Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Yitro'nun Rapsodisi Tora'nın Küresel Senfonisi

tro'nun kısmı. Özü nedir? Bu kısma Musa'nın payı denilmeliydi! Sonuçta bize On Emir'i getiren Musa'dır; Tora'nın verilmesine ilişkin tüm büyük süreç, bölümün merkezi kişiliği olan onun etrafında döner. Ve yine de gelenek, İsrail çocuklarına ve onlar aracılığıyla tüm insanlığa şimdiye kadarki en yüce vahyin İsrailli olmayan bir kişinin adıyla gerçekleştiği kısma, yani Yitro'ya değinmemiz gerektiğine karar verdi.
Yitro İsrail halkına ait değil. Doğru, Musa'yla yakın aile bağları var ama kendisi İsrailli olmamasına rağmen İsrail halkının kaderiyle özdeşleşiyor. Tevrat verildiğinde orada olmak ister.
 Belki de metin, Tevrat'ın İsrail halkına, en azından dünya uluslarından birinin varlığı şeklinde, ortaklık olmadan verilemeyeceğini kastediyor.
Bilgeler, On Emir'in harflerini sayıp harf sayısının 620 (biraz matematik bilenler için 620, 613 + 7) olduğunu bulmakla kalmamış, aynı zamanda 613 emrin de Allah'a verildiğini ileri sürmüşlerdir.
İsrail halkına, ancak Tevrat ek yedi emir olmadan verilemezdi. Bu yedi emir Nuh'un torunlarına verildi ve toplam sayı 620 oldu; bu da gematria dilinde "Keter" (Taç) kelimesine karşılık gelir. Keter, Kutsal Olan'ın tacının, O kutsansın, dünyada, yalnızca İsrail çocukları üzerinde değil, bir bütün olarak dünya üzerinde açığa çıktığını belirtir. Yitro olmasaydı Tora verilemezdi.
Benzer şekilde, daha sonra Tanah'ta, İsrail halkının anlatısına İsrailli olmayan başka bir kişiliğin katıldığını görüyoruz: Rut, Moabi, Kral Davud'un büyük büyükannesi ve geleceğin tüm mesih hanedanının annesi, dünyayı düzeltmeye yazgılı. bir bütün. Rut'un harflerinin gematria'sı 610'dur ve eğer yedi emir daha eklersek, 613'e, yani İsrail'e verilen emirlerin toplam sayısına ulaşırız.
Burada gelecek nesiller için önemli bir ders vardır:
Tevrat, İsrailoğulları kanalıyla tüm dünyaya mesaj verilmektedir.

More Articles

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search