Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Iekšējā svētnīca: dziļa saikne ar dievišķo jūdaismā

Ir bauslis būvēt svētnīcu, Templi, kādam nolūkam tas tiek svētīts? Rakstīts: "Un uzceļiet man Templi, un Es dzīvošu viņu vidū." Templis ir vieta, kur pastāv iespēja tiešai saskarsmei starp radīto un Radītāju, unikāla vēsturiska parādība. Jo vēstures gaitā Visuma valdnieks slēpjas aiz dabas, taču ir viena vieta, kurā ir izņēmums. 

Ir vieta, kurā cilvēka apziņa saprot daudz vairāk, tā ir Tempļa vieta. "Un uzceļiet man Templi" "Un Es dzīvošu" nesaka "tajā", bet gan "viņu vidū". Un kā Svētais, slavēts Viņš, mājo mūsos? Svētie Raksti turpina: "Saskaņā ar visu, ko Es tev rādu, Saiešanas Telts paraugu un visu tā trauku paraugu; pēc tā jūs to uztaisiet." Mūsdienu ebreju valodā “saskaņā ar visu, ko es tev rādu” burtiski nozīmē, “tā, kā Es tevi rādu citiem”. Patiešām, Toras valodā teikums "Es tev rādu" nozīmē arī "parādīt tev", bet var būt arī nozīme "Es rādu tev citiem". Tas nozīmē, ka Mozus kalpo par paraugu replikācijai. Kā mēs varam līdzināties Mozum? Kā to saprast "Saiešanas Telts paraugs un visu tā trauku paraugs"? Saiešanas Telts struktūra ir Mozus dvēseles struktūra. Aplūkojot Telts paraugu, "pēc tā jūs to uztaisiet", nozīmē - esiet kā Mozus. Un kas atrodas Saiešanas Teltī? Kāda ir Mozus dvēseles būtība? Kāda ir tās struktūra? Tajā atrodas Vissvētākā vieta, ir zāle un ir pagalms. Vissvētākajā vietā ir ķerubi, un no turienes izplūst pravietojumi uz visām vietām. Tāpat arī cilvēka visdziļākajai un vissvētākajai vietai jābūt atvērtai vēstījumu saņemšanai no augšienes. Zāles iekšpusē, kas ir lielākas apziņas vieta, ir galds un menora, un tie ir ekonomikas un gudrības pamati. 

Pēc tam cilvēks iziet uz pagalmu, kas ir praktiskās darbības vieta. Kas atrodas pagalmā? Altāris. Kas tiek darīts uz altāra? Uz tā tiek upurēti dzīvnieki, un tie paceļas augšup. Un tas būtībā mums saka, ka visām mūsu darbībām jābūt vērstām uz augšu, "un lai visi jūsu darbi notiek Debesu labā". Tātad, mums ir dvēseles struktūra, kas ir taisnas dvēseles, Mozus dvēseles uzbūve, un visa Izraēla tauta var mācīties no viņa un būt "kā Mozus". Un tad Dievišķā Klātbūtne mājo mūsos un katra cilvēka sirdī.

Līdzīgi raksti

From Fragmentation to Oneness: The Transformative Power of Emuna

As we navigate the complexities of life, how can Emuna serve as a beacon of hope, resilience, and unwavering trust in the divine orchestration of our lives?

Emuna, the Jewish concept of faith and divine providence, offers a profound perspective on the world and our place within it. It guides us to perceive Creation as a unified whole, where seemingly disparate events and entities are interwoven expressions of a singular divine plan. Through Emuna, we recognize the overarching unity that transcends time and space, revealing the divine light that illuminates all aspects of existence.

Search