. Vienkārši padomājiet par to. Vai var būt tā, ka pasaule tika radīta, un pēkšņi tajā tika iemests cilvēks, un tad Dievs ar viņu pat nerunāja? Nē, tas nav loģiski. 1. Mozus grāmatā mēs redzam, ka patiesībā Radītājs runāja ar savu radību pašā sākumā.

“Un Dievs sacīja Ādamam: esi auglīgs un vairojies, un piepildi pasauli...” [1.Mozus 1,28].

Paskatieties tikai uz to: sākumā Radītājs nerunāja ar Izraēlas tautu, bet gan Viņš runāja ar visas cilvēces priekšteci!! Pēc tam cilvēki grēkoja un tika pilnībā iznīcināti plūdos, izņemot vienu ģimeni, Noasa ģimeni. Noass un viņa dēli ir tie, kas turpināja cilvēka eksistences ķēdi.

Vēlāk Radītājs atklājās Izraēlas tautai, un Viņš deva viņiem norādījumus, kā pareizi izplatīt Radītāja vēsti visai cilvēcei.

Tātad secinājums:

Saskaņā ar ebreju tradīciju visi cilvēki ir Dieva bērni, kurš radījis visu. Tāpēc ikviens cilvēks, neatkarīgi no tā, vai tas ir ebrejs vai nē, ir cienīgs sarunāties ar Radītāju. Ebreji kā tie, kas pieņēma misiju nest Radītāja Vārdu pārējai pasaulei, ir piekrituši veikt vairāk darbību nekā neebreji. Šīs Dieva norādes sauc par likumiem vai baušļiem. Tas, kurš nav ebrejs, tam nav jāpilda visas jūdam nepieciešamās darbības! Un tā tam arī vajadzētu būt.

Kas ir tie likumi, kurus Noasietim ir jāievēro? Eksistē septiņi pamata likumi, kas katram cilvēkam ir jāpilda. Tos var uzskatīt par septiņu darbību kategoriju atslēgām, un šajā īsajā rakstā mēs centīsimies tos apkopot. Vispirms jāuzsver, ka tās ir vienkāršas darbības, kas nepieciešamas, lai izveidotu normālu un veselīgu sabiedrību, kas ļaus ikvienam cilvēkam cienījamā veidā sadzīvot ar citiem sabiedrības locekļiem. Mūsdienās tas šķiet pašsaprotami, bet, kad šie dekrēti pirmo reizi tika pasludināti pirms kādiem 2500 vai 3000 gadiem – tie bija jauna pieeja, ko citi cilvēki nepieņēma...

Piemēram, tikai pēdējos dažus simtus gadus cilvēce ir mēģinājusi atklāt kopīgu visu dabisko likumu pamatu. Kad bija dzīvi lielie filozofi (piemēram, Platons, Aristotelis un citi), cilvēki bija pārliecināti, ka zem Mēness un virs Mēness iedarbojas dažādi fizikas likumi... Ideja, ka pastāv viens universāls fizisko elementu apkopojums, ir ideja, ko Izraēlas tauta deva cilvēcei.

Un tas mūs noved pie pirmajiem diviem Noasa likumiem:

(1) Elkdievības aizliegums.

(2) Aizliegums zaimot Radītāju.

Šo divu likumu galveno mērķi var apkopot šādā teikumā: "Papriekšu pieņemiet Manas Valstības autoritāti – pēc tam Jūs varat izpildīt Manus rīkojumus." Pirms sākam pētīt sīkas darbības, kas mums jāveic, mums ir jāpieņem lēmums – pieņemt Visuma Valdnieka autoritāti, Viņa, kas to radīja. To nevar izdarīt, kamēr mēs turpinām kalpot svešam dievam vai kad neizrādam pienācīgu cieņu pret Dievu (un zaimojam Viņu).

Piezīme: Mūsu lūgšana ir tieša mūsu saiknes izpausme ar Dievu. Tas ir šo pirmo divu likumu pozitīvais aspekts. Kāda ir pareizā lūgšanas forma? Tas tiks apspriests vēlāk.

(3) Slepkavības aizliegums.

Par šī baušļa nozīmi nav jātērē vārdi. Radītājs dāvāja katram cilvēkam dzīvības dāvanu, un mums nekad nevajadzētu uzdrīkstēties nevienam atņemt šo dāvanu, tāpat kā mēs nevaram dot dzīvību nevienam citam. Tas bija Kaina grēks, un kopš viņa laika cilvēce lūdzās pēc tiesībām, ka katrs vīrietis un sieviete ļaus dzīvot apkārtējiem, pat arī, ja viņi nedomā līdzīgi...

(4) Nelikumīgs sekss.

Šis likums ir diezgan sarežģīts ar daudzām sekām, un mēs to šeit sīkāk neapspriedīsim.

Teiksim tā, ka, piedzimstot no mātes, kura bija stāvoklī, mēs saņēmām gaisu elpai un parasti arī pārtiku, lai mēs varētu dzīvot šajā pasaulē. Galvenais, kas mums ir jādara pretī, ir tādā pašā veidā piešķirt dzīvību nākamajām paaudzēm. Jebkāda seksuāla mode, kas nenodrošina veselīgu un dabīgu dzīves formātu cilvēku sabiedrībā, novedīs pie nevajadzīgas pašiznīcināšanas, un mūsu pasaulē tām nevajadzētu būt!

Vislabākais piegājiens ir organizēti precēties, dibināt ģimeni un censties nodrošināt labāku pasauli nākamajām paaudzēm!

(5) Aizliegums aplaupīt vai zagt no citas personas.

Šis likums, tāpat kā iepriekšējie, ir diezgan viegli saprotams. Katrs cilvēks strādā, lai uzlabotu savu dzīvi, un ir pilnīgi nesaprātīgi apgriezt sabiedrisko kārtību, atņemot kādam cita iztiku. Ja tā kļūs par kopīgu rīcību, kā sabiedrība turpinās pastāvēt?

(6) Aizliegums ēst dzīvnieku ķermeņa daļas, kamēr tas vēl ir dzīvs.

Šim likumam ir vairāki ļoti svarīgi elementi, mēs tos tikai nedaudz atspoguļosim šajā īsajā kopsavilkumā.

Pirmkārt, mums ir jārisina jautājums: kāpēc mums vispār ir atļauts ēst gaļu? Ja mums ir dota atļauja ēst dzīvnieku gaļu, mums jābūt vismaz mēreniem un nedrīkst dzīvot nežēlīgi (piemēram, nogriezt dzīvniekam kāju un ēst to dzīvnieka redzeslokā, tam ciešot no sāpēm)...

No šī likuma mēs varam sākt saprast, kā mums vajadzētu attiekties pret citām radībām. Jāpatur prātā, ka Radītājs radīja ne tikai cilvēku (vai, kā daži cilvēki domā, tikai Izraēla tautu...). Šis likums var mūs palīdzēt saprast pareizu saikni starp cilvēci un tās vidi, nevis tikai kontaktu ar citiem cilvēkiem.

(7) Pienākums izveidot tiesas, lai būtu taisnīgs spriedumus starp cilvēkiem.

Nepieciešamība pēc tā noteikti ir skaidra. Bez tiesu sistēmas tas, kurš ir stiprākais, uzspiedīs sevi citiem. Šis likums ir pienākums nevis indivīdam, bet sabiedrībai kopumā. Tomēr tā ir viena no vissvarīgākajām pavēlēm, kā to jau pirms vairāk nekā 400 gadiem atzina Tomass Hobss savā grāmatā "Leviatāns".

Vai tas mūs noved pie Noasiešu saistību beigām? Noteikti nē!

Jautājumi, kas tiks sīkāk aprakstīti turpmākajās nodarbībās:

* Kādi praktiski soļi ir nepieciešami, lai cilvēks kļūtu par Noasieti?

* Kas vēl jāapgūst?

* Vai cilvēks var būt Noasietis un joprojām palikt kristietis?

* Kāds ir nākamais solis šajā procesā?

Šalom, un sveicieni no Izraēlas zemes.

Rabīns Haims Goldbergs

Jeruzaleme

Klikšķini te, lai piekļūtu nākamajai lekcijai: Atbildes uz dzīves svarīgākajiem jautājumiem. >>

Iepriekšējā lekcija: Ābrahāma loma vēsturē >>

Search