Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Deze manier van leren noemen we Chavroeta-leren. Het is een traditionele Joodse leermethode waarbij twee studenten samen een religieuze tekst bestuderen, meestal is dat de Talmoed. Deze methode stimuleert samenwerking, discussie en kritisch denken, waarbij de studenten voordeel kunnen halen uit de unieke visie van hun partner

Verbondenheid door samen te leren

In de wereld is het vandaag gemakkelijk om je geïsoleerd te voelen en je af te sluiten van de
anderen. Maar wat als er een manier zou bestaan om deze kloof te overbruggen en een zinvolle
relatie op te bouwen met mensen van over de hele wereld?


Dat is waar ‘Shared Learning’ om de hoek komt kijken.


‘Shared Learning’ biedt een unieke kans om met anderen in contact te komen door de kracht van
gedeeld onderzoek en ontdekking. Door deelname aan doordachte discussies en debattenk unnen we van elkaar leren, onze inzichten verruimen en een blijvende band opbouwen.

HET WERKT ALS VOLGT:

1. Kies een tekst

We zorgen voor een keuze aan teksten uit diverse bronnen, die aanzetten tot nadenken.

2. Leer met zijn tweeën

Zoek iemand van over de hele wereld en ga samen de tekst onderzoeken.

3. Bespreek en debatteer

Maak gebruik van onze begeleidende vragen om een zinvolle dialoog te starten en uw unieke inzichten met elkaar te delen.

4. Connecteer en groei

Neem deel aan een live online sessie met alle deelnemers om je inzicht te verdiepen en in contact te komen met de andere leerlingen

De voordelen van het Chavroeta-leren:

Samenwerken en discussiëren vormen de essentiële elementen die de leerlingen in staat stellen de tekst die ze bestuderen, beter te begrijpen. Als studenten samenwerken, kunnen ze de tekst vanuit verschillende invalshoeken bekijken, nuances bespreken en nieuwe inzichten verwerven. Bovendien is Chavroeta-leren een uitstekende manier om een kritisch denken te ontwikkelen. Bij deze vorm van leren worden leerlingen uitgedaagd om kritisch na te denken, vragen te formuleren en argumenten te ontwikkelen. Samenwerking en discussie helpen studenten ook om de informatie beter te onthouden. Door samen te werken met anderen kunnen studenten de materie beter opnemen
en zich die gemakkelijker herinneren. Bovendien vraagt Chavroeta-leren om samenwerking,
luisteren, geduld en de bereidheid om de mening van de ander te accepteren. Dit soort leren kan
studenten helpen bij de ontwikkeling van belangrijke sociale vaardigheden die waardevol zijn in het leven. Deelname aan een Chavroeta leersessie met bescheidenheid stimuleert wederzijds respect, nederigheid en ruimdenkendheid, waardoor de deelnemers elkaars unieke inzichten kunnen
waarderen terwijl ze samen de teksten onderzoeken.

Tot slot kan het samen leren hechte vriendschappen doen ontstaan tussen leerlingen. Door samen te werken bouwen leerlingen relaties op die een leven lang kunnen standhouden.

waar wacht je nog op?

Ga met ons mee op een spannende ontdekkingstocht, een tocht die leidt tot inzichten en verbondenheid creëert

We kijken ernaar uit om samen met jou te leren!

Wij nodigen je graag uit

tot deelname aan ons internationale programma om geloofsteksten te bestuderen. Elke week zal je
een tekstfragment ontvangen met een aantal begeleidende vragen. Vervolgens zal je de tekst samen met een partner kunnen bestuderen in een chavroesa-setting, en wij zullen je bij elkaar brengen. Daarnaast zullen we wekelijks een afsluitende sessie organiseren waarbij je je inzichten met de groep zal kunnen bespreken.

Raak betrokken

Het "Chavroeta" programma is ontworpen om te evolueren en uit te groeien met de actieve
deelname van de Noahide Community. Ons programma draait niet alleen om het aanbieden van bronnen; het gaat om het stimuleren van gezamenlijke leerervaringen waar ieders inzicht kan bijdragen tot een gezamenlijke groei en verrijking. Samen geloven we in de kracht van het leren met elkaar als de sleutel tot het vrijmaken van het volle potentieel en inzicht. Ga met ons mee op deze reis die leidt tot ontdekking en transformatie!

Search