Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Konuşmada Arılık: Metzora'nın Arınma Ritüellerinde Konuşmanın Rolü

Metzora arınabilir. Paraşa Metzora'nın özü, Metzora'nın arınma günündeki yasalarında yatar. Tora, Metzora'yı eylemleri ve ahlaki davranışları nedeniyle toplumdan soyutlanmış biri olarak tanımlar, ayette de belirtildiği gibi, 'Kampın dışında, tek başına yaşayacak'. Bu izolasyon, kişinin toplumun bir parçası olduğu durumuyla tam bir tezat oluşturur. Ancak bu tecrit durumu kalıcı değildir. Tora, kişinin kendi üzerine düşünmesi ve arınması yoluyla kurtuluşa ve toplumla yeniden bütünleşmeye giden bir yol sunar.

Kişi kampın dışında oturduktan sonra ruhunun muhasebesini yapar. Ve ruhunun muhasebesini yapan kişi yeniden topluma katılmaya layık olur. Topluma yeniden girmek için iki kuş getirmelidir. Kohen bir kuşu keser. İkinci kuş, yani canlı kuş, kesilen kuşun kanına batırılır ve açık alana gönderilir.

 Bu tören nedir? Bize Yom Kipur'da tapınakta olanları hatırlatır. Bir keçi sunağın üzerine getirilir. Buna karşılık başka bir keçi açık alana gönderilir. Keçi açık alana gönderildiğinde, kayaların arasında yere yığılır ve ölür. Metzora'nın arındırılması için de benzer bir tören vardır. Kesilen kuşun kanına batırılan canlı kuş, kanla dolu bu kuş, diğer hayvanlar tarafından parçalanır..

 Bu bize ne öğretmek istiyor? Yom Kipur'da "fırtınalı" güçlere değer atfederiz, bu keçi "fırtına"[ (סֵעִיר -Sai'r -Keçi– Fırtına סַעַר- Sa’ar)  iki kelime arasindaki fark noktalamadadır- nikud]) kelimesinden gelir. Ve bu fırtınalı güçler En Kutsal Yer'e  girene kadar önem verilir.  Buna karşılık, fırtınalı güçlerin bir kısmı dışarıya, açık alana, Azazel'e ölmesi için gönderilmelidir.

(Azazel: Kurbanlık bir keçinin atıldığı kayalı uçurum )

 Bir kişinin konuşma gücüyle ilgili olarak da aynı ilkeyi buluruz: bir kısmı kutsaldır, bir kısmı ise murdardır. Kutsal olan Kutsallar Kutsalı'na (Tapınaktaki Ahit Sandığının bulunduğu oda)  girmeye layıktır ve murdar olanın açık alana "atılması" gerekir.

 Bir kişinin insan toplumuna geri dönme hazırlığının bir parçası olarak, çadırıyla - özel eviyle - Kutsalların Kutsalı, bir sığınak olarak ilişki kurması gerekir. Bu kutsal alan içinde uygun şekilde davranmalı ve kişisel bir "Yom Kippur" geçirmelidir.

Son not: Fısıh bayramı İbranice'de iki kelimeden oluşur: "Peh-Sach." Ağız konuşur ve aynı zamanda yer, kişiye hayat verir. Fısıh bayramında soru, ağzın her türlü eğilime tabi olarak olumsuz mu davrandığı, yoksa özgür olup faydalı şeyler mi söylediğidir. Sizin ve tüm ev halkınız için özgürlük ve ışık dolu bir bayram olsun.

More Weekly Portions

Expanding Horizons:
How Jewish Festivals Evolve Beyond Biblical Times
[Emor]

Parashat Emor highlights the high-volume sanctity of times and places, listing key Jewish festivals connected to the Temple as discussed in Leviticus. It addresses how Moses communicated these to the Children of Israel, and introduces long-tail concepts like the addition of festivals beyond the Torah's scope. The narrative links the Menorah and the Temple to new celebrations such as Hanukkah, and connects the showbread ritual to Purim, indicating evolving traditions that continue to sanctify time through historical and divine revelations.

Kutsallığın Kilidini Açmak

Kutsal olma emrini inceleyen makale, bu emrin ilişkisel yönlerini ele alıyor ve insanların etkileşimlerinde ilahi olanı taklit etme ihtiyacını vurguluyor. Bu boyutların birbirine bağlılığının altını çizmek için Talmudik yorumlardan yola çıkarak başkalarını, kendini ve Yaratıcıyı sevmenin önemini tartışıyor. Bütünsel ilişkileri teşvik ederek bireyler ahlaki görevlerini yerine getirebilir ve ahlaki kimliklerinde bütünlük duygusuna ulaşabilirler.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

In Parshat Achrei Mot, the Torah restricts meat consumption in the wilderness to prevent idolatry. Only kosher animal sacrifices within the Tabernacle were permitted. Unauthorized slaughter was considered a serious transgression, akin to murder. Upon entering the Land of Israel, the Israelites were allowed to consume "meat of desire" anywhere, symbolizing the expanded sacred space of the Tabernacle and Temple.

Search