Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Nuh - Babil Kulesi; Tekdüzelik Değil Birlik

Nuh kitabının haftalık bölümünde yer alan Babil Kulesi hikayesi, Tevrat'ın harika hikayelerinden biridir. Bize insan kültürünün yayılmasının sırrını açığa çıkarıyor. Tevrat'ta, insanlığın bir nesil sonra dünyayı şiddet ve hırsızlıkla doldurduğu, bunun sonucunda da herşeyi yok eden bir selin meydana geldiği, bir sonraki tufanı önlemek için bir kule inşa edilmeye çalışıldığı anlatılır.

Babil Kulesi ile tufanın önlenmesi arasındaki bağlantı nedir?
Midraş, gökkubbeyi destekleyecek ve onun çöküp dünyayı tekrar sular altında bırakmasını önleyecek bir sütun inşa etmek istediklerini öne sürüyor. Açıkça görülüyor ki, Tora bize altta yatan bir niyet olmadan bu kadar çocukça bir hikaye anlatmayacak.

Amaç, şiddetin insanların birbirinden farklı olmasından kaynaklandığını fark etmeleridir. Bu nedenle totaliter fikir, birleşik bir insanlık yaratma amacıyla ortaya çıktı. Birleşik insanlığı nasıl yaratırsınız?
Herkesin aynı şeyle meşgul olmasını sağlayarak. Herkes hep birlikte bir kule inşa edecek. İnsanlar kulenin inşası sırasında doğacak ve yapının tamamlandığını göremeden ölecekler. Başka bir deyişle, bireyin hiçbir önemi olmadığı, yalnızca kolektifte değer gördüğü bir insan toplumuyla ilgilidir.

Bu, Pirkei De Rabbi Eliezer'in Midraşik eserinde ifade edilmektedir. Orada şunu öğreniyoruz: "İnşaat sırasında kuleden biri düşüp öldüğünde kimse ona aldırış etmiyordu. Ama bir tuğla düşüp kırılsa herkes ağlıyor ve 'Bunun değiştirilmesi ne kadar sürer?' diyordu. '

Sonuçtan bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkça öğrenebiliyoruz. Kimlikler arasında, farklı kültürlerde, farklı kişiliklerde hiçbir farklılığın olmadığı bir insanlık yaratma fikri, arkasındaki tüm iyi niyetlere rağmen sonuçta bir tür cehennem yaratacaktır.

 Daha sonra Kule'nin yıkılmasından sonra insanları birleştirmek için başka bir girişimde bulunuldu. Ancak bu girişim sadece Tevrat'ta ima edilmiş olup, Aşur adında bir adam tarafından yapılmıştır. Yazıldığı gibi: "Aşur o diyardan çıktı." Raşi, Ashur'un oğullarının kuleyi inşa etmek için Nemrut'a itaat ettikleri yerde isyan ettiklerini görünce onları bırakıp yola çıktığını söylüyor.
Kendi. Asur milletinin kurucusu olan bu adamın, Ashur'un aslında salih bir adam olduğunu görüyoruz. Bireylerin önemli olmadığı fikrini reddetti. O zaman neden insanlığı kurtarmak için seçilmiş bir halk kurmak üzere seçilmediğini sorabiliriz.

Cevap çok basit,  Asurlular Nemrut'a isyan ettiler ama Ninova'yı inşa ettiler. Ninova, Babil'in alternatifi ama " Ninveh'de Babil de var." Başka bir deyişle, asi çoğu zaman hükümdarın kendisi olmak ister. Bu nedenle bazen devirmek için savaştığı tirandan daha zorlu bir hükümdara dönüşecektir.

Ancak tüm bu girişimlerden sonra atamız İbrahim'in harika figürünün ortaya çıktığını öğreniyoruz. Tevrat onun hakkında şöyle der: "Ve senin sayende, dünyanın bütün aileleri kutsanacak." İbrahim'in görevi kendi kimliğini tüm insanlığa dayatmak değil, tam tersine tüm insanlığın buluşma noktası olmaktır.

Bu, "tüm uluslardan seçilmiş bir halk" şeklindeki güzel kavramdır. Amaç, tüm ulusların, onlardan değişmelerini talep etmeden, herkese iyilik saçan bir merkezi noktanın olduğunu hissetmeleridir. Ders birlik ve beraberliktir ama tekdüzelik değil. Birlik, tüm farklı bireylerin kendi çeşitlilikleri içinde kalmaları ancak merkezi bir noktaya sevgiyle bağlanmaları anlamına gelir.

İsrail halkının kaderi ve hedefi budur.

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Beyond Fear, The Evolution of Jacob into Israel
Unveiled the soul of the Hebrew identity.

Vayishlach delves into the evolution of Jewish identity, tracing Jacob's transformative journey towards becoming Israel. Departing from the previous portion, where Jacob goes into exile, this narrative centers on his return and the intricate process of identity transition. The text emphasizes the importance of grappling with political challenges as a prerequisite for embodying the identity of 'Israel,' who contends with God and men.

A crucial moment unfolds in Jacob's encounter with Esau, where fear takes a central role. Rashi's commentary sheds light on the dual nature of Jacob's fear—fearing potential harm to himself and the prospect of causing damage to others. This nuanced fear reflects the lingering influence of an exile's moral code, which hinders the ability to confront and defeat the enemy.

While Jacob still grapples with a real enemy in the incident of Shechem, his sons understand the necessary course of action for existence in the Land of Israel. The narrative concludes with Jacob returning to Bethel, having acquired the conviction required by the Jews of the Land of Israel—a level exemplified by one who knows how to fight to defend themselves and their Land.

Click here and take real steps in your life today to actively participate in the ongoing narrative of the Hebrew people, to ensure a better future for the world

Vayetze
İlk Doğanın Doğuştan Hakkını Kazanmak

Tevrat'ın "Vayetze" kısmı, Yakup'un gelecekte İsrail halkının toplu sürgününü temsil eden sembolik yolculuğunu anlatır. Kardeşi Esav'ın ahlaki zorlukları ve suçlamaları karşısında Yakup, ahlaki üstünlüğünü kanıtlamaya çalışır. Anlatı, ilk doğan dört çocuğun, özellikle de küçük erkek kardeşini koruyarak Esav'la tezat oluşturan Reuben'in doğumuyla değişir. Bu, Yakup'un Esav'a karşı mutlak üstünlüğünü vurgulayan bir düzeltme sürecini başlatır. Yusuf'un doğumu, biyolojik ilk doğan çocuğun yerini daha hak eden küçük bir erkek kardeşin alabileceği anlayışının rehberliğinde, Yakup'un ayrılışının tetikleyicisi haline gelir ve İshak'ın İsmail ve Yakup'un Esav üzerindeki haklarına ilişkin daha geniş temayı yansıtır.

Search