Path
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Hoe kan ik koeien vertegenwoordigen ? Ik eet ze op ! (Gebed 3)

Deel met ons je gedachten, a.u.b.

Tot nu hebben we gezien dat het gebed deel uitmaakt van de manier waarop wij met de Schepper communiceren. En we begonnen het belang te begrijpen van onze ontmoeting met Hem. Onze band met de Schepper, de Ene die alles heeft geschapen en aan alles leven geeft, verbindt me met de energiebron van het leven. Daardoor krijg ik positieve energie en een beter leven hier in deze wereld.

Nu komen we bij de volgende vraag. Oké, niet te geloven - wij mensen, kregen het voorrecht dat we de enorme macht van de spraak hebben. Wij hebben de mogelijkheid om onze gedachten en emoties aan anderen kenbaar te maken. Wij kunnen ook tot de Schepper "spreken" (bidden).

Maar hoe zit het met de rest van de wereld, zij die het prachtige vermogen om concepten te definiëren of gedachten uit te drukken, missen ? Hebben zij nood aan gebed ? Hebben zij een manier om te "spreken" tot de Schepper ? Hoe zit het met de dieren ? Of de planten ? Wat met de vis in zee ? Hoe zit het met de rotsen en de aarde zelf ? Hebben die allemaal nood aan wat wij gebed noemen ? Zijn zij op een of andere manier betrokken in gebed ? Bestaat er ergens een reden waarom zij nood zouden hebben aan de mogelijkheid om met de Schepper te spreken ?

Het antwoord hierop is dat voor hen hetzelfde principe geldt als voor de mens. Wij begrijpen dat de wereld geschapen werd uit het niets, daarom is het duidelijk dat als de Schepper ooit besluit om terug te nemen wat Hij in Zijn schepselen heeft gelegd en waardoor zij kunnen bestaan, de dieren weer zullen terugkeren tot het "niets". Elk schepsel dient dus altijd nauw verbonden te blijven met de Schepper. Waar haalt het anders zijn energie om te bestaan, als er geen band is ?

Maar deze gedachte brengt ons bij een ernstig probleem.

Geen enkel ander schepsel kan spreken. Hoe kunnen zij dan contact houden met de Ene die hen Geschapen heeft ? Wij, mensen, kunnen onze "smartphones" oppakken als we dat willen (we kunnen gaan bidden) en tot de Schepper spreken als we daar nood aan hebben. Maar hoe zit het met de rest van de wereld ? Wat kan die doen ?

Nu moet ik met je een ander geheim delen dat het volk Israel door de hele geschiedenis heen goed heeft bewaard. Laat me ter inleiding beginnen met een opmerking. Prof. Albert Einstein, die de relativiteitstheorie heeft ontwikkeld, kreeg de vraag hoe hij er zeker van kon zijn dat alle natuurwetten op aarde even zo nauwkeurig functioneren op de andere planeten buiten de aarde. (De oude filosofen waren de mening toegedaan dat er twee reeksen natuurwetten bestonden.) Prof. Einstein zei dat zijn antwoord hierop gebaseerd was op het geloof in één enkele God.

Op dezelfde manier kunnen wij op basis van ons geloof in één God die het hele universum heeft geschapen met alles wat wij in onze wereld zien, het verband beginnen zien tussen de verschillende elementen van de wereld. Hier volgt een opmerkelijke passage uit het werk van Rabbijn Avraham Yitzchak Kook die dit als volgt beschrijft :

........

Een mens staat en stelt zichzelf de vraag wat de noodzaak is voor de vele verschillende soorten activiteit in de wereld en de enorme diversiteit aan wezens ?

De slapende levensstijl van het rijk der mineralen (er is geen steen die ooit blijk zal geven van enig leven of bewustzijn..) vertegenwoordigt het meest rudimentaire niveau van de sprankel licht die begint te schijnen in de plantenwereld, waar het verdeeld is in honderdduizenden verschillende soorten, elk uniek. Deze soorten vormen de "tempel" van het leven, waar we het leven ontdekken dat vol vreugde is en dat reikt tot het summum van de schepselen van de wereld : de mens ! De essentie van het menselijk leven is evenwel niet meer dan een deel van de enorme golven in de zee, die heen en weer bewegen door de krachten van de realiteit van het leven ... als je je de vraag wil stellen hoe je kunt spreken, ruiken, voelen, zien, begrijpen en emoties kunt hebben - weet dan dat al het leven (inclusief alle lagere scheppingsvormen die aan de mens vooraf zijn gegaan) je voorziet van een overvloed die jouw bestaan bevat. Geen enkel miniem element is overbodig - elk intermediair niveau is noodzakelijk, en alles moet zijn rol vervullen. Dat geldt ook voor jou en voor alles op een lager niveau. Jij bent verbonden en stijgt op met alles wat buiten je begripsvermogen ligt en op een hoger niveau dan jij."

De hele wereld, met al zijn componenten en subsystemen, vormen" één enkel levend systeem", zoals Prof. Einstein het suggereerde. Ieder element krijgt iets mee van de lagere niveaus en geeft dat door aan de hogere niveaus.

Omdat er geen ziel bestaat die op zich staat of alleen in de schepping, en alles met elkaar verwezen ligt in een geweldig weefsel, vormen de gebeden van de mens niet enkel een uitdrukking van de innerlijke dorst naar contact tussen individu en Zijn Schepper. Het gebed bergt in zich het verlangen van de hele schepping om terug te keren tot Zijn bron. Waar voor het merendeel op aarde de nood en het verlangen naar een band met God zich uit in stilte, handelen wij, mensen die kunnen spreken, als boodschappers voor de koe, de vis, de stenen, en het water. Sommige elementen hiervan vinden we terug in ons lichaam en zij zorgen voor onze levenskracht. En wij uiten de natuurlijke verlangens van al die andere zaken, zelfs van die dingen die we niet consumeren.

Er blijft nog één vraag: Waarom is er zoveel lijden in de wereld ? Waarom is er aan zoveel gebrek, dat gebeden nodig zijn ?

Klik HIER en lees meer in onze volgende sessie.

Deel met ons je gedachten a.u.b.

Search