Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Chaye Sarah- İki Kez Yaşamak

Bir Tevrat kısmı için "Chayei Sarah" (Sarah'nın Hayatı) nasıl bir isimdir? "Chayei Sarah" başlıklı bir kitap görsem, kitabın Sarah'nın hayatıyla ilgili olmasını beklerdim. Şaşırtıcı bir şekilde porsiyonun adı "Chayei Sarah" bana ne öğretiyor? Sarah'nın öldüğü, onun ölümünden, nasıl gömüldüğünden ve yas tutulduğundan bahsediyor. Bilgelerin bölüme bu isimle isim vererek Sarah'nın gerçek yaşamının tam olarak onun ölümüyle başladığı sonucunu çıkarmak istediklerini anlamadığımız sürece bu gariptir.

Bu, İbranice dilinin benzersizliği aracılığıyla ima edilmektedir: "Ve Sara'nın yaşamı 7, 10 ve 100 yıldı, yani Sarah'nın yaşamının yılları (İbranice'de shnei)." İbranice 'shnei' kelimesinin 2 olası anlamı vardır. Yukarıda tercüme edildiği şekliyle bu basitçe Sarah'nın hayatının yılları anlamına gelebilir. Başka bir olası anlam daha var. İbranice'deki 'shnei' kelimesi de iki anlamına gelir.
Dolayısıyla ayetin 'Bunlar Sara'nın 2 hayatıdır' şeklinde anlaşılması mümkündür. İki hayatı var; ölmeden önce ve öldükten sonra.

Onun ölümünden sonra (hatta) bir hayatı olduğunu söylemenin ne anlamı var? Toprağa gömüldükten sonra nasıl bir hayata kavuşur? Basit anlayış, 'ikinci hayat' olarak adlandırılan şeyin gelecek dünyadaki hayatı ifade ettiğidir.

  Ancak daha derin bir düşünce, Sarah'nın ölümü sayesinde artık İbrahim'in onu gömmesi için bir arsaya ihtiyaç duymasıdır. Bunu yapabilmek için atamızın İsrail topraklarından arazi satın alması gerekiyor. İsrail Toprağında arazi satın aldığı anda, Toprakta kök salıyor.
Kök salarak, Yaratıcı Tanrı'nın Kenan topraklarını kendisine vermek üzere kendisiyle ve soyundan gelenlerle yaptığı antlaşmayı yerine getirmeye başlar. Böylece İsrail'in milli hayatı bundan sonra başladı.

İnsan şunu sorabilir; hayatıma ileride gerekli olacak bir mezar satın alarak mı başlamalıyım, yoksa bir meyve bahçesi veya tarla satın alarak mı başlamalıyım? Bir meyve bahçesinde ya da tarlada hayat var! Ancak burada çok önemli bir fark var. Tarla veya meyve bahçesi ile orayı kullanma hakkı şarta bağlıdır. Amacı ve değeri o araziyi işlemem şartıyla gerçekleşir. Bunun aksine atalarımızın defnedildiği yer, kabir sahibinden hiçbir şey talep edilmeyen yerdir. Defin edilenin hiçbir şey yapmasına gerek yoktur ve bu nedenle o arsa ebedi bir mirastır.

Atalarımızın ve dedelerimizin gömülü olduğu El Halil'deki Machpelah Mağarası ile olan bağlantımız, topraklarımızın tümünde dolu dolu bir hayat yaşamak için bize koşulsuz bir bağ sağlayan şeydir.

Şabat Şalom!

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Beyond Fear, The Evolution of Jacob into Israel
Unveiled the soul of the Hebrew identity.

Vayishlach delves into the evolution of Jewish identity, tracing Jacob's transformative journey towards becoming Israel. Departing from the previous portion, where Jacob goes into exile, this narrative centers on his return and the intricate process of identity transition. The text emphasizes the importance of grappling with political challenges as a prerequisite for embodying the identity of 'Israel,' who contends with God and men.

A crucial moment unfolds in Jacob's encounter with Esau, where fear takes a central role. Rashi's commentary sheds light on the dual nature of Jacob's fear—fearing potential harm to himself and the prospect of causing damage to others. This nuanced fear reflects the lingering influence of an exile's moral code, which hinders the ability to confront and defeat the enemy.

While Jacob still grapples with a real enemy in the incident of Shechem, his sons understand the necessary course of action for existence in the Land of Israel. The narrative concludes with Jacob returning to Bethel, having acquired the conviction required by the Jews of the Land of Israel—a level exemplified by one who knows how to fight to defend themselves and their Land.

Click here and take real steps in your life today to actively participate in the ongoing narrative of the Hebrew people, to ensure a better future for the world

Vayetze
İlk Doğanın Doğuştan Hakkını Kazanmak

Tevrat'ın "Vayetze" kısmı, Yakup'un gelecekte İsrail halkının toplu sürgününü temsil eden sembolik yolculuğunu anlatır. Kardeşi Esav'ın ahlaki zorlukları ve suçlamaları karşısında Yakup, ahlaki üstünlüğünü kanıtlamaya çalışır. Anlatı, ilk doğan dört çocuğun, özellikle de küçük erkek kardeşini koruyarak Esav'la tezat oluşturan Reuben'in doğumuyla değişir. Bu, Yakup'un Esav'a karşı mutlak üstünlüğünü vurgulayan bir düzeltme sürecini başlatır. Yusuf'un doğumu, biyolojik ilk doğan çocuğun yerini daha hak eden küçük bir erkek kardeşin alabileceği anlayışının rehberliğinde, Yakup'un ayrılışının tetikleyicisi haline gelir ve İshak'ın İsmail ve Yakup'un Esav üzerindeki haklarına ilişkin daha geniş temayı yansıtır.

Search