Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat MATOT & MASEY
Harnessing the Sacred Force of Speech

Parshiyot Matots and Masai reveal new dimensions of the Torah that we would not have thought of—the affair of the vows.

Vows are unique because they show a person can renew a commandment [Mitzvot] that he was not obligated to. 

After all, the moment a person vows that he commits to a particular behavior or he commits to bring a sacrifice, or he commits to refrain from a specific behavior, at that moment, his words will become part of the words of the Torah.

The same goes for oath laws. Suppose a person vows not to eat bananas. So he must not eat bananas. But the Torah did not forbid eating bananas. 

Indeed, but the Torah requires a person to keep his word. 

And here, we see two unique tracks for treating the person's speech:

  1. There are what we call 'Canceling vows.'
  2. And there are 'Breaking vows.' 

The 'Canceling vows' is when a person makes a vow and then sees that he cannot fulfill his commitment. So he should go to the sages and say - here it is true that I was absent like this, and this is how I ask that you find a way for me to get out of this. 

Then they find what is called an opening for him. 

They tell him maybe you didn't think about such and such a situation. You didn't think about how this would hurt your friends and parents, and then if he says I didn't think - the sages say it's good, so since it wasn't included in your intention, we cancel it - it's allowed vows.

There is also the possibility of 'Breaking vows,' which happens within the family. For example, a woman swears, and this causes a breakdown in the peace of the home. So the Torah gave special authority to her husband to break the vow to keep peace and harmony in this home.

We see how seriously the Torah takes a person's speech. 

So much so that when he has an obligation that is difficult for him to fulfill, then he has to turn to some other authority, not only to himself, to be able to violate his words.

How great and holy a person's speech is, how significant it is according to the Torah that a person can create a special holiness of special mitzvot Just by the power of his speech. 

The Path to Spiritual Intimacy: Nurturing Your Relationship with GoD - With The Power of your words!

 

More Weekly Portions

Hakikat ve Empati: Liderliğin Dengeleyici Yasası

Tora bölümünde, Altın Buzağı bölümü Ki Tisa ortaya çıkıyor ve liderlik, günah ve kurtuluş gibi iç içe geçmiş temalara ışık tutuyor.
Musa ve Harun'un gerçeği söylemeyi empatiyle birleştiren benzersiz eğitim yaklaşımını sergileyerek sonrasında yaşananları anlatıyor. Anlatı, onların eylemleri aracılığıyla, düzeltme ve ikinci şanslar için derin potansiyeli gösteriyor, hatalar karşısında bağlantı kurmanın ve ruhsal gelişimi sürdürmenin önemini vurguluyor.

Kutsal Çadırda Kutsallığa ve Ritüele Yolculuk

Mişkan'ın özünü inceleyen bu makale, kutsallık ve rahiplikteki rollerinin altını çizerek katkı ve emir arasındaki dinamiği açıklamaktadır. Bu ikisi arasındaki incelikli farkları araştırıyor ve Mişkan'daki tütsünün derin önemini vurguluyor. Dahası, Tabernacle hizmetinin ritüelleri nasıl aştığını, günlük hayatı ve toplumsal normları nasıl etkilediğini tartışıyor ve eski uygulamaların çağdaş maneviyat üzerindeki kalıcı etkisine dair içgörüler sunuyor.

İç Tapınak: Yahudilikte İlahi Olan’la Derin Bağlantı [Mısır’dan Çıkış – Teruma – Sunak]

Mişkan'daki eski hayvan kurban etme uygulamasının yanı sıra Musa'nın ruh yapısının derin sembolizmini ve bunun günümüzdeki önemini keşfedin. Yahudiliğin zengin geleneklerinden yararlanarak yaşamınızda nasıl manevi bir sığınak inşa edeceğinizi keşfedin. Çağdaş dini uygulamalarda İlahi Olan ile bağlantı kurma konusunda daha derin bir anlayış geliştirerek, İbranice İncil'de tasvir edildiği şekliyle Tanrı'nın meskenine dair içgörü kazanın.

Search