Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kaderi Şekillendirmek: Joseph'in Kadehi, Aile Bağları ve Benjamin'i Kurtarma Mücadelesi

Miketz destanındaki kupanın ardındaki hikaye nedir? Yusuf kadehi Benyamin'in çuvalına saklayarak neyi başarmayı amaçladı? Hikayenin sonunu zaten bildiğimiz için, Yusuf'un kardeşlerini sınamak ve onların Benyamin'i kurtarmak için kendilerini feda etmeye istekli olup olmadıklarını görmek istediğini varsayabiliriz. Ancak bu, İncil'deki hikayenin devamını okuduktan sonra geriye dönük bir bakış açısıdır. 

Yusuf o anda ne düşünüyordu? 

Bana göre çözüm, Yusuf'un iki oğlu Manaşşe ve Efrayim'in Mısır'da doğduğu pasajın başında yatıyor. Metin isimleri açıklıyor: "Ve Yusuf ilk doğan çocuğa Manaşşe adını verdi, çünkü 'Tanrı bana bütün emeklerimi ve babamın evini unutturdu.' Ve ikincisine Efrayim adını verdi, çünkü 'Tanrı beni sıkıntılı diyarda verimli kıldı'" (Yaratılış 41:51-52). Artık nesnel olarak netleşiyor. Yusuf babasının evinden kopmak, babasını unutmak ve Mısır'da başarılı olmak istiyor gibi görünüyor. 

Kıtlık sırasında on erkek kardeşinin gelmesi onu şaşırttı; bu hiç beklemediği bir şeydi. Onlarla karşılaştığında şöyle denilir: "Ve Yusuf onlar hakkında gördüğü rüyaları hatırladı" (Yaratılış 42:9). Rüyalarında ne hatırladı? Sadece on yıldız değil, 11 yıldız vardı! Benjamin'i hatırlıyor. Şimdi, tıpkı Rachel'ın oğlu Joseph'in aileden uzaklaştırılması gibi, Benjamin'in de tehlikede olabileceğinden korkuyor. Belki Benjamin de babanın ailesinden uzaklaştırılmıştır.

Joseph, Benyamin'i kurtarmak istiyor ve kadehi saklama planının tamamı, Benyamin'i kardeşlerinden ayırma girişimidir. 

Eğer Yusuf'un fikri başarılı olsaydı ve teklifi kabul edilmiş olsaydı ("(Gümüş) kadehin elinde bulunduğu adam benim kölem olacak, ama sana gelince, esenlik içinde babanın yanına çık" - Yaratılış 43:17) Benjamin'in Mısır'da kendisiyle birlikte kalacağını düşünmüş olabilir. Kardeşleri asla ona geri dönmeyecekti. 

Yahuda'nın buna izin vermeyeceğini beklemiyordu.

Yusuf, Yahuda'nın kardeşler arasında bir bağ olduğunu zaten anladığını öğrenince şaşırdı (Yaratılış 42:9'da babasına söylediği gibi: "Ona garanti vereceğim").

Bütün İsrail birbirinden sorumludur. 

Kolektifin boyutu zaten doğmuştur. Bu aslında anlatının bir sonraki bölümünde göreceğimiz gibi Yusuf'un Benyamin'i kardeşlerinden ayırma girişiminin başarısızlığını ortaya çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Miketz destanı, Yusuf'un planı, Benyamin'in çuvalı, gizleyen kadeh, Yusuf'un düşünceleri, Manaşşe ve Efrayim, İncil'deki hikaye, rüyalar, yıldızlar, Benyamin için tehlike, ayrılma girişimi, Yahuda'nın anlayışı, kolektif sorumluluk, anlatının sonucu.

Altyazılar sizin dilinizde görünmüyorsa lütfen ayarlardaki listeden kendi dilinizdeki altyazıları seçin veya oradaki otomatik çeviriyi kullanın.

More Weekly Portions

Journey to Holiness and Ritual in the Tabernacle
[Tzave]

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how the Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

İç Tapınak: Yahudilikte İlahi Olan’la Derin Bağlantı [Mısır’dan Çıkış – Teruma – Sunak]

Mişkan'daki eski hayvan kurban etme uygulamasının yanı sıra Musa'nın ruh yapısının derin sembolizmini ve bunun günümüzdeki önemini keşfedin. Yahudiliğin zengin geleneklerinden yararlanarak yaşamınızda nasıl manevi bir sığınak inşa edeceğinizi keşfedin. Çağdaş dini uygulamalarda İlahi Olan ile bağlantı kurma konusunda daha derin bir anlayış geliştirerek, İbranice İncil'de tasvir edildiği şekliyle Tanrı'nın meskenine dair içgörü kazanın.

Yüzeyin Altındaki Kurtuluş: Tora'da Ruhlar, Bolluk ve Hiyerarşi

 Mişpatim'de bulunan Tora yasalarının bir analizinde, bu makale, derin manevi özgürlük kavramına ışık tutarak, karmaşık zarar hiyerarşisinde geziniyor. İbrani ve Kenanlı hizmetkarlar arasındaki ayrımları açıklığa kavuşturarak Tora'nın hem fiziksel hem de ruhsal esaretten kurtuluşa yönelik incelikli yaklaşımını ortaya koyuyor. Keşif, Tora'nın ebedi bilgeliğinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak, birbirine bağlı özgürlük, zarar ve intikam temalarını vurguluyor.

Search