Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Nuh - Babil Kulesi; Tekdüzelik Değil Birlik

Nuh kitabının haftalık bölümünde yer alan Babil Kulesi hikayesi, Tevrat'ın harika hikayelerinden biridir. Bize insan kültürünün yayılmasının sırrını açığa çıkarıyor. Tevrat'ta, insanlığın bir nesil sonra dünyayı şiddet ve hırsızlıkla doldurduğu, bunun sonucunda da herşeyi yok eden bir selin meydana geldiği, bir sonraki tufanı önlemek için bir kule inşa edilmeye çalışıldığı anlatılır.

Babil Kulesi ile tufanın önlenmesi arasındaki bağlantı nedir?
Midraş, gökkubbeyi destekleyecek ve onun çöküp dünyayı tekrar sular altında bırakmasını önleyecek bir sütun inşa etmek istediklerini öne sürüyor. Açıkça görülüyor ki, Tora bize altta yatan bir niyet olmadan bu kadar çocukça bir hikaye anlatmayacak.

Amaç, şiddetin insanların birbirinden farklı olmasından kaynaklandığını fark etmeleridir. Bu nedenle totaliter fikir, birleşik bir insanlık yaratma amacıyla ortaya çıktı. Birleşik insanlığı nasıl yaratırsınız?
Herkesin aynı şeyle meşgul olmasını sağlayarak. Herkes hep birlikte bir kule inşa edecek. İnsanlar kulenin inşası sırasında doğacak ve yapının tamamlandığını göremeden ölecekler. Başka bir deyişle, bireyin hiçbir önemi olmadığı, yalnızca kolektifte değer gördüğü bir insan toplumuyla ilgilidir.

Bu, Pirkei De Rabbi Eliezer'in Midraşik eserinde ifade edilmektedir. Orada şunu öğreniyoruz: "İnşaat sırasında kuleden biri düşüp öldüğünde kimse ona aldırış etmiyordu. Ama bir tuğla düşüp kırılsa herkes ağlıyor ve 'Bunun değiştirilmesi ne kadar sürer?' diyordu. '

Sonuçtan bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkça öğrenebiliyoruz. Kimlikler arasında, farklı kültürlerde, farklı kişiliklerde hiçbir farklılığın olmadığı bir insanlık yaratma fikri, arkasındaki tüm iyi niyetlere rağmen sonuçta bir tür cehennem yaratacaktır.

 Daha sonra Kule'nin yıkılmasından sonra insanları birleştirmek için başka bir girişimde bulunuldu. Ancak bu girişim sadece Tevrat'ta ima edilmiş olup, Aşur adında bir adam tarafından yapılmıştır. Yazıldığı gibi: "Aşur o diyardan çıktı." Raşi, Ashur'un oğullarının kuleyi inşa etmek için Nemrut'a itaat ettikleri yerde isyan ettiklerini görünce onları bırakıp yola çıktığını söylüyor.
Kendi. Asur milletinin kurucusu olan bu adamın, Ashur'un aslında salih bir adam olduğunu görüyoruz. Bireylerin önemli olmadığı fikrini reddetti. O zaman neden insanlığı kurtarmak için seçilmiş bir halk kurmak üzere seçilmediğini sorabiliriz.

Cevap çok basit,  Asurlular Nemrut'a isyan ettiler ama Ninova'yı inşa ettiler. Ninova, Babil'in alternatifi ama " Ninveh'de Babil de var." Başka bir deyişle, asi çoğu zaman hükümdarın kendisi olmak ister. Bu nedenle bazen devirmek için savaştığı tirandan daha zorlu bir hükümdara dönüşecektir.

Ancak tüm bu girişimlerden sonra atamız İbrahim'in harika figürünün ortaya çıktığını öğreniyoruz. Tevrat onun hakkında şöyle der: "Ve senin sayende, dünyanın bütün aileleri kutsanacak." İbrahim'in görevi kendi kimliğini tüm insanlığa dayatmak değil, tam tersine tüm insanlığın buluşma noktası olmaktır.

Bu, "tüm uluslardan seçilmiş bir halk" şeklindeki güzel kavramdır. Amaç, tüm ulusların, onlardan değişmelerini talep etmeden, herkese iyilik saçan bir merkezi noktanın olduğunu hissetmeleridir. Ders birlik ve beraberliktir ama tekdüzelik değil. Birlik, tüm farklı bireylerin kendi çeşitlilikleri içinde kalmaları ancak merkezi bir noktaya sevgiyle bağlanmaları anlamına gelir.

İsrail halkının kaderi ve hedefi budur.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Liderliği Yeniden Tanımlamak: Korah'ın İsyanı Bugün Bize Ne Öğretiyor?

Korah'ın Moşe ve Aharon'a karşı Datan, Aviram ve 250 tütsü tacirinin katıldığı isyanı, İncil'deki anlaşmazlıkların ve meşru liderliğin karmaşık dinamiklerini vurguluyor. Korah'ın yüksek statüsü, Datan ve Aviram'ın küçük entrikalarıyla tezat oluşturuyor ve liderliğin ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor. Tabletlerin kırılmasından sonra Moşe ve Aharon'un kendilerini diskalifiye ettiğini öne sürerek meydan okumaları ortaya çıktı. Bu hikaye bize, algılanan hatalar nedeniyle liderliği aceleyle reddetmememizi öğretir, çünkü bu tür eylemler İlahi İradeyi yerine getirebilir. İsyan bize liderlik ve İlahi seçimle ilgili dersler veriyor.

Search