Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Tomuto způsobu učení říkáme učení Chavruta.

 Je to tradiční židovská metoda učení, při níž dva studenti společně studují náboženský text, obvykle Talmud. Tato metoda napomáhá spolupráci, diskusi a kritickému myšlení a umožňuje studentům těžit z jedinečného pohledu jejich partnera.

Propojení prostřednictvím sdíleného studia

V dnešním světě je snadné cítit se izolovaný a bez kontaktu s ostatními.

Právě zde přichází na řadu sdílené studium.

Sdílené studium je jedinečnou příležitostí, jak se spojit s ostatními prostřednictvím síly společného poznávání a objevování. Zapojení do promyšlené diskuse a debaty nám umožňuje učit se jeden od druhého, rozšiřovat své obzory a budovat trvalé vztahy.

Postup je následující:

1. Vyberte si text

Nabídneme vám výběr textů k zamyšlení z různých zdrojů.

2. Učení ve dvojicích

Spojte se s partnerem z jakéhokoli místa na světě a studujte společně.

3. Diskutujte a debatujte

Použijte naše návodné otázky, abyste se zapojili do smysluplného dialogu a podělili se o své jedinečné postřehy.

4. Propojte se a rozvíjejte se

Připojte se k živému online setkání se všemi účastníky, abyste prohloubili své znalosti a navázali kontakt s ostatními studenty.

Výhody způsobu studia Chavruta:

Spolupráce a diskuse jsou základními prvky, které studentům umožňují lépe porozumět studovanému textu. Při společné práci mohou studenti zkoumat text z různých úhlů pohledu, diskutovat o nuancích a získávat nové poznatky. Kromě toho je studium formou Chavruty vynikajícím způsobem, jak rozvíjet dovednosti kritického myšlení. Při tomto typu výuky jsou studenti vyzýváni ke kritickému myšlení, formulování otázek a rozvíjení argumentů. Spolupráce a diskuse také pomáhají studentům efektivněji uchovávat informace. Díky spolupráci s ostatními si studenti látku lépe zapamatují a snáze si ji vybaví. Studium formou Chavruty navíc vyžaduje spolupráci, naslouchání, trpělivost a ochotu přijímat názory druhých. Tento typ učení může studentům pomoci rozvíjet důležité společenské dovednosti, které jsou v životě velmi cenné. Přístup ke studijním lekcím Chavruty se vší skromností podporuje vzájemný respekt, pokoru a otevřenost, což účastníkům umožňuje vážit si jedinečných názorů druhých a zároveň společně zkoumat texty.

A konečně, společné studium může vést k navázání blízkých přátelských vztahů mezi studenty. Společnou prací si studenti budují vztahy, které mohou přetrvat celý život.

Na co ještě čekáte?

Vydejte se s námi na vzrušující cestu za poznáním, vědomostmi a propojením.

Těšíme se, že se budeme moci studovat společně s vámi!

Rádi bychom vám nabídli pozvání

abyste se připojili k našemu mezinárodnímu programu studia textů založených na víře. Každý týden obdržíte úryvek textu s návodnými otázkami. Spojíme vás s partnerem; text pak můžete studovat ve společném – „charvutském“ setkání. Každý týden také uspořádáme závěrečnou schůzku, kde budete moci vyše poznatky probrat v rámci celé skupiny.

Zapojte se

Program „Chavruta“ je navržen tak, aby se vyvíjel a rozšiřoval s aktivním zapojením celé Noachidské komunity. Náš program není jen o nabídce zdrojů, ale o podpoře společného studia, při kterém každý přispívá svými poznatky ke společnému růstu a obohacení. Společně věříme v sílu společného učení jako klíče k uvolnění plného potenciálu a poznání. Připojte se k nám na této cestě objevování a transformace!

Search