Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kam dál?

Lekce 4

Pokud jste se dostali až sem, jistě hledáte pravdu. Právě vám patří uznání!

Ne každý je ochoten vynaložit úsilí, věnovat tomu potřebný čas a posunout se dál – zvláště když téma vyžaduje změnu zažitých vzorců, přijetí nového pohledu na svět. Je nepochybně mnohem snazší zůstat v pohodlné pozici na místě a v čase vašeho dospívání.

Vy jste se však začali vyvíjet novým a odlišným směrem. Kéž jste za to požehnáni!

Dobrá, co teď bude následovat?

Kromě základních principů, které jsme již probrali, je toho ještě mnoho, co se musíte naučit.

Ještě stále zbývá udělat spoustu praktických věcí, protože v našem světě jsme otevřeni více než jen samotnému myšlení.

Tento první praktický krok k dosažení duchovní a emocionální zdatnosti v každodenním životě, ke změnám pohledu na štěstí prostřednictvím pevných základů svého vnitřního života, a i když s osudem pravidelně bojujete a máte pocit, že celý svět je proti vám, je tento krok více než vítaný...

Nyní je třeba mít dostatek moudrosti k tomu, abyste mohli tyto poznatky uplatnit prostřednictvím vhodných činů. Probrali jsme základy pravé víry, která může vést svět ke správnému konání. Rádi bychom zastavili všechny války a přinesli mír celému lidstvu i mezi různé národy, což povede k lepšímu životu nás i příštích generací.

Stejně jako všechno ostatní na světě, i naše vzájemná spolupráce vytváří výsledek silné sounáležitosti, který posiluje sílu každé ze stran!

Vítejte v lepším světě!

Rabín Chajim Goldberg

Udělejme spolu další krok

Search