Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Positieve Energie in de Lucht (Gebed 1)


Bidden & Opnieuw Opladen

Elke relatie met iemand moet gebouwd zijn op wederkerigheid. Het is onmogelijk dat de ene kant altijd geeft en de andere kant alleen maar ontvangt. Als dat gebeurt, gaat het om uitbuiting en niet om een onderlinge relatie. Wanneer wij bijvoorbeeld een gezonde relatie met onze partner willen opbouwen, moet die gebaseerd zijn op een gezamenlijk handelen. Beide partijen geven en ontvangen iets terug.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met de Meester van de Wereld. Die moet op dezelfde manier worden opgebouwd.

In het verleden bracht Noach offers aan God van zodra hij de ark verliet. Waarom deed hij dat? Het was een uiting van dank omdat hij en zijn gezin behouden waren gebleven van de Vloed. "Ik werd gered van de Vloed. Mijn familie is niet omgekomen," dacht Noach. "Daarom zal ik de Schepper danken en hem offers brengen."

Sinds de Tempel van Israël 2000 jaar geleden werd verwoest, worden er geen offers meer aan God gebracht. In plaats daarvan hebben we iets vergelijkbaars in vervanging - de gebeden die de mensen zeggen. Dit is hoe mensen zich kunnen wenden tot de Schepper van de wereld.

Dit kan opgevat worden als 'bekrompen' in zijn benadering. Ik heb iets nodig, daarom zal ik bidden tot de Ene die deze behoefte kan vervullen. Zal ik antwoord krijgen op mijn gebeden ? Zal ik krijgen waar ik om vraag? Dat hangt ervan af - als ik naar de "baas" luister, zal hij misschien naar mij luisteren.

Dit is evenwel de manier waarop wij naar het gebed kijken. In zo’n geval moeten we onmiddellijk een vers van Koning Salomo in overweging nemen : "Als iemand zijn oor afkeert van het luisteren naar de Tora, dan is zijn gebed ook een gruwel" [Spreuken 28:9]. Volgens de tradities van het volk Israel (zoals onderwezen door Rav Saadia Gaon) is hier de simpele uitleg : "Als een slaaf niet naar zijn meester luistert, zal de meester ook niet naar de slaaf luisteren." Dit wijst op een verlangen naar het uitbuiten van een onderlinge relatie. Vergelijk het met een geldautomaat - Als je de juiste magneetkaart (gebed) erin stopt, krijg je geld (waar je in je gebed om vroeg)...

Zo werken de dingen niet. Maar er kan wel op een positieve manier naar gekeken worden. Het is de moeite waard om aandacht te geven aan wat de Schepper van je vraagt, zodat Hij jouw vragen zal beantwoorden. De wereld op zo'n beperkte manier bekijken kan iemand brengen tot een pessimistische
zienswijze, ook al is zo'n benadering eerlijk en oprecht. Dit soort opvattingen 'verplichten' ons jegens de Meester van de wereld.

Aan de andere kant bestaat er een veel diepere manier om naar het gebed te kijken. We kunnen het
gebed benaderen met de vreugde van de schepping, als iets dat vervulling geeft aan ons menselijk verlangen om tot steeds grotere hoogten op te klimmen, vervuld te worden van positieve energie, een opwekking van onze geest te voelen en daar dan grote voldoening bij te ervaren.

Hoe kunnen we dat doen?

Wat is het geheim?

Klik HIER en lees hierover meer in de volgende boodschap.

Search