Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Nitzavim:
Ölçünün Ötesinde Yaşamı Seçmek Tora'nın Yaşam, Ölüm ve İlahi Bağlantı Konusunda Manevi öngörüleri

Ölçünün Ötesinde Yaşamı Seçmek Tora'nın Yaşam, Ölüm ve İlahi Bağlantı Konusunda Manevi öngörüleri

"Nitzavim-Vayelech"in çift Tora bölümünde, tam ortada, Tora'dan önemli bir mesaj var.

Diyor ki, "Önünüze yaşamı ve ölümü koydum ve siz yaşamı seçmelisiniz."

İlk bakışta bu cümle çok açık görünebilir. Yaşamla ölüm arasında seçim yaparsak yaşamı seçeceğimizi söylüyor! Herkes doğal olarak yaşamı ölüme tercih eder. Ama Tora daha derin bir şeye işaret ediyor.

Bir insanın gerçek özü ölümü seçmeyi düşünebilir. Dünya çapında pek çok manevi düşünür, ruhani meselelere odaklanan insanlar, bir kişinin bu dünyayı terk edip ilahi olanla bağlantı kurmasının daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Bazen ölümü tamamen manevi hale gelmenin mistik bir yolu olarak görmeye yönelik sağlıksız bir eğilim vardır ve bazı insanlar fiziksel bedenlerini terk etmenin bedelini - bir tür manevi ölüm - ödemeye istekli olabilirler.

 Tevrat bize farklı bir şey söylüyor,  "Önünüze yaşamı ve ölümü koydum" diyor. Ölümü seçmeyi öneren düşünceler, hatta asil düşünceler olsa da Tora'nın yeniliği, ilahi olanla yaşam yoluyla karşılaşmamız gerektiğidir. "Ve sen hayatı seçmelisin." Neden? Çünkü bu seçim sayesinde yaşayacaksınız ve torunlarınız Dünya'da yaşayacak. Bu dünyanın gerçekliğini yaşayarak Yaradanla tanışmanız anlamına gelir.

Bu sözlerden çıkan bir diğer temel fikir ise kişinin özgürce seçim yapabilmesidir. İyi ile kötü, yaşam ile ölüm arasında seçim yapabilirsiniz. Gideceğiniz yolu belirleyen, kendinizden başka hiçbir dış güç yoktur. Bu seçim özgürlüğü sorumluluk getirir. Eğer seçersem, işleri berbat edebilirim. Ama aynı zamanda inşa edebilirim. Bu, insan hayatına ahlaki bir önem verir, kişinin hayatı seçerken bu özgür seçimden istediği anlamı verir.

More Weekly Portions

Expanding Horizons:
How Jewish Festivals Evolve Beyond Biblical Times
[Emor]

Parashat Emor highlights the high-volume sanctity of times and places, listing key Jewish festivals connected to the Temple as discussed in Leviticus. It addresses how Moses communicated these to the Children of Israel, and introduces long-tail concepts like the addition of festivals beyond the Torah's scope. The narrative links the Menorah and the Temple to new celebrations such as Hanukkah, and connects the showbread ritual to Purim, indicating evolving traditions that continue to sanctify time through historical and divine revelations.

Kutsallığın Kilidini Açmak

Kutsal olma emrini inceleyen makale, bu emrin ilişkisel yönlerini ele alıyor ve insanların etkileşimlerinde ilahi olanı taklit etme ihtiyacını vurguluyor. Bu boyutların birbirine bağlılığının altını çizmek için Talmudik yorumlardan yola çıkarak başkalarını, kendini ve Yaratıcıyı sevmenin önemini tartışıyor. Bütünsel ilişkileri teşvik ederek bireyler ahlaki görevlerini yerine getirebilir ve ahlaki kimliklerinde bütünlük duygusuna ulaşabilirler.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

In Parshat Achrei Mot, the Torah restricts meat consumption in the wilderness to prevent idolatry. Only kosher animal sacrifices within the Tabernacle were permitted. Unauthorized slaughter was considered a serious transgression, akin to murder. Upon entering the Land of Israel, the Israelites were allowed to consume "meat of desire" anywhere, symbolizing the expanded sacred space of the Tabernacle and Temple.

Search