Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Positieve Energie in de Lucht ( Gebed 2)

Neem bijvoorbeeld de computer waar je nu naar kijkt. Het kan een tablet of een smartphone zijn, het maakt in principe niet uit. Slimme mensen hebben jarenlang gewerkt en onderdelen gemaakt van verschillende natuurlijke grondstoffen - metaal, plastic en glas. Hier is het een geweldig apparaat dat kan communiceren met elke uithoek van de wereld.

Moet degene die de machine heeft uitgevonden, ook degene zijn die het bedient? Natuurlijk niet. Het is zo gemaakt dat ieder van ons het apparaat kan bedienen. Moet de uitvinder van het apparaat het werk doen om het te monteren ? Helemaal niet.

Dit is wat er gebeurde. Iemand nam enkele bestaande materialen, verwerkte ze volgens de wetten van de fysica, en veranderde hun fysieke vorm zodat ze zouden functioneren volgens de basisveronderstellingen waarmee we vandaag allemaal vertrouwd zijn.

En het apparaat functioneert - het doet wat het moet doen.

Maar in wezen hebben de uitvinder die de elementen samenvoegt en het voorwerp dat hij maakt niet dezelfde identiteit. Een dergelijke uitspraak zou niet opgaan voor de Schepper van de wereld. Zoals we het in de eerste reeks lessen hebben besproken, heeft de Schepper de wereld gemaakt ... nadat Hij met niets was begonnen!

Dit is het inzicht dat het volk Israël al duizenden jaren aan anderen leert, vanaf de tijd van de aartsvader Abraham. Elke wetenschapper en filosoof, en alle religies die na de komst van het volk Israël zijn ontstaan, hebben dit idee van Israël overgenomen! Wat betekent het, dat God de wereld uit het niets heeft geschapen?

Het betekent dat Hij deze Schepping elk moment verder blijft bestendigen!

Er is geen enkele andere manier om het begrip van de Schepping te begrijpen. De Schepper maakte het voorwerp, en sindsdien blijft Hij het voorzien van wat Hij het aan het begin van de Schepping gaf, zodat het blijft bestaan.

Als de Schepper zou "terugnemen" wat Hij in de Schepping "stopte" - zou die onmiddellijk verdwijnen en terugkeren naar het niets! Laten we het anders stellen: er bestaat een permanente band tussen de Schepper en de Schepping.

Wat betekent dit nu voor ons?

Hetzelfde principe geldt ook voor mensen. Voor ons is dit nog belangrijker, omdat we te maken hebben met een "status" van de dood. Wat gebeurt er dan? Het lichaam is nog wel hetzelfde, maar de Schepper heeft dat deel dat het lichaam leven geeft, de ziel, weggenomen. [Een zijdelingse opmerking : als Hij alles zou wegnemen wat Hij in de mens heeft gelegd, zou ook het lichaam tot het niets terugkeren...]

De betekenis van alles wat wij hebben gezegd, is dat er een unieke band bestaat tussen de Schepper en ons, mensen. Volgens de Joodse traditie kunnen we het zo stellen : "De mens (merk op dat hiermee de hele mensheid wordt bedoeld, iedereen die van Noach afstamt) heeft een bijzondere gunst gekregen omdat hij geschapen is naar het beeld van God." [De Ethiek van de Vaders]. Dit is bijvoorbeeld de grondslag voor de regel dat moord verboden is en voor de vereiste dat ieder mens met respect moet worden behandeld.

Het gevolg van bovenstaande passage is echter nog veel belangrijker. "De mens weet van deze bijzondere gunst, dat hij geschapen is naar het beeld van God" [Ibid]. Dit gebeurt wanneer een mens weet dat hij is begunstigd, deze waarheid aanvaardt, en leeft vanuit het besef dat hij "een Goddelijk beeld" in zich draagt.

Combineer nu deze twee beginselen die we tot nu toe besproken hebben:

(1) De Schepper is voortdurend verbonden met zijn schepping en geeft hem leven.

(2) De mens is in staat zich van dit feit bewust te worden.

Dit geeft ons de krachtige betekenis van het gebed!

Wanneer iemand tijdens het gebed voor zijn Schepper staat, verbindt hij zich met zijn energiebron. Dit kan worden gezien als het opnieuw opladen van zijn batterijen!

Bidden is niet alleen een vraag om allerlei dingen die men mist. Natuurlijk is het dat ook, maar diepgaand gebed verbindt je rechtstreeks met de Schepper van de wereld en creëert een volledige vereenzelviging en overeenstemming tussen jouw verlangens en het verlangen van de Schepper.

Hoe meer we deze grondbeginselen gaan begrijpen, hoe meer ons gebed zal leven! We zullen vervuld raken van verschillende soorten energie. We zullen ons opgevrolijkt weten en gesterkt door onze levende band met de Ene die de wereld heeft geschapen. We zullen merken dat onze last lichter wordt en dat ons wezenlijk inzicht in de wereld toeneemt. Wat een vreugde is het voor ons om te ontdekken dat we kunnen bidden! -----------------

Hoe wordt de hele wereld hierin betrokken ?

Hoe kunnen we alle delen van de Schepping insluiten ?

Wat is de betekenis van het concept dat mijn verlangens en de Wil van God dezelfde zijn?

Meer hierover en over andere gedachten in de volgende boodschap...

Search