Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat CHUKAT
A key to unlocking the mysteries of life's cycle and renewal

Parashat Chukat, which we read this Shabbat, is unique in offering great hope.

It tells us how we can rid ourselves of the impurity of death, a person who comes into contact with a corpse. And when we say that it is possible to rectify this, meaning that we can purify ourselves from the impurity of death, it gives us a hint that death is temporary and that there will be a world without death in the future.

Indeed, some things seem very strange. They take a cow. The cow is the largest domestic animal in human proximity in ancient times. This cow carries much more life within it than a bull. A bull will never be pregnant, but a cow is destined to carry more life within it.

It must be that same cow with a red color. Red is the color of life.

And they also take a cedar tree. Cedar is a towering tree in the Middle East.

Along with that, they also take hyssop. Hyssop is the tiniest tree in the Middle East. And they also add and take unique red worms [Kermes (dye)].

The worm is the tiniest creature in the world and is also red.

And they burn everything together.

All life, everyone. Even the life found in plants and animal life all turns into ashes. This ash symbolizes absolute death.

And we put this ash into living water. Living water is like the soul. It is an uninterrupted flow of vitality!

And when we combine what symbolizes death with this living flow, we see the possibility of believing in the resurrection of the dead.

Here we encounter the profound optimism of the Jewish people who believe in the resurrection of the dead.

And so we have also witnessed in recent generations how the Jewish people rose from the ashes and revived Israeli nationhood.

A message of Rabbi Oury Cherki - the head of the Noahide World Center 

More Weekly Portions

Kutsal Çadırda Kutsallığa ve Ritüele Yolculuk

Mişkan'ın özünü inceleyen bu makale, kutsallık ve rahiplikteki rollerinin altını çizerek katkı ve emir arasındaki dinamiği açıklamaktadır. Bu ikisi arasındaki incelikli farkları araştırıyor ve Mişkan'daki tütsünün derin önemini vurguluyor. Dahası, Tabernacle hizmetinin ritüelleri nasıl aştığını, günlük hayatı ve toplumsal normları nasıl etkilediğini tartışıyor ve eski uygulamaların çağdaş maneviyat üzerindeki kalıcı etkisine dair içgörüler sunuyor.

İç Tapınak: Yahudilikte İlahi Olan’la Derin Bağlantı [Mısır’dan Çıkış – Teruma – Sunak]

Mişkan'daki eski hayvan kurban etme uygulamasının yanı sıra Musa'nın ruh yapısının derin sembolizmini ve bunun günümüzdeki önemini keşfedin. Yahudiliğin zengin geleneklerinden yararlanarak yaşamınızda nasıl manevi bir sığınak inşa edeceğinizi keşfedin. Çağdaş dini uygulamalarda İlahi Olan ile bağlantı kurma konusunda daha derin bir anlayış geliştirerek, İbranice İncil'de tasvir edildiği şekliyle Tanrı'nın meskenine dair içgörü kazanın.

Yüzeyin Altındaki Kurtuluş: Tora'da Ruhlar, Bolluk ve Hiyerarşi

 Mişpatim'de bulunan Tora yasalarının bir analizinde, bu makale, derin manevi özgürlük kavramına ışık tutarak, karmaşık zarar hiyerarşisinde geziniyor. İbrani ve Kenanlı hizmetkarlar arasındaki ayrımları açıklığa kavuşturarak Tora'nın hem fiziksel hem de ruhsal esaretten kurtuluşa yönelik incelikli yaklaşımını ortaya koyuyor. Keşif, Tora'nın ebedi bilgeliğinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak, birbirine bağlı özgürlük, zarar ve intikam temalarını vurguluyor.

Search