Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kutsal Çadırda Kutsallığa ve Ritüele Yolculuk

Her bireyin gönüllü katkılarıyla Mişkan'ın inşasından söz eden ayetin yer aldığı Paraşa Terumah ile karşılaştırıldığında, Tetzaveh Paraşasında "yüreği cömertliğe ilham veren herkesten Benim adaklarımı alın" şeklinde bir emir var! "Ve İsrail çocuklarına emredeceksin" - artık bireylerin gönüllü katkılarına güvenmek yerine onlara emretmeye ihtiyaç duymak.

Bağış olarak getirilenlerle, altın, gümüş, mavi, mor iplik gibi uzun yıllar Mişkan'da kalan şeyler arasında fark vardır.
Bu, çabuk bozulan eşyalardan söz eden Paraşa Tetzaveh'in tam tersidir. Örneğin menoraya(Yedi kollu şamdan) konulan yağ, her gün taze yağ konulmalıdır. İnsanların bağış yapma konusundaki doğal eğilimi, örneğin üzerine bağış yapanın adının yazılacağı bir bina inşa etmektir. Ancak bugün var olan ve yarın var olmayacak öğle yemeği için ödeme yapmak daha karmaşıktır.
Burada, Paraşa Tetzaveh insanların kutsallığa katılmaya hazır olma düzeyinin düşük olduğundan söz ettiği için bir emre ihtiyaç vardır. Hayır çünkü ayet ne diyor? "ve sana saf zeytinyağı getirecekler." Yani başlangıçta bir komut verirsiniz. Yine de, İsrailoğullarının kendiliğinden cömertliğini yeniden uyandırıyorsunuz, "ve lambaları sürekli olarak yakmak için size aydınlatmak için ezilmiş saf zeytinyağı getirecekler", dolayısıyla bir eğitim stratejisi de var. Bir komutla ve yavaşça başlıyoruz.
Cömertliğe geri dönüyordu. Bu kısımda Terumah Paraşatında hâlâ bulmamız gereken bir eklenti daha var: tütsü sunağı. Mişkanda buhur var; bu tütsü ne sağlıyor? Güzel bir koku verir. Yani insanın kendisini kutsallığa bağlayacak subjektif uyaranlara ihtiyacı vardır. Onur ve yücelik için kâhin giysilerine ihtiyacı var. Hayal eylemiyle ve kıyafetlerin kokusuyla gelen kutsallıkla bir bağ vardır; tüm bunlar, entelektüel çalışması tatmin edici olmayan biri için Tetzaveh Peraşası'nın bir yeniliğidir, onun aynı zamanda hayal gücüne de ihtiyacı vardır.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Liderliği Yeniden Tanımlamak: Korah'ın İsyanı Bugün Bize Ne Öğretiyor?

Korah'ın Moşe ve Aharon'a karşı Datan, Aviram ve 250 tütsü tacirinin katıldığı isyanı, İncil'deki anlaşmazlıkların ve meşru liderliğin karmaşık dinamiklerini vurguluyor. Korah'ın yüksek statüsü, Datan ve Aviram'ın küçük entrikalarıyla tezat oluşturuyor ve liderliğin ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor. Tabletlerin kırılmasından sonra Moşe ve Aharon'un kendilerini diskalifiye ettiğini öne sürerek meydan okumaları ortaya çıktı. Bu hikaye bize, algılanan hatalar nedeniyle liderliği aceleyle reddetmememizi öğretir, çünkü bu tür eylemler İlahi İradeyi yerine getirebilir. İsyan bize liderlik ve İlahi seçimle ilgili dersler veriyor.

Search