Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

İç Tapınak: Yahudilikte İlahi Olan’la Derin Bağlantı [Mısır’dan Çıkış – Teruma – Sunak]

Bir tapınak inşa etme emri vardır, ne amaçla takdis edilecek? "Ve bana bir tapınak yapsınlar ve Ben de onların arasında yaşayayım(burada yasama kelimesi var olma anlamında kullanılmıştır. Bu varolmadan kasıt bir insan gibi var olma değildir, ruhani anlamdadır)”

Tapınak, benzersiz bir tarihsel olgu olan, yaratılan ile Yaratıcı arasında doğrudan karşılaşma olasılığının olduğu yerdir. Tarih boyunca Evrenin Efendisi doğanın arkasına saklanmıştır*, ancak içinde bir atılımın olduğu tek bir yer vardır. İnsanın bilinç dünyası Tapınağın yeridir. "Ve bana bir Tapınak yapsınlar.
" "Ve ben (onun içinde )yaşayacağım" demiyor, "onların arasında" diyor.
Peki Mübarek Yüce Tanrımız, nasıl aramızda yaşıyor? (Torah) şöyle devam ediyor

"Mişkan'ın(Çölde kurulan seyyar Tapınağa verilen isim) ve (ona ait) bütün kullanılacakların nasıl yapılacağını size (başkalarına örnek olmak maksadiyla) göstereceğim her şeye göre yapacaksınız." Modern İbranicede "Size gösterdiğim her şeye göre"nin anlamı aynı zamanda, “Sizi göstereceğim” (Yani örnek bir model olacaksınız) anlamındadır.
Nitekim Tora dilinde "Sana gösteriyorum" ifadesi aynı zamanda hem "Sana gösteriyorum" anlamındadır hem de "Seni başkalarına gösteriyorum" anlamındadır.
Yani bu Moşe’nin (as)(Hz. Musa) kopyalamaya örnek bir kişi olduğunu ifade eder. Bizler nasıl Moşe gibi olabiliriz? "Mişkan'ın örüntüsü ve ona ait tüm kullanılacakların bir örüntüsü" vardır. Mişkan'ın yapısı Moşe’nin ruhunun yapısıdır. Tapınağın modelini düşünürken "ve öyle yapacaksın" diyerek Moşe gibi yapın(demek ister), Peki bu seyyar Tapınakta ne var? Moşe’nin ruhunun özü nedir? Nasıl yapılandırılmıştır? Orada (en üstte) Kutsalların Kutsalı var, (yerde)Tapınak var ve (dışarıda) Avlu var.
Kutsalların Kutsalı'nda Kerubiler(melekler) vardır ve oradan devamlı kehanet yayılır. Bir kişinin en içindeki Kutsallar Kutsalı yeri , yukarıdan gelen mesajları almaya açıklık olmalıdır. En şuurlu yer olan Tapınağın içinde sofra ve menora (yedi kollu şamdan) bulunur ve bunlar idareliğin ve bilgeliğin temelidir. Daha sonra pratik eylemin yapıldığı avluya çıkılır. Avluda ne var? Bir sunak. Sunakta ne yapılır? Üzerinde hayvanlar kurban edilir ve (manevi anlamda) yukarıya(yani göğe, Tanrı’nın katına)çıkarlar. Bu da aslında bize, tüm eylemlerimizin yukarıya (göğe, Tanrı’nın katına) doğru yönelmesi gerektiğini, "ve tüm yaptıklarınızın Yüce Rabbimizin adına olmasından” bahsediyor.
Yani ruhsal yapımız Moşe’nin ruhuyla aynı yapıya sahip ve bütün Israil halkı Moşe’yi örnek alabilir ve onun gibi olabilir.  Ve böylece İlahi Varlık içimizde ve her insanın kalbinde var olur.


*Doğanın arkasına saklanmıştır” yani bizim algıladığımız doğa ve fizik kanunları Yüce Rabbimizi gözlerimizle görmeyi kulaklarımızla duymayı imkânsız kılar.   Tanrı bu 3 boyutlu yaratılışın arkasındadır, dolayısıyla onu dünya gözüyle görmemiz mümkün değildir.  Ama bu onun aramızda, etrafımızda, içimizde, ya da her şeyin içinde olmadığı anlamına gelmez.  Zira O her şeydir ve hiçbir şeydir (yani gözümüzle gördüğümüz her şey O’na aittir, O’dur ve hiçbir şeydir yani bizim tarif edebileceğimiz ne varsa o değildir çünkü tarifi mümkün değildir.)


ONLY FOR TIFERET: *Doğanın arkasına saklanmıştır” yani bizim algıladığımız doğa ve fizik kanunları Yüce Rabbimizi gözlerimizle görmeyi kulaklarımızla duymayı imkânsız kılar.   Tanrı bu 3 boyutlu yaratılışın arkasındadır, dolayısıyla onu dünya gözüyle görmemiz mümkün değildir.  Ama bu onun aramızda, etrafımızda, içimizde, ya da her şeyin içinde olmadığı anlamına gelmez.  Zira O her şeydir ve hiçbir şeydir (yani gözümüzle gördüğümüz her şey O’na aittir, O’dur ve hiçbir şeydir yani bizim tarif edebileceğimiz ne varsa o değildir çünkü tarifi mümkün değildir.)


I needed to add this explanation because we need to consider the lowest level of reader’s understanding.  Knowing my people, they will immediately say “Is Gd a human so he  hides” or what does it mean that “He is nothing”, how insulting.


The paragraph explains that Gd is One we cannot have a perception with our mundane natüre such as seeing him with our eyes or hearing him with our ears.  He  is behind the 3 dimensional world we live in.  Therefore we are not able to see or hear him which means he is hiding behind the natüre.  But this doesn’t mean that he cannot be amongst us, or within us or within all things.  All belongs to him, He is everything and He is nothing meaning we have nothing that we can use to describe him.  He  is undescribable

More Articles

From Fragmentation to Oneness: The Transformative Power of Emuna

As we navigate the complexities of life, how can Emuna serve as a beacon of hope, resilience, and unwavering trust in the divine orchestration of our lives?

Emuna, the Jewish concept of faith and divine providence, offers a profound perspective on the world and our place within it. It guides us to perceive Creation as a unified whole, where seemingly disparate events and entities are interwoven expressions of a singular divine plan. Through Emuna, we recognize the overarching unity that transcends time and space, revealing the divine light that illuminates all aspects of existence.

Search