Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Chaye Sarah- İki Kez Yaşamak

Bir Tevrat kısmı için "Chayei Sarah" (Sarah'nın Hayatı) nasıl bir isimdir? "Chayei Sarah" başlıklı bir kitap görsem, kitabın Sarah'nın hayatıyla ilgili olmasını beklerdim. Şaşırtıcı bir şekilde porsiyonun adı "Chayei Sarah" bana ne öğretiyor? Sarah'nın öldüğü, onun ölümünden, nasıl gömüldüğünden ve yas tutulduğundan bahsediyor. Bilgelerin bölüme bu isimle isim vererek Sarah'nın gerçek yaşamının tam olarak onun ölümüyle başladığı sonucunu çıkarmak istediklerini anlamadığımız sürece bu gariptir.

Bu, İbranice dilinin benzersizliği aracılığıyla ima edilmektedir: "Ve Sara'nın yaşamı 7, 10 ve 100 yıldı, yani Sarah'nın yaşamının yılları (İbranice'de shnei)." İbranice 'shnei' kelimesinin 2 olası anlamı vardır. Yukarıda tercüme edildiği şekliyle bu basitçe Sarah'nın hayatının yılları anlamına gelebilir. Başka bir olası anlam daha var. İbranice'deki 'shnei' kelimesi de iki anlamına gelir.
Dolayısıyla ayetin 'Bunlar Sara'nın 2 hayatıdır' şeklinde anlaşılması mümkündür. İki hayatı var; ölmeden önce ve öldükten sonra.

Onun ölümünden sonra (hatta) bir hayatı olduğunu söylemenin ne anlamı var? Toprağa gömüldükten sonra nasıl bir hayata kavuşur? Basit anlayış, 'ikinci hayat' olarak adlandırılan şeyin gelecek dünyadaki hayatı ifade ettiğidir.

  Ancak daha derin bir düşünce, Sarah'nın ölümü sayesinde artık İbrahim'in onu gömmesi için bir arsaya ihtiyaç duymasıdır. Bunu yapabilmek için atamızın İsrail topraklarından arazi satın alması gerekiyor. İsrail Toprağında arazi satın aldığı anda, Toprakta kök salıyor.
Kök salarak, Yaratıcı Tanrı'nın Kenan topraklarını kendisine vermek üzere kendisiyle ve soyundan gelenlerle yaptığı antlaşmayı yerine getirmeye başlar. Böylece İsrail'in milli hayatı bundan sonra başladı.

İnsan şunu sorabilir; hayatıma ileride gerekli olacak bir mezar satın alarak mı başlamalıyım, yoksa bir meyve bahçesi veya tarla satın alarak mı başlamalıyım? Bir meyve bahçesinde ya da tarlada hayat var! Ancak burada çok önemli bir fark var. Tarla veya meyve bahçesi ile orayı kullanma hakkı şarta bağlıdır. Amacı ve değeri o araziyi işlemem şartıyla gerçekleşir. Bunun aksine atalarımızın defnedildiği yer, kabir sahibinden hiçbir şey talep edilmeyen yerdir. Defin edilenin hiçbir şey yapmasına gerek yoktur ve bu nedenle o arsa ebedi bir mirastır.

Atalarımızın ve dedelerimizin gömülü olduğu El Halil'deki Machpelah Mağarası ile olan bağlantımız, topraklarımızın tümünde dolu dolu bir hayat yaşamak için bize koşulsuz bir bağ sağlayan şeydir.

Şabat Şalom!

More Weekly Portions

Expanding Horizons:
How Jewish Festivals Evolve Beyond Biblical Times
[Emor]

Parashat Emor highlights the high-volume sanctity of times and places, listing key Jewish festivals connected to the Temple as discussed in Leviticus. It addresses how Moses communicated these to the Children of Israel, and introduces long-tail concepts like the addition of festivals beyond the Torah's scope. The narrative links the Menorah and the Temple to new celebrations such as Hanukkah, and connects the showbread ritual to Purim, indicating evolving traditions that continue to sanctify time through historical and divine revelations.

Kutsallığın Kilidini Açmak

Kutsal olma emrini inceleyen makale, bu emrin ilişkisel yönlerini ele alıyor ve insanların etkileşimlerinde ilahi olanı taklit etme ihtiyacını vurguluyor. Bu boyutların birbirine bağlılığının altını çizmek için Talmudik yorumlardan yola çıkarak başkalarını, kendini ve Yaratıcıyı sevmenin önemini tartışıyor. Bütünsel ilişkileri teşvik ederek bireyler ahlaki görevlerini yerine getirebilir ve ahlaki kimliklerinde bütünlük duygusuna ulaşabilirler.

From Wilderness to Promised Land
The Evolution of Kosher Meat Consumption
[Aharei Mot]

In Parshat Achrei Mot, the Torah restricts meat consumption in the wilderness to prevent idolatry. Only kosher animal sacrifices within the Tabernacle were permitted. Unauthorized slaughter was considered a serious transgression, akin to murder. Upon entering the Land of Israel, the Israelites were allowed to consume "meat of desire" anywhere, symbolizing the expanded sacred space of the Tabernacle and Temple.

Search