Path
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Pozitīva enerģija ir gaisā! (Lūgšana 2)

Stādies priekšā datoru, vai tas ir planšetdators vai smartfons, principā tam nav lielas starpības. Gudri cilvēki ir strādājuši vairākus gadus, lai tos izgudrotu. No dažādiem dabas resursiem tika izgatavotas visvisādas sastāvdaļas – mazliet metāla, plastmasas un stikla, un lūk: pārsteidzoša tehnika, ar kuru var sazināties ar visiem pasaules nostūriem.

Vai ir nepieciešams, lai cilvēks, kurš izgudroja tehniku, būtu tas, kurš to vienmēr ieslēdz? Protams, nē, tas tika ražots tā, lai ikviens no mums varētu to izmantot. Vai ierīces izgudrotājam ir jāveic tās montāžas darbs? Arī nē.

Lai jeb kāda tehnika strādātu tā, kā mēs šodien esam raduši, tika paņemti kādi esoši materiāli un elementi no dabas, apstrādāti saskaņā ar fizikas likumiem, un ierīce dara tieši to, kas tai ir jādara.

Visiem ir skaidrs, ka izgudrotājam, un viņa izgatavotajam produktam nav vienāda identitāte.


Taču Pasaules Radītājam šāds apgalvojums būs nepatiess. Pirmāmkārtām, Radītājs radīja pasauli ne nokā!

Šī ir atziņa, ko Izraēla tauta ir mācījusi citiem cauri tūkstošiem gadu, sākot no Ābrahāma laikiem. Katrs zinātnieks un filozofs, un visas reliģijas, kas izauga pēc Izraēlas tautas ienākšanas, pārņēma šo ideju no Izraēla tautas!

Ko tas nozīmē, ka Dievs radīja pasauli no nekā?

Tas patiesībā nozīmē stipri vairāk, kā mēs spējam saprast! Tas nozīmē, ka Viņš turpina atbalstīt Savu radību katru mirkli! Citādi radība nevar eksistēt nevienu sekundi, jo ja Dievs Savu radību neuzturētu, tad tā atgrieztos nullē, nekamī.

Citādi radīšanas jēdzienu nevar saprast. Radītājs radīja priekšmetu, un kopš tā laika Viņš turpina to piepildīt ar to, ko Viņš tam deva radīšanas sākumā, lai tas turpinātu pastāvēt.

Ja Radītājs "atņemtu" to, ko Viņš "ielicis" radībā, tā nekavējoties pazustu un atgrieztos nebūtībā! Citiem vārdiem sakot, būtībā pastāv neatraujama saikne starp Radītāju un radību.

Ko tas nozīmē mums šodien? Kāpēc to ir svarīgi saprast?

Tas pats attiecas uz cilvēku. Tikai mēs šo lietu izjūtam vēl spēcīgāk, jo mēs sastopamies ar nāves "statusu". Brīdī, kad cilvēks nomirst, ķermenis ir jopropjām pats ķermenis, bet Radītājs ir atņēmis to daļu, kas dod ķermenim dzīvību- dvēseli. [Piezīme malā: ja Dievs atņemtu visu, ko Viņš cilvēkā ielicis, arī ķermenis izgaistu uzreiz...]

Tādejādi mēs redzam, ka pastāv unikāla saikne starp Radītāju un mums, cilvēkiem. Pēc ebreju tradīcijām, mēs to varam izteikt šādi: "Cilvēks (ikviens cilvēks) Dieva acīs ir īpaši svarīgs, jo viņš tika radīts pēc Dieva līdzības." [Tēvu traktāts]. Tas, piemēram, ir iemesls, kāpēc slepkavība ir aizliegta, un kāpēc pret katru cilvēku jāizturas ar cieņu.

Tomēr vēl svarīgāks ir iepriekš minētā fragmenta turpinājums. "Īpaši savrīgs ir cilvēks, kas zin cik viņš ir svarīgs, zin, ka viņš tika radīts pēc dievišķā tēla. "Cilvēks ir īpaši svētīts, kad viņš zin, ka viņš ir svarīgs, viņš saprot un dzīvo saskaņā ar šo atziņu, ka viņš ir radīts pēc "dievišķā tēla".

Tagad apvienojiet divus līdz šim apspriestos principus:

(1) Radītājs ir nepārtraukti saistīts ar savu radību un uztur tai dzīvību.

(2) Cilvēks ir spējīgs atklāt šo faktu un saprast, cik viņš ir svarīgs.

Šie divi principi, piešķir lūgšanām lielu spēku!

Lūgšanas laikā, kad cilvēks stāv Radītāja priekšā, un apzinās savu nozīmīgumu, viņš savienojas ar enerģijas avotu.

Lūgšana nav tikai lūgums pēc daudzām dažādām lietām, kas cilvēkam pietrūkst. Protams, arī tā ir, bet padziļināta lūgšana ir kaut kas tāds, kas tevi saista ar Pasaules Radītāju un rada pilnīgu identifikāciju un atbilstību starp tavām vēlmēm un Radītāja vēlmēm.

Jo tuvāk mēs būsim šo pamatu izpratnei, jo dzīvāka kļūs mūsu lūgšana! Mēs kļūsim piepildīti ar enerģiju un prieku, būsim uzmundrināti un jutīsim spēku, pateicoties dzīvai saiknei ar To, kurš Radīja pasauli un radīja mūs, apzinoties, ka ikvienu sekundi mēs tiekam uzturēti un cik mēs esam svarīgi. Mēs jutīsim, ka mūsu nasta kļūst vieglāka un mūsu pamata izpratne par pasauli uzlabojas. Kāds prieks mums ir atklāt, ka mums ir dota spēja lūgt un apzināties!

-----------------

Kā šis atklājums iespaido visu pasauli un Iekļauj visu radību? Ko tas nozīmē, ka manas vēlmes un Dieva Griba ir viens un tas pats?

Vairāk par šo un citām idejām nākamajā lekcijā >>

Search