Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jetrus Toras nodaļa globālā simfonija

Jetrus Toras nodaļa. Kāpēc tā sauc Toras nodaļu? Šo nodaļu vajadzēja saukt par Mozus nodaļu! Galu galā Mozus ir tas, kurš mums nes desmit baušļus; viss lielais Toras došanas process griežas ap viņu, nodaļas centrālo personību. Un tomēr tradīcija nolēma, ka mums ir jānosauc šī nodaļa, kurā notika viscildenākā atklāsme Israēla bērniem un ,caur viņiem, visai cilvēcei, neizraēliešu vārdā Jetrus. Jetrus nepieder Izraēlas tautai. Tiesa, viņam ir ciešas ģimenes saites ar Mozu, taču, neskatoties uz to, ka viņš pats nav izraēlietis, viņš identificējas ar Izraēlas tautas likteni. Viņš vēlas būt klāt, kad tiek dota Tora. Iespējams, teksts paredz, ka Toru nevar dot Izraēlas tautai bez partnerības, vismaz kāda no pasaules tautām klātbūtnes veidā. 

Mūsu gudrie ir saskaitījuši desmit baušļu burtus un atklāja, ka burtu skaits ir 620 (620, tiem, kas nedaudz pārzina matemātiku, ir 613 + 7). 613 baušļi tika doti Izraēlas tautai, bet Toru nevarēja dot bez papildus septiņiem baušļiem. Šie septiņi baušļi tika doti Noasa pēctečiem, kopā sastādot 620, kas gematrijā atbilst vārdam "Keter" (kronis). “Keter” nozīmē, ka Svētā, lai Viņš svētīts, kronis ir atklāts pasaulē ne tikai pār Israēla bērniem, bet arī pār pasauli kopumā. Bez Jetrus Tora nebūtu bijusi dota. 

Līdzīgi mēs vēlāk Tanahā (Ebreju bībelē) atrodam vēl vienu personību, kas nav izraēliete, bet kas pievienojas Izraēlas tautai — moābiete Rute, ķēniņa Dāvida vecvecmāmiņa un visas nākamās mesiāniskās dinastijas māte, kurai bija lemts nākotnē izlabot pasauli. Rutes burtu gematrija ir 606, un, ja mēs pievienojam vēl septiņus Noasiešu baušļus, mēs nonākam pie 613 — kopējais Izraēlam doto baušļu skaits. Šeit ir svarīga pamācība nākamajām paaudzēm: Tora tiek dota visai pasaulei caur Israēla bērnu kanālu.

 

Līdzīgi raksti

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search