Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

No tumsas līdz liktenim: garīgās Odisejas atklāšana Vaera nedēļas nodaļā

 

"Es parādījos Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam." Kas viņi ir — Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs? Es domāju, ka ikviens, kurš kādreiz ir lasījis Toru, zina, ka Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs ir tēvi. Un šeit Raši mūs pārsteidz ar vārda "Vaera" (es parādījos) interpretāciju. Ko Raši tādu mums atklāj, ko mēs nezinām? Raši mums izskaidos problēmu, kas izriet no vārda "Vaera". Jo ir rakstīts: "Cilvēks neredzēs Mani (Dievu) un nepaliks dzīvs." Tātad, kā to saprast "Vaera" (un Viņš parādījās)?

 

Atbilde ir tāda, ka viņi bija patriarhi. Tā kā viņi bija patriarhi, viņiem bija īpašas tiesības, kas ļāva viņiem tiešā veidā satikties — "redzēties" ar Radītāju. Tiesības, kas viņiem bija, deva tiesības dzīvot viņu pēctečiem. Cilvēks ir ar mieru būt daļa no plāna, par kuru viņš zin, ka tas piepildīsies tikai nākamājā paaudzē.

Tādi bija patriarhi.

 Kas attiecas uz mums, bērniem, izraēliešiem, mums tika dota Tora pateicoties patriarhiem. Izraēliešu misija bija izpildīt patriarhiem doto solījumu ieiet Izraēlas zemē un apmesties tajā. Līdz ar to patriarhi īsti nedzīvoja, jo dzīvot ar tādu mērķi, kāds viņu dzīves laikā nekad nenotiks, to nevar nosaukt par dzīvi. Tāpēc nav nekādu problēmu ar pantu "Jo cilvēks mani neredzēs un dzīvos" viņi tāpat nedzīvoja. Tādējādi pants turpinās: "Un Viņš parādījās Ābrahāmam, Īzāka dēlam, Jēkaba dēlam, kopā ar El Šadai."

El Šadai atspoguļo Dieva īpašību, kas dod solījumus, nevis īpašību, kas tos izpilda tajā brīdī, kā skaidro Raši. 

Un kāds ir Mans vārds?

Mani sauc Ejie-Ašer-Ejie — Tas, kurš pilda solījumus.

Secinājums — Es viņiem nebiju pazīstams. Viņi Mani patiesi nepazina, jo "Es apsolīju un nepildīju". Tādējādi nedēļas nodaļas Vaera sākuma pantos mēs atklājam pamatotu iemeslu iziešanai no Ēģiptes. Kāpēc Svētais, lai Viņš ir svētīts, nolemj atbrīvot Izraēlu no verdzības? Atbilde ir tāda, ka Viņam ir solījums, kas joprojām nav izpildīts. Viņš apsolīja mums dot Israēlas zemi, un tādējādi Viņš saka visus glābšanas solījumus: "Un Es jūs vedīšu uz zemi, kuru Es ar zvērestu apsolīju." Visas runas par izziešanu no Ēģiptes reliģisku vai garīgu iemeslu dēļ, lai upurētu, ir tas, ko Mozus saka faraonam; bet tas nav tas, ko viņš saka Israēla bērniem. Israēla bērniem viņš atklāj pamatotu atbrīvošanas iemeslu, kas ir patriarhiem dotā solījuma izpilde atgriezties Izraēla zemē un apmesties tajā.

Līdzīgi raksti

From Fragmentation to Oneness: The Transformative Power of Emuna

As we navigate the complexities of life, how can Emuna serve as a beacon of hope, resilience, and unwavering trust in the divine orchestration of our lives?

Emuna, the Jewish concept of faith and divine providence, offers a profound perspective on the world and our place within it. It guides us to perceive Creation as a unified whole, where seemingly disparate events and entities are interwoven expressions of a singular divine plan. Through Emuna, we recognize the overarching unity that transcends time and space, revealing the divine light that illuminates all aspects of existence.

Search