Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Binding van Izaäk
Het ontsluiten van een diepgaande les in opoffering, gerechtigheid en menselijkheid

Het verhaal van de Binding van Izaäk, zoals die te vinden is in het Torah gedeelte Vayera, vertegenwoordigt een hoogtepunt in de spirituele carrière van onze voorvader Abraham. Wat gebeurt er in dit verhaal? Er wordt gezegd dat "God Abraham op de proef stelde." De vraag rijst: waarom is het geschreven als een test van Abraham en niet van Izaäk? Izaäk zou immers als brandoffer op het altaar worden geofferd, niet Abraham. Rabbi Judah Loen Ashkenazi legt het als volgt uit. Hij suggereert dat de beproeving van de Akeidah inderdaad een test was voor Abraham omdat hij de belichaming was van het attribuut Chesed of liefdevolle vriendelijkheid

Chesed verzet zich tegen het concept van de Binding van Isaak [Akeidah], omdat Chesed de Heilige, gezegend zij Hij, erkent als de Gever van leven. Dus waarom iemands leven terugnemen? Aan de andere kant zag Isaac, die het attribuut van Gevurah, of strikte rechtvaardigheid vertegenwoordigde, de Akeidah niet als een nieuw concept. Volgens Gevurah [strikte rechtvaardigheid], moet men de prijs betalen voor wat men ontvangt, en de prijs voor Isaac die het leven gratis ontvangt, is door zijn leven terug te geven aan zijn schepper. Daarom was het idee van de Binding van Izaäk [Akeidah] voor Izaäk niet nieuw. Het nieuwe idee was voor Abraham.

Welke conclusie kunnen we uit dit diepzinnige concept trekken? 

Uiteindelijk moest Izaäk in leven worden gelaten. De bereidheid om zichzelf op te offeren hoefde niet in de praktijk gebracht te worden. Integendeel, zodra iemand bereid is om zijn leven op te offeren, krijgt zijn leven vanaf dat moment betekenis.

Daarom gebood de Heilige, gezegend zij Hij, Abraham om zijn hand niet naar de jongen uit te strekken, waarmee hij de kern van alle offers benadrukte. Mensen zijn bereid om zichzelf te offeren, maar de Hebreeuwse halacha eist dat er in plaats van een persoon een dier moet worden gegeven, net zoals Abraham deed - een ram offeren in plaats van Isaak.

En wie profiteert er van deze grootse daad? De werkelijke begunstigden zijn de hele mensheid. Dit is precies wat Abraham zei tegen de niet-Joodse, niet-Hebreeuwse jongeren die hem vergezelden. Hij zei tegen hen: "Ik en de jongen zullen naar ginds gaan, en wij zullen ons neerwerpen en tot u terugkeren." [Genesis 22:5] Het doel is om overvloedige morele en spirituele verlichting te brengen. Dit is het doel van de Binding van Isaak [Akeidah] voor de hele wereld.

More Articles

Chamas viel Israël aan; wat was er mis met Israëls moreel onderscheidingsvermogen?

In het verhaal van Kaïn en Abel legt de interpretatie van Rabbi Yochanan de nadruk op de risico's van het tonen van vriendelijkheid aan wie slecht is, en hij onderstreept de noodzaak aan onderscheidingsvermogen waar het gaat om daden van medeleven. Dit verhaal zet ons aan om na te denken over moreel gedrag en benadrukt het belang om stil te staan bij het karakter en de de bedoelingen van de personen aan wie we vriendelijkheid betonen. Welke bredere ethische lessen kunnen we uit dit waarschuwende verhaal trekken en hoe kunnen we die toepassen in onze omgang met anderen?

Civilians Under Siege
Hebrew People in the Face of Terror

"Israel recently experienced an unfounded terrorist attack, deliberately targeting civilians, encompassing women, children, and the elderly. In the face of adversity, the Jewish people demonstrated their unity and strength, guided by their faith in one God. They aspire to create a world characterized by peace, harmony, and dignity. To contribute, you can help disseminate this message in your language, among your friends, and provide financial support. May blessings be sent to Israel and all those who stand in solidarity. Let us pray for peace, invoking the hope that 'He who makes peace in His heavens, may He make peace upon the people of Israel and the entire world.'"

Search