Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Innerlijk heiligdom: Diepe Verbinding met het Goddelijke in het Jodendom

Er is een gebod om een heiligdom te bouwen, maar met welk doel wordt het geheiligd? "en zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen." Een heiligdom is de plaats waar de mogelijkheid bestaat van een directe ontmoeting tussen het geschapene en de Schepper, een uniek historisch fenomeen. Door de geschiedenis heen verschuilt de Meester van het Universum zich achter de natuur, maar er is één plaats waar een doorbraak plaatsvindt.

De menselijke bewustzijnswereld is de plaats van het Heiligdom. "En laat hen Mij tot een heiligdom maken." "En Ik zal wonen" zegt niet "daarin" maar "in hun midden." En hoe woont de Heilige, gezegend zij Hij, in ons? De Schrift gaat verder: "Volgens alles wat Ik jullie toon, het patroon van het Misjkan en het patroon van al zijn vaten; en zo zullen jullie doen." In modern Hebreeuws betekent "volgens alles wat ik je laat zien" dat ik je aan anderen laat zien. Inderdaad, in de taal van de Tora impliceert de uitdrukking "Ik toon je" ook "aan je laten zien," maar dat is ook de betekenis van "Ik toon je aan anderen." Dit wil zeggen, Mozes dient als een model voor navolging. Hoe kunnen we zijn zoals Mozes? Er is "het patroon van het Misjkan en het patroon van al zijn vaten." De structuur van de Misjkan is de structuur van Mozes' ziel. Wanneer je het patroon van de tabernakel overweegt, "en zo zul je het maken," wees dan zoals Mozes. En wat zit er in de tabernakel? Wat is de essentie van Mozes' ziel? Hoe is het gestructureerd? Er is het Heilige der Heiligen, er is het Heiligdom en er is de Binnenplaats. In het Heilige der Heiligen zijn de cherubs, en van daaruit gaat voor altijd profetie uit. In iemands binnenste Heilige der Heiligen moet er openheid zijn om boodschappen van boven te ontvangen. In het Heiligdom, dat de meest bewuste plaats is, staan een tafel en een menora, en zij vormen de basis van economie en wijsheid. 

Dan gaat men naar de Binnenplaats, de plaats van praktische actie. Wat is er op de binnenplaats? Een altaar. Wat wordt er op het altaar gedaan? Er worden dieren op geofferd en ze stijgen omhoog. En dit vertelt ons in essentie dat al onze handelingen naar boven gericht moeten zijn, "en laat al je daden ter wille van de Hemel zijn." Dus, we hebben een zielenstructuur die de rechte is die gevonden werd in de ziel van Mozes, en alle mensen van Israël kunnen van hem leren en "zoals Mozes" zijn. En dan woont de Goddelijke Aanwezigheid in ons en in het hart van ieder mens.

More Articles

From Fragmentation to Oneness: The Transformative Power of Emuna

As we navigate the complexities of life, how can Emuna serve as a beacon of hope, resilience, and unwavering trust in the divine orchestration of our lives?

Emuna, the Jewish concept of faith and divine providence, offers a profound perspective on the world and our place within it. It guides us to perceive Creation as a unified whole, where seemingly disparate events and entities are interwoven expressions of a singular divine plan. Through Emuna, we recognize the overarching unity that transcends time and space, revealing the divine light that illuminates all aspects of existence.

Search