Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Dvēseles, pārpilnība un hierarhija Torā

Mišpatim Totas nodaļā ir plaši aplūkoti likumi un noteikumi par pareizu cilvēku sabiedrības kārtību. Viens no būtiskākajiem principiem ir pienākums novērst jebkādu kaitējumus no sabiedrības. Teksts informē mūs par likumiem, kas saistīti ar zaudējumiem, ko personas nodara viena otrai. Šķietami smagākais kaitējuma veids ir slepkavība. Tā mūsu nodaļa saka: "Bet, ja kāds vīrs tīši plāno pret savu draugu, lai viņu viltīgi nogalinātu, [pat] no Mana altāra, jums būs viņu ņemt līdzi." Cilvēks nevar slēpties aiz tā, ka viņš kalpo Visvarenajam, ja viņs kaitē sava līdzcilvēka dvēselei. 

Pēc tam teksts nolaižas kaitējuma hierarhijā, pievēršoties fiziskiem ievainojumiem, piemēram, miesas bojājumiem, piemēram, “acs pret aci, zobs pret zobu”. Pēc tam seko arī īpašuma bojājumi, piemēram, ja viena cilvēka vērsis sabojā otra cilvēka vērsi. Pēc tam ir likumi par darbībām bez tieša fiziska kaitējuma, piemēram, likumi par zādzību un laupīšanu. Tādējādi teksts ir sakārtots pārdomāti, sākot ar smagākajiem bojājumiem un virzoties uz mazāk smagiem un to atrisinājums. 

Tomēr šeit ir pārsteigums. Pirms likumiem, kas saistīti ar slepkavībām, bija likumi par verdzību un to, kā atbrīvot paverdzinātos cilvēkus. Ko tas mums māca? Ka atņemt cilvēkam brīvību ir daudz sliktāk nekā atņemt dzīvību. Kad cilvēks atņem dzīvību savam līdzcilvēkam, viņš patiešām kaitē viņa bioloģiskajam ķermenim, bet ne dvēselei. Turpretim verdzības gadījumā ir būtiska ietekme uz cilvēka nozīmīgāko daļu — brīvību. 

Tāpēc Tora sākas, pat pirms slepkavības likumiem, ar cilvēka brīvības un verdzības likumiem. Tādējādi mēs saprotam mūsu gudro vārdu dziļumu, kad viņi saka: "Jums nav neviena brīva cilvēka, izņemot to, kas nodarbojas ar Toru." Nozīme ir šāda: ja vēlaties iesaistīties Torā, jums ir jābūt kādam, kurš mīl brīvību. Persona, kas garīgi vai emocionāli ir “vergo” citai personai, idejai vai ideoloģijai, joprojām nevar brīvi pieņemt Toru. Vai, kā teica rabīns Jūda Halevi: "Laika vergi, kas nozīmē pasaules vergi, ir vergu vergi. Tikai Dieva kalps ir patiesi brīvs."

Līdzīgi raksti

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search