Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Rosh-Hashana
"İkili Başlangıçları Kucaklamak: Roş Aşana'nın Zamansız Bilgeliği ve İbrani yılı Takvimi"

İbrani takvim yılının başlangıcı olan Roş Aşana'ya yaklaşıyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde, yılın ortasına düşüyor! Çünkü Tevrat'a göre Roş Aşana'nın da içinde bulunduğu Tişri ayına yedinci ay denmektedir. Yedinci ay ise aslında yılın ortasındadır !?
Dolayısıyla bundan yılın iki kez başlayabileceğini anlıyoruz: İlkbaharda Nissan adı verilen ilk ayın başında ve sonbaharda yedinci ayın başında Tishri. Bu 'başlangıç'ların her biri farklı bir zaman kavramını temsil ediyor.

Sonbaharı ele alalım. Doğanın solduğu ve bozulduğu bir dönemdir ve dünyaya karamsar bir bakış açısına yol açabilir. Dünya yaşlanıyor ve bozuluyor gibi görünüyor. Öte yandan bahar iyimser bir dönem. Dünya yeniden canlanmış gibi görünüyor. Doğa kendini yeniden inşa ediyor ve yaşam yeniden gelişiyor. Buna paralel olarak dünyada iki sürecin olduğunu gözlemleyebiliriz: Biri sürekli yenilenme, diğeri sürekli çürüme.

İbrani yılı ne işe yarar? Hem çürüme zamanına hem de yenilenme dönemine anlam verir. Aslında yıl hiç bitmiyor. Bahar ayı Nissan'da başlıyor ve 6 ay geçtikten sonra Roş Aşana'da yıl yeniden başlıyor. İbrani takviminde yılın iki başlangıcı olduğundan, biz her zaman yılın başındayız, asla sonunda değiliz. Bizim inancımız şudur ki dünyadaki çürüme dönemi aynı zamanda yenilenmenin de bir parçasıdır!

Biz ve tüm dünya Roş Aşana'da sürekli yenileniyoruz. Tarihe bakışımızın iyimser olduğunu anlamaya yönlendiriliyoruz. Çünkü çöküş ve bozulma sırasında meydana gelen süreçler, daha kapsamlı inşa ve yenilenme sürecinin bir parçası.

İsrail'e ve tüm dünyaya mutlu, güzel bir yıl diliyoruz!"

More Weekly Portions

Journey to Holiness and Ritual in the Tabernacle
[Tzave]

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how the Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

İç Tapınak: Yahudilikte İlahi Olan’la Derin Bağlantı [Mısır’dan Çıkış – Teruma – Sunak]

Mişkan'daki eski hayvan kurban etme uygulamasının yanı sıra Musa'nın ruh yapısının derin sembolizmini ve bunun günümüzdeki önemini keşfedin. Yahudiliğin zengin geleneklerinden yararlanarak yaşamınızda nasıl manevi bir sığınak inşa edeceğinizi keşfedin. Çağdaş dini uygulamalarda İlahi Olan ile bağlantı kurma konusunda daha derin bir anlayış geliştirerek, İbranice İncil'de tasvir edildiği şekliyle Tanrı'nın meskenine dair içgörü kazanın.

Yüzeyin Altındaki Kurtuluş: Tora'da Ruhlar, Bolluk ve Hiyerarşi

 Mişpatim'de bulunan Tora yasalarının bir analizinde, bu makale, derin manevi özgürlük kavramına ışık tutarak, karmaşık zarar hiyerarşisinde geziniyor. İbrani ve Kenanlı hizmetkarlar arasındaki ayrımları açıklığa kavuşturarak Tora'nın hem fiziksel hem de ruhsal esaretten kurtuluşa yönelik incelikli yaklaşımını ortaya koyuyor. Keşif, Tora'nın ebedi bilgeliğinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak, birbirine bağlı özgürlük, zarar ve intikam temalarını vurguluyor.

Search