Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Sirds atbrīvošana: kad ticība un rīcība satiekas

Kamēr Jom Kipurs piedāvā grēku izpirkšanu pret Radītāju, lai meklētu piedošanu par pārkāpumiem pret citiem, tas prasa vairāk. Ticība Dievam mūs savieno vertikāli, bet mūsu rīcība pret līdzcilvēkiem nosaka mūsu horizontālās attiecības. Toras dziļais pants" Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. ; Es esmu Dievs", savieno šīs dimensijas. Lai patiesi ticētu vienam Radītājam, mums savās mijiedarbībās ir jāiemieso laipnība un ētika, jo "Es esmu DIEVS", kas mums pavēl mīlēt ne tikai Dievišķo, bet arī cilvēku, kas atrodas mums blakus. Tas savieno ticību un uzvedību, kas noved pie patiesas ētiskas rīcības

Beyond Faith and Reason: Exploring the Hidden Depths of God’s Existence

Discover the profound mysteries of existence through the works of Maimonides and Rabbi Yehuda Halevi in this captivating article. Explore Maimonides' rational inquiry into the existence of God and Rabbi Yehuda Halevi's historical testimonies, and uncover the interplay of faith and reason in their philosophies. Delve into the wisdom of the Torah as you unravel the enigmatic tapestry of divine existence, embarking on a transformative journey of heart and soul.

How to Be on the Right Spiritual Path?

What is the right approach to God's Divinity? Is it related to Beliving in God?

Search